Търси

Изповедални по време на Световния младежки ден в Мадрид. 2020.03.19 Изповедални по време на Световния младежки ден в Мадрид. 2020.03.19 

Папа Франциск: „Вярата е срещата с Милосърдието“

Папа Франциск прие на аудиенция участниците в XXXI вътрешен курс, организиран от Апостолическата покаятелна служба, който се провежда онлайн от 8 март с участието на 870 духовници.

Изповедалнята е място за среща с „приемащата любов“, която превръща „каменното сърце в сърце от плът“, което води до промяна благодарение на милосърдието. Това каза папа Франциск на аудинеция за участниците в 31-ия курс, организиран от Апостолическата покаятелна служба, който се провежда онлайн от 8 март с участието на 870 духовници.

В словото си папата изтъкна три израза, които ясно обясняват значението на Тайнството Помирение. Първият: „да се оставиш в обятията на Любовта“; вторият: „да позволиш на Любовта да те преобрази“; и третият: „да отговориш на Любовта“.

За папата „да се оставиш в обятията на Любовта означава да се извърши истински акт на вяра. Вярата никога не може да бъде сведена до списък от понятия или поредица от твърдения, на които да се вярва. Вярата се изразява и се разбира в отношенията: връзката между Бог и човека и между човека и Бог, според логиката на призива и отговора: Бог призовава и човек откликва. Вярата е срещата с Милосърдието, със самия Бог, който е Милосърдие и е „изоставяне в обятията на тази Любов, тайнствена и безвъзмездна, от която се нуждаем толкова много, но на която понякога се страхуваме да се отдадем".

"Първата стъпка за една добра изповед - посочи Папата - е именно актът на вяра, на изоставяне, с което покаялият се приближава към Милосърдието. Затова, всеки изповедник трябва да може винаги да се удивлява от своите братя, които именно поради вярата молят за Божията прошка. Именно поради тази вяра, те се оставят в неговите обятия чрез Изповедта. Болката за собствените грехове е знакът за това пълно отдаване в Любовта".

"Изживяна по този начин, изповедта означава да се оставим да бъдем преобразени от Любовта - каза папата, обяснявайки втория израз. Знаем добре, че спасението не става със закони: човек не се променя поради поредица от предписания, а поради очарованието на Любовта, възприемана и свободно предлагана“.

"Добрият изповедник винаги е призован да види чудото на промяната – посочи папата - да осъзнае от делата на Благодатта в сърцата на каещите се, като благоприятства възможно най-много преобразяващото действие. Целостта на изподяваните грехове е знакът на тази промяна под въздействието на Любовта: всичко е казано, така че всичко да бъде опростено“.

Третият израз, който папата обясни е „съответствие на Любовта“. "Да се оставиш на преобразяващата Любов е следствие от получената любов – каза папата. Това е съответствие на Любовта, което се проявява в промяната на живота и в последвалите  милосърдни дела. Който бива приет от Любовта, не може да не приеме брата си“, обясни Франциск.

За Франциск, „добрият изповедник винаги посочва, наред с примата на Божията любов, и неизменната любов към ближния, като ежедневна тренировъчна площадка, в която да се възпитава любов към Бога“.

Преди да се раздели, папата отправи една покана: „Насърчавам да постоянствате вярно в ценното служение, което извършвате или което скоро ще ви бъде поверено. Приемайте в дух на мир, с бащинско чувство, с усмивка, като предлагате спокойствие и предразполагате, а след това оставете другите да говорят. Понякога изповедникът осъзнава, че му е трудно да продължи напред. Не причинявайте болка на изповядващият се, не го измъчвайте. И  моля ви, не задавайте въпроси. Да бъдеш милосърден означава да бъдеш утешител“.

(dg/vatn)

12 Март 2021, 14:15