Търси

Световен молитвен ден за звания. Световен молитвен ден за звания. 

Папата: Йосиф, пример за религиозните звания

На бащините грижи на Йосиф, на нежното му сърце, на неговата пълна отдаденост на Бог, папа Франциск поверява днешните звания. В Посланието си по повод Световния молитвен ден за званията, учреден от св. Павел VI през 1964 г. и който сеотбелязва на 25 април, Четвърта неделя след Възкресение Христово, папата припомня обикновения живот на този „велик светец“, който „реализира нещо необикновено в очите на Бог“.

Бенедета Капели – Светла Чалъкова – Ватикана

В Евангелията няма негови думи, но намираме сърцето му, което говори и което Господ вижда и избира. „В Свети Йосиф - пише Франциск – Бог разпозна сърцето на баща, способно да дава и поражда живот в ежедневието“. Така призванията пораждат и възраждат живота всеки ден:

„Господ желае да оформи сърцата на бащите, сърцата на майките: отворени сърца, способни на големи пориви, щедри в себеотдаването, състрадателни в утешаването на тревогите и непоколебими в укрепването на надеждите. От това се нуждаят свещеничеството и богопосветения живот, особено днес, във времена, белязани от уязвимост и страдание, дължащи се и на пандемията, която породи несигурност и страхове за бъдещето и самия смисъл на живота. Свети Йосиф идва насреща ни със своята кротост, като Светец от съседната врата; в същото време неговото силно свидетелство може да ни насочва по пътя“.

Малките знаци на Бог
В посланието си папата се спира на три ключови думи. Първата е „мечта“, термин, който е неразривно свързан с любовта, защото там е истинската реализация на живота и там се разкрива тайната. „Всъщност животът - подчертава Франциск – се има само ако човек дарява, притежава се наистина само ако се дарява напълно“. Свети Йосиф направи своя живот дар, благодарение на мечтите, които му показаха пътя.

Свети Йосиф позволи да бъде воден от своите „сънища“ без колебание. Защо? Защото сърцето му бе ориентирано към Бог, то вече бе настроено към Него. Бдителното му „вътрешно ухо“ се нуждаеше само от малък знак, за да разпознае гласът.

Знак, който се превръща в призив, защото - пише папата - Бог не обича да се разкрива по грандиозен начин, насилвайки нашата свобода. Той говори с „кротост“, „той не ни поразява с блестящи видения, а деликатно се обръща към нашата вътрешност, ставайки интимен с нас и говорейки ни чрез нашите мисли и чувства“.

Няма вяра без риск
Четирите сънища на Йосиф - раждането на Исус, бягството от Египет, завръщането в родината му и пристигането в Назарет - са обрати в живота, на които той отговаря смело, следвайки Божията воля, която се оказва „побеждаваща“. Но Йосиф не е човек, който се е примирил, а неговото участие в Божия промисъл е с „активен, смел и силен протагонизъм“.

Няма вяра без риск. Само поверявайки се уверено на благодатта, оставяйки настрана собствените си програми и удобства, човек наистина казва „да“ на Бог. И всяко „да" дава плод, защото се присъединява към един по-голям план, за който виждаме само някой особености, но които божественият Артист познава и изпълнява, за да направи от всеки живот един шедьовър.

Трудолюбивите ръце на Бог
Другият аспект се отнася до „служението“, бележещо пътя на свети Йосиф и неговото призвание, което се ражда от една любов, свободна от всяко притежание. Папата подчертава „облативния смисъл на живота“, узряването на себедаряването, което се превръща в „знак за красотата и радостта от любовта“. Припомняйки живота на Йосиф, Франциск подчертава способността му да не пада духом, да се справя с нови ситуации, без да се оплаква, с „готовността на тези, които живеят, за да служат“.

Може да се каже – пише папата – че той бе протегната ръка на Небесния Отец към неговия Син на земята. Следователно, той може да бъде модел за всички звания, които са призовани: да бъде трудолюбивите ръце на Отца за неговите синове и дъщери.

Грижа за повереното ни от Господ
Ръце, които се грижат и пазят най-ценното нещо, което съществува. „Званието на съпруга на Мария е успешно призвание, свидетелство за живот, докоснат от Божията любов“, което направи свети Йосиф „пазител на званията“.

Какъв красив пример за християнски живот предлагаме, когато не преследваме упорито амбициите си и не позволяваме да бъдем парализирани от носталгията си, а се грижим за това, което Господ чрез Църквата ни поверява! Тогава Бог излива своя Дух, своята креативност върху нас; и прави чудеса, както при Йосиф.

Да се завърнем към първата любов
Неговите ръце на дърводелец носят в дар търпението, „той медитира, размишлява: не позволява да бъде доминиран от бързината - пише папата, говорейки за земния баща на Исус - той не се поддава на изкушението да взема необмислени решения , той не се отдава на инстинкта и не живее за мига“. Неговото е упражнение на вярност, което е валидно и за призванията, всъщност този е начинът, за да им помогнем да узреят, сграбчвайки се в Бог, дори и да се страхуваме. „Не бой се“: Господ казва на Йосиф.

„Не се страхувай: това са думите, които Господ отправя и към теб, скъпа сестро, и към теб, скъпи братко, когато въпреки несигурността и колебанията, усещаш като неотложно желанието да Му дадеш живота си. Това са думите, които ти повтаря, когато, там където се намираш, може би в разгара на изпитанията и недоразуменията, се бориш да следваш всеки ден волята му. Това са думите, които преоткривате, когато по пътя на повика, се връщаш към първата любов. Това са думите, които като рефрен придружават онези, които казват „да“ на Бог с живота, както Свети Йосиф: в ежедневна вярност“.

Господи, мечтата за личния живот
„Тази вярност - подчертава папата в посланието - е тайната на радостта“, на онези, които пазят онова, което наистина има стойност: „преданата близост с Бог и ближния“. „Колко хубаво би било – е пожеланието на Франциск - ако същата проста и лъчезарна атмосфера, трезва и обнадеждена, изпълни нашите семинарии, религиозни институти, енорийски домове!“.

Това е радостта, която пожелавам на вас, братя и сестри, които щедро превърнахте Бог в мечта на живота, да му служите в поверените ви братя и сестри, чрез вярност, която сама по себе си е свидетелство, в епоха, белязана от мимолетни решения и емоции, които изчезват, без да оставят след себе си радостта. Нека свети Йосиф, пазител на званията, да ви придружава с бащинско сърце!

23 Април 2021, 10:00