Търси

Папа Франциск по време на богородичната молитва Царице Небесна в Апостолическата библиотека.2021.04.05 Папа Франциск по време на богородичната молитва Царице Небесна в Апостолическата библиотека.2021.04.05 

Папа Франциск: неуморно да търсим възкръсналия Христос

На Богородичната молитва Царице Небесна, която замества Ангел Господен през пасхалното време, папа Франциск обясни, че „отвалянето на камъка от гроба на Исус не е физическо явление, а чрез намесата на Господ“.

На първия ден след Възкресение Христово, папа Франциск отправи богородичната молитва Царице Небесна от апостолическата библиотека, спирайки се на удивлението на жените, които откриват празния гроб. Папата обясни защо Църквата чества този първи ден след Пасхата.

„Понеделникът след Великден се нарича още Понеделник на ангела, защото си спомняме срещата на ангела с жените, дошли на гроба на Исус (срв. Мат. 28: 1-15), каза папата. Евангелист Матей разказва, че в онова утро на Възкресение, „е имало голямо земетресение: „ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него“(срв. Ст. 2). „Този голям камък, който трябваше да бъде печатът на победата на злото и смъртта, е поставен под краката на ангела- посочи папата. Всички планове и защити на враговете и гонителите на Исус бяха напразни“.

 „Образът на ангела, седнал на камъка на гроба, е конкретната, визуална проява на Божията победа над злото, на Христовата победа над княза на този свят, на светлината над мрака – обясни папата. Гробът на Исус не е открит чрез физическо явление, а чрез намесата на Господ. Появата на ангела, добавя Матей, „беше като бляскавица, а дрехите бели като сняг“. (ст. 3). Тези подробности са символи, които потвърждават намесата на самия Бог, носител на нова ера, на последните времена на историята“.

Папата се фокусира върху отношението на стражите до гроба: „те не са в състояние да се изправят срещу непреодолимата сила на Бог и са шокирани от едно вътрешно земетресение: „трепереха и станаха като мъртви“ (срв. Ст. 4). „Силата на Възкресението събаря онези, които са били използвани да гарантират видимата победа на смъртта". След това, същите стражи, „в името на бога на парите“ решават да заглушат чудото и да подкрепят тълкуването на властта. Съвсем различно е отношението на жените: „те настойчиво са поканени от ангела Господен да не се страхуват: „Не се страхувайте!  Не търсете Исус в гроба”(ст. 5)“.

„От думите на ангела можем да извлечем ценна поука – посочи папата: нека никога не се уморяваме да търсим възкръсналия Христос, който дарява живот в изобилие на онези, които го срещат. Да намериш Христос означава да откриеш вътрешния мир. Самите жени от Евангелието, след първоначалното смущение, изпитват голяма радост при срещата си с Учителя жив (срв. Ст. 8-9). В това пасхално време, пожелавам на всички да изпитат същото духовно преживяване, като приемат в сърцата, домовете и семействата благата вест за Пасхата: ​​„Възкръсналият Христос вече не умира, смъртта вече няма власт над него. Христос ни придружава, Христос е жив“.

“Тази увереност ни кара да се молим, днес и през целия пасхален период: ​​„Радвай се Царице Небесна, радвай се“. Ангелът Гавраил я поздрави за първи път с думите: „Радвай се, пълна с благодат!“ (Лука 1:28). Сега радостта на Мария е пълна: Исус живее, Любовта победи. Нека бъде и нашата радост!”.

След богоридичната молитва, Франциск отправи специален поздрав към „възрастните и болните“ в знак на „утеха и благодарност за тяхното свидетелство“. „Възползвайте се от всяка възможност да станете свидетели на радостта и мира на възкръсналия Господ“, каза накрая Светия отец.

(dg/vatn)

 

05 Април 2021, 14:12