Търси

Света Тереза Авилска Света Тереза Авилска 

Папата: света Тереза Авилска, жена на молитвата и братството

Светостта е призванието на всички вярващи и в тези трудни времена има нужда от „верни приятели на Бог“. Това подчертава Франциск във видеопослание, изпратено до Международния конгрес "Изключителна жена", посветен на 50-годишнината обявяването на света Тереза Авилска за Църковен Учител,, който завършва днес в Католическия университет в Авила

Бенедета Капели – Светла Чалъкова – Ватикана

Молитвата, която се превръща в дела, във врата на милосърдието, която се отваря за надеждата, ни позволява да „вкусим“, че Бог е велик и ни поставя по пътя на светостта. Това е важното послание дарено на Църквата от света Тереза Авилска, което папа Франциск припомня във видеопосланието си на испански до Международния конгрес „Изключителна жена“, посветен на 50-годишнината от обявяването на светицата за Църковен Учител. Конгреса започна на 12 април и завършва днес, 15 април, като негов домакин е Католическия „Света Тереза Исусова“ в Авила.

Християните са призовани да обновят земята

„Изключителна жена“ е изразът - припомня папата - използван от Павел VI, за да опише тази млада жена, способна да постоянства в единство с Господа, да бъде послушна на Духа, „изгаряйки цялата от Божията любов“. „Дързостта, креативността и съвършенството на света Тереза ​​като реформатор - подчертава Франциск - са плодът на вътрешното присъствие на Господ“.

„Нашите дни имат много прилики с тези от XVI век, в които е живяла светицата. Както тогава, така и сега ние, християните, сме призовани да гарантираме, че чрез нас силата на Светия Дух продължава да обновява лицето на земята, в увереността, че в крайна сметка светците са тези, които позволяват на света да напредва към своята крайна цел“.

Пътят на светостта

Като припомня, че светостта благоприятства „по-човешкия начин на живот“, папа Франциск подчертава, че не става въпрос за „специалисти по божественото“, а за „призванието на всички вярващи“. Светостта обаче е оригиналност, защото всеки е призован да върви по един различен път:

„Светците ни стимулират и мотивират, но те не са за нас, за да се опитваме да ги копираме буквално, светостта не трябва да се копира, „защото и това може да ни отведе далеч от единствения и различен път, който Господ има за всеки от нас. Важното е всеки вярващ да различи своя път. Всеки от нас има свой собствен път на святост, на среща с Господ“.

От греха към милосърдието

Знакът на единението с Бог, който се подхранва в молитвата, е в реализираните дела. Това предполага и лична промяна, защото, отворени за Духа, ставаме „смирени, по-внимателни към нуждите на нашите братя, по-добри чеда на светия Божи народ“.

Подобен път не е отворен за онези, които се смятат за чисти и съвършени, катарите на всички векове, а за тези, които, осъзнавайки греховете си, откриват красотата на милосърдието на Бог, който приема всички, изкупва всички и призовава всички към своето приятелство.

„Света Тереза, която се смяташе за много„ нещастна и нещастна “, както се определя, признава - обяснява папата - че добротата на Бог „е по-голяма от всички злини, които можем да направим, и Той не помни нашата неблагодарност“. Господ не се уморява да прощава, но голямата опасност е, че ние се уморяваме да искаме прошката“.

От молитва до братство

Идеалът на братството бива открит от света Тереза, „изключителна жена, креативна и новаторка“ чрез молитвата, която отваря за надеждата. Идеал, който тя искаше да постигне в основаните от нея манастири; учение, валидно и днес, когато между манастирите има „малки борби“.

„Подобно на тази Църковна Учителка, ние живеем в „трудни времена“, в не леки времена, които имат нужда от „верни приятели на Бог, силни приятели“. Голямото изкушение е да се поддадем на разочарованието, примирението, тъжното и необосновано предчувствие, че всичко ще се обърка. Този стерилен песимизъм, е песимизъмът на хора, които не могат да дадат живота си“.

Песимизъм, затварящ хората в техните защитни заграждения

От друга страна – продължава папата – молитвата ни отваря, позволява ни да „вкусим“, че Бог е велик, че е отвъд хоризонта, че Бог е добър, че ни обича, и че историята не се измъкнала изпод ръцете му. Можем да вървим по тъмните пътища, нека не се страхуваме щом Господ е с нас, но Той не престава да върви до нас и да ни води към целта, която всички желаем: вечния живот“.

С Него, всяко предизвикателство е победено, а сърцето е пълно с радост.

Молитвата, която трябва да помним

Накрая, папата ни приканва да се молим със следните думи:

„Не позволявайте на нищо да ви безпокои. Не позволявайте на нищо да ви плаши; всички неща отминават, Бог не се променя. Търпението ще достигне до всички неща. Който има Бог, нищо не му липсва. Само Бог е достатъчен“.

15 Април 2021, 15:43