Търси

Свещеническо ръкоположение във ватиканската базилика Свещеническо ръкоположение във ватиканската базилика 

Папата към новите свещеници: бъдете пастири, а не предприемачи

На 58-ия Световен Молитвен ден за званията, Франциск предстоятелства във ватиканската базилика литургия, на която ръкоположи за свещеници девет дякона. Светият отец посъветва новите свещеници да живеят стила на близостта, състраданието и нежността на Бог, припомняйки, че свещенството „не е кариера, а служение“.

Антонела Палермо – Светла Чалъкова – Ватикана

На централния олтар, наречен олтара на „Изповедта“ , във ватиканската базилика, папа Франциск възложи свещеническото служение на девет дякона, в присъствието на няколкостотин верни, всички носещи маски, включително новоръкоположените. С папата съслужиха кардинал Анджело Де Донатис, генерален викарий на Римския диоцез, монсеньор Джанпиеро Палмиери, наместник на Рим, както и някои кардинали, помощни епископи и ръководителите на семинариите, в които завършиха своето обучение новите свещеници и техните енорийски свещеници.

Свещеничеството не е кариера, а служение

В проповедта си, голяма част от която папата импровизира, Светия отец прикани новите свещеници да бъдат пастири, като Господ: „Това е, което Той иска от вас: да бъдете пастири. Пастири на светия верен Божи народ. Пастири, които вървят с Божия народ: понякога отпред, понякога в средата, или зад стадото, но винаги там, с Божия народ“, подчерта папата. Папата призова да се преодолее езика на „църковната кариера“. „Това – каза той - не е кариера: това е служение, служение като това, което направи Бог към своя народ“.

Близост, състрадание, нежност

Папата се спря и на трите думи, които отличават Божия стил: близост, състрадание, нежност, като се спря на всяка една поотделно, приканвайки новите свещеници да подражават на този стил. По-специално Франциск се спря на четирите спрежения на близостта: с Бог - в молитва, в тайнства, в литургия - с епископа, сред братята и с народа. „Говорете с Господ, бъдете близо до Господ“, насърчи папа Франциск. „Не забравяйте – допълни - че Господ се приближи до нас в Своя Син. И че Той бе близо по пътя на проникновението на званието на новоръкоположените, също в лошите моменти на греха: Той беше там. Близост. Бъдете близо до светия верен Божи народ. Но преди всичко близо до Бог, с молитвата“, каза папата, който настойчиво подчерта:

„Свещеник, който не се моли, гаси бавно огъня на Духа в себе си“

Вие сте сътрудници на епископа

„В епископа ще имате единството. Това е основната причина, поради която е важно да останете здраво прикрепени към вашия епископ. Вие сте сътрудници на епископа“, казва папата, който си спомни епизод от миналото „Един свещеник имаше нещастието - нека го кажем така - да ме накара да се подхлъзна. Първото нещо, което ми дойде на ума, е да се обадя на епископа. Дори в лоши моменти – насърчи папата – обади се, за да бъдеш близо до него”. Папата подчерта духовното бащинство на епископа, на когото свещениците могат да се поверят със смирение.

Не се подавайте на клюките

Папата насърчи новоръкоположените да си поставят за цел никога да не говорят зад гърба на свой събрат свещеник. „Ако имате нещо против някого - каза Франциск - бъдете мъже“ И шегувайки се добави „Носите панталони: отидете там и му го кажете в лицето“. Папата отново призова никога да не говорят зад гърба на другия: „Не бъдете бърбориви, никога да не клюкарстайте”. Франциск насърчи единство: в Епископския съвет, в комисиите, на работата.

Свещеници на народа, а не държавни духовници

„Никой от вас не се е учил, за да стане свещеник. Изучихте църковните науки - продължи папата, обръщайки се отново към новоръкоположените - Вие сте избрани, взети от Божия народ“. Папата цитира думите на Господ към Давид: „Взех те от стадото“. По този начин папата прикани да не забравят откъде са дошли: „от вашето семейство, от вашия народ. Не губете усета на Божия народ“. Франциск цитира също апостол Павел, който каза на Тимотей да си спомни за своята майка, за баба си, за своя произход. Авторът на Посланието до евреите казва: „Помнете онези, които ви въведоха във вярата“. Оттук и ясната покана на папата: „бъдете свещеници на народа, а не държавни духовници!“.

„Не губете усета на Божия народ“

Не затваряйте сърцето си за проблемите на хората

Папата призовава свещениците да „губят времето си, изслушвайки и утешавайки“ и да бъдат „раздавачи“ на опрощението на Бог, който никога не се уморява да прощава. Използвайте – насърчи -  „нежното състрадание, на семейството, на баща, което кара да се почувства, че си в Божия дом“: това е стилът, който папата пожела на свещениците, с препоръката да не бъдат „катерачи“, преследвайки горделивостта на парите. „Свещеници, а не предприемачи“, повтори Франциск, приканвайки новоръкоположените да не се страхуват: „ако имате Божия стил, всичко ще бъде наред“.

25 Април 2021, 12:45