Търси

Среща на папата с народните движения по време на апостолическото му посещение в Боливия през юли 2015. Среща на папата с народните движения по време на апостолическото му посещение в Боливия през юли 2015. 

Папа Франциск: истинската политика работи „за и с хората“

Във видеопослание до участниците в международната конференция „A Politics Rooted in the People“, която се провежда в Лондон, Франциск призовава за политика, която да не се отдалечава от бедните и зачита тяхната култура и ценности, включително религиозните.

Да се изгражда отдолу нагоре, с политика разбирана като служение и която е „не само за хората, но и за хората“, вкоренена в неговите ценности и в общностите му. Това посочва папа Франциск във видеопослание на испански език, отправено към участниците в международната конференция „Политика, вкоренена в хората“, организирана от Центъра за теология и общността в Лондон по теми от книгата на папата „Да мечтаем отново“, с участието на народните движения и организациите, които ги подкрепят.

Във видеопосланието папата изтъква извършената работа от асоциациите, събрани на конференцията, които от години съпътстват народните движения,  отбелязвайки, че „понякога са критикувани че са много политизирани или искат да наложат религия. „Истинският пастир на един народ, религиозен пастир, е този, който има смелостта да върви отпред, сред и зад хората“, подчертава Франциск „Отпред, за да посочи пътя, в средата, за  да се почувства с хората си и да не се заблуждава, а отзад, за  да помогне на останалите и да позволи на хората да намерят пътя с обонянието си“ .

Папа Франциск отправя силен призив към политиката, защото ако не се интересува от бедните, „никога няма да може да насърчава общото благо“; ако не се интересува от периферията, няма да знае как да разбере къде е центъра и ще обърка бъдещето с отражението в огледалото”. Един от начините за пренебрегване на бедните е именно този: да се презира тяхната култура и ценности, посочва папата. "Презрението към народната  култура е началото на злоупотребата с власт", докато признавайки "важното значение на духовността в живота на хората, политиката се възражда". „Ето защо - подчертава папата - от съществено значение е религиозните общности да се срещат, да се опознават, да работят„ за и с хората“. „С моя събрат великия имам Ахмад Ал-Тайеб, приехме културата на диалога като път, общото сътрудничество като поведение и взаимното познание като метод и критерий“, винаги в служба на хората.

Папата подчертава, че една от целите на срещата е да покаже, "че истинският отговор на възхода на популизма не е по-голям индивидуализъм, а обратното: политика на братството". „Политика с главно П“, това е политика, „която отваря нови пътища за хората да се организират и изразяват“, посочи папа Бергольо.  „Политика не само за хората, но и с хората“, докато „популизмите по-скоро следват като вдъхновение, съзнателно и несъзнателно, друг девиз: „Всичко за хората, нищо с хората“, един политически патернализъм“, от което следва, „че хората в популистката визия не са протагонисти на своята съдба, а в крайна сметка са длъжници на една идеология“. Накрая, папата призовава  да се изгражда бъдещето с такава политика, вкоренена в хората, с надеждата, че тази конференция ще помогне да се освети този път.

(dg/vatn)

15 Април 2021, 20:03