Търси

Пролетни срещи 2021, съвместно събитие на групата на Световната банка и Международния валутен фонд. Пролетни срещи 2021, съвместно събитие на групата на Световната банка и Международния валутен фонд. 

Папата към Световната банка и МВФ: финансите в служба на общото благо

Послание на папа Франциск до Пролетни срещи 2021, съвместно събитие на групата на Световната банка и Международния валутен фонд: "Икономическо възстановяване: към зелено, устойчиво и приобщаващо бъдеще".

Необходимо е създаването на нови и творчески форми на социално, политическо и икономическо участие, чувствителни към гласа на бедните и ангажирани да ги включим в изграждането на нашето общо бъдеще. Това пише папа Франциск в послание до групата на Световна банка и Международния валутен фонд, публикувано на уебсайта на Световната банка. "Отново отправям покана към правителствените лидери, бизнеса и международните организации да си сътрудничат за осигуряване на ваксини за всички, особено най-уязвимите и нуждаещите се“.

През последната година, вследствие на пандемията Covid-19, нашият свят беше принуден да се изправи пред поредица от сериозни и взаимосвъзрани социално-икономически, екологични и политически кризи“, обяснява папата в писмо до кардинал Питър Търксън с което се обръща към участниците в Пролетни срещи 2021, съвместно събитие на Групата на Световната банка и Международния валутен фонд. Папата изразява надеждата дискусиите да допринесат за „модел за възстановяване, способен да генерира нови, по-приобщаващи и устойчиви решения, за да подкрепят реалната икономика, като помага на индивидите и общностите да реализират своите най-дълбоки стремежи и в служба на общо благо". Папата уточнява,  че "идеята за възстановяване не може да бъде реализирана с връщане към модела на икономическа и социална неравнопоставеност и неустойчивост, когато малко малцинство от световното население притежава половината от неговото богатство".

"Въпреки дълбокото убеждение, че всички мъже и жени са създадени равни - продължава папата - много от нашите братя и сестри в човешкото семейство, особено в перифериите на обществото, на практика са изключени от финансовия свят". Пандемията, обаче, "за пореден път ни напомни, че никой не се спасява сам. Ако искаме да излезем от тази ситуация като по-добър, по-хуманен и подкрепящ свят, е необходимо да създадем нови и творчески форми на социално, политическо и икономическо участие, чувствителни към гласа на бедните и ангажирани да ги включим в изграждането на нашето общо бъдеще“.

И "докато много страни сега консолидират индивидуални планове за възстановяване, остава спешна нужда от глобален план, който може да създаде нови или да регенерира съществуващи институции, особено тези за глобалното управление, и да помогне за изграждането на нова мрежа от международни отношения за насърчаване на цялостното човешко развитие на всички народи". Това задължително означава, отбелязва Франциск, да се осигури „ефективно участие на най-бедните и най-слабо развитите държави в процеса на вземане на решения и се улесни достъпа им до международния пазар“.

Също така, допълва папата, „духът на глобална солидарност изисква значително намаляване на тежестта от дълга на най-бедните нации, утежнена от пандемията. Днес, облекчаването на дълга на толкова много държави и общности е дълбоко хуманен жест, който може да помогне за развитието на хората и достъпа им до ваксини, здравеопазване, образование и работа".

Франциск отправя покана и за друг вид дълг - „екологичният дълг“, който съществува преди всичко между севера и юга в света“. „Време е да признаем, че пазарите, особено финансовите, не се управляват сами", а "трябва да бъдат подкрепени от закони и разпоредби, които гарантират, че работят за общото благо, като гарантират, че финансите - а не просто спекулативни или самофинансиращи - работят за социални цели, така необходими в настоящата глобална извънредна здравна ситуация“.

Папата завършва своето послание, като пожелава на пролетните срещи на Световната банка и Международния валутен фонд „ползотворна работа за бъдещето,  където финансите са в служба на общото благо, уязвимите и маргинализираните са поставени в центъра, а земята, нашият общ дом, е добре обгрижвана. За всички участници, папа Франциск призовава Божиите дарове: „мъдрост, разбиране, добри съвети, сила и мир“.

(dg/vatn)

 

08 Април 2021, 13:36