Търси

Пасхално бдение: Възкръсналият Христос ни очаква в Галилея

Папа Франциск предстоятелства Пасхалното бдение в базиликата „Свети Петър“ с ограничено участие на вярващите, поради епидемиологичната обстановка. Бдението се откри с благославянето на огъня и постепенното осветяване на базиликата. „Отвъд всички поражения, зло и насилие, отвъд всякакви страдания и смърт - каза папата - Възкръсналият живее и води историята“.

В литургията за Пасхалното бдение, тъмнината се разкъсва от благословения огън пред олтара и от запалената свещ от папата, който припомня истинската светлина: тази на Христос, който възкръсва и разпръсква тъмнината. Шествието до олтара, с дякона, носещ вдигнатата свещ, преминава под звуците на песнопението "Lumen Christi" с което се провъзгласява победата на светлината над тъмнината. В базиликата присъстваха около 200 верни, спазвайки социалната дистанция.

След библейските четива и провъзгласяването на Евангелието (Марк 16: 1-7), папата произнесе проповед, акцентирайки на фразата„Той отиде преди вас в Галилея; там ще Го видите“. Но какво означава „да отидеш в Галилея?“, запита риторично папата.  „Преди всичко, това означава да започнем отначало“, обясни Франциск. За учениците това означава завръщане „на мястото, където за първи път Господ ги потърси и ги призова да го последват“. „Това е мястото на първата среща и на първата любов“.

„Въпреки че винаги са били с него, те не са го разбирали напълно, често са разбирали погрешно думите му и са бягали от кръста, оставяйки го сам – каза папата. Въпреки този провал, Възкръсналият Господ се представя като Онзи, който отново ги предшества в Галилея; стои пред тях и ги призовава да го последват, казвайки им: „Да започнем отново оттам, откъдето започнахме. Да започнем отново. Искам ви отново с мен, въпреки всички неуспехи”. От тази Галилея се научаваме на удивлението от безкрайната любов на Господ, която трасира нови пътища след нашите поражения“.

Поканата „да отидем в Галилея“ е свързана с първото Пасхално известие, което Франциск предава на вярващите от целия ​​свят: „винаги е възможно да започнем отначало, защото винаги има нов живот, който Бог може да възобнови в нас, въпреки всичките ни неуспехи”.

„Дори от развалините на сърцето ни Бог може да изгради произведение на изкуството, дори от разрушителните фрагменти от нашето човечество Бог подготвя нова история – възкликна папа Бергольо. Той винаги ни предхожда: в страданието на кръста, в отчаянието и смъртта, както и в славата на възраждащия се живот, на променящата се история и на възраждащата се надежда. И в тези тъмни месеци на пандемия чуваме Възкръсналия Господ, който ни кани да започнем отначало и да не губим никога надежда“.

Да отидем в Галилея, допълни папата, „означава да поемем по нови пътища“, „да се движим в посока, обратна на гроба“. „Мнозина живеят с„ вярата на спомените “, сякаш Исус е герой от миналото, приятел от далечната младост, събитие, станало много отдавна. Но това е „вяра, съставена от навици, неща от миналото и добри детски спомени. Вяра, „която вече не ме докосва и не ме предизвиква“.

„Днес Господ ни приканва да се удивим – подчерта Франциск. Да отидем в Галилея, за да открием, че Бог не може да бъде поставен сред спомените от детството, а е жив, винаги изненадващ. Възкръснал, той не спира да ни учудва. Ето второто Пасхално известие: вярата не е репертоар от миналото, Исус не е остарял персонаж. Той е жив, тук и сега. Върви редом с теб всеки ден, в ежедневието, в изпитанието, в мечтите. Той отваря нови пътища, тласка те да се противопоставш на прилива на съжалението и „вече видяното“. Дори ако всичко изглежда изгубено, удиви се от неговата новост: това ще те изненада“.

Да отидем в Галилея означава също „да отидем до перифериите“. Галилея, припомня Франциск, е „най-отдалеченото място“, регион, където „живеят тези, които са най-отдалечени от ритуалната чистота на Йерусалим“. „И все пак, Исус започна мисията си оттам, отправяйки послание към онези, които с трудности продължават ежедневието, към изключените, към немощните, към бедните, за да бъдат лицето и присъствието на Бог.

„В Галилея – посочи папата - научаваме, че можем да намерим Възкръсналия в лицата на нашите братя, в ентусиазма на тези, които мечтаят, в примирението на обезсърчените, в усмивките на ликуващите и в сълзите на страдащите, особено на бедните и маргинализираните. Ето и третото Пасхално известие: ​​Исус, Възкръсналият, ни обича безгранично и присъства във всяка наша житейска ситуация. Той положи присъствието си в сърцето на света и ни приканва да преодолеем бариерите и победим предразсъдъците, да се приближаваме до хората около нас всеки ден, за да преоткрием благодатта на ежедневието. Нека го разпознаем в нашата Галилея, в ежедневието. С него животът ще се промени. Защото отвъд всички поражения, злото и насилието, отвъд всякакви страдания и смърт, Възкръсналият живее и Възкръсналият води историята. Страховете са победени от надеждата“.

Папата завърши проповедта си с призив да отворим сърцето си за Пасхалната вест: ​​„Не се страхувайте, той възкръсна! Той те очаква в Галилея”. „Очакванията ти няма да останат неосъществени, сълзите ти ще бъдат избърсани, страховете ти ще бъдат победени от надеждата. Защото Господ върви пред теб, той върви пред нас. И с него животът започва отново”.

(dg/vatn)

03 Април 2021, 23:53