Търси

IRAQ-VATICAN-POPE IRAQ-VATICAN-POPE 

Папата призова иракските власти да насърчават братското съжителство

В първото си слово на иракска земя, пред властите в Ирак и дипломати, Франциск призова за прекратяване на „насилието, екстремизма, сблъсъците и нетърпимостта“, за изграждане на бъдещето на страната, след войни и пандемии. „Да градим бъдещето повече върху това, което ни обединява, отколкото върху това, което ни разделя“.

Първото си слово папа Франциск произнесе пред 150 представители на иракските власти, сред които иракския президент Бархам Ахмед Салих Касим, гражданското общество и дипломатическия корпус в залата на президентския дворец в Багдад.  Голяма част в него бяха големите теми от Документа за човешкото братство, подписан миналата година в Абу Даби, и от най-новата енциклика Fratelli tutti. Акцентът  бе върху  „изграждане на бъдещето“ на страната, след войни и пандемии, „повече върху това, което ни обединява, отколкото върху това, което разделя“.

В словото си папа благодари за възможността да осъществи това „дългоочаквано и желано“ Апостолическо посещение в тази земя, „люлката на цивилизацията, тясно свързана чрез патриарх Авраам и многобройни пророци с историята на спасението и големите религиозни традиции на юдаизма, християнството и исляма“. Папата отправи приветствени думи към клира и всички вярващи от Католическата църква: „Идвам като поклонник, за да ви насърча да свидетелствате вяра, надежда и милосърдие сред иракското общество“. Също така поздравяви членовете на други християнски църкви и църковни общности, привърженици на исляма и представители на други религиозни традиции: „Нека Бог ни даде да вървим заедно, като братя и сестри, „с убеждението, че истинските учения на религиите  приканват  да бъдам вкоренени в ценностите на мира, [...] взаимното познание, човешкото братство и общото съжителство".

Франциск отбеляза, че посещението се провежда в момент, когато целият свят се опитва да се измъкне от пандемичната криза Covid-19, която не само засегна здравето на много хора, но и  доведе до влошаване на социалните и икономически условия, вече белязани от уязвимост и нестабилност. Тази криза изисква съвместни усилия на всички, включително „справедливо разпределение на ваксините за всички“, но преди всичко  тя е „призив за „преосмисляне на начина ни на живот [...], смисъла на нашето съществуване. Става въпрос да излезем от изпитанието по-добри, отколкото бяхме преди; да градим бъдещето повече върху това, което ни обединява, отколкото върху това, което ни разделя“.

В словото си Франциск се спря на най-новата история на Ирак, който през последните десетилетия страда от бедствията на войните, тероризма и сектантски конфликти, често основани на фундаментализъм,  който не може да приеме мирното съжителство на различни етнически и религиозни групи, на различни идеи и култури. Папата конкретно посочи язидите, „невинни жертви на безсмислено и нечовешко варварство, преследвани и избивани поради тяхната религиозна принадлежност и чиято самоличност и оцеляване са изложени на риск“.  Затова, посочи папата, ако приемем нашите различия, като членове на едно и също човешко семейство, можем да започнем ефективен процес на възстановяване и да оставим един по-добър, по-справедлив и по-хуманен свят за бъдещите поколения. В тази връзка „религиозното, културното и етническото многообразие, характеризиращо иракското общество от хилядолетия, е ценен ресурс, който трябва да се използва, а не пречка за премахване. Днес Ирак е призован да покаже на всички, особено в Близкия изток, че различията, вместо да пораждат конфликти, трябва да си сътрудничат в хармония в гражданския живот“.

За да се осъществи това „братско съжителство“ е необходим търпелив и искрен диалог, защитен от справедливост и зачитане на закона, което  изисква усилие и ангажираност от страна на всички. Но най-вече диалог,  „като се започне от най-дълбоката идентичност, която имаме, от децата на единния Бог и Създателя“. „Общество, което носи отпечатъка на братското единство, е общество, чиито членове живеят помежду си в солидарност - посочи папата. Това е добродетел, която ни кара да извършваме конкретни жестове на грижа, особено към най-уязвимите и нуждаещите се: преследваните и загубилите семейство и близки, домове и основни блага, както и всички хора, които се борят всеки ден в търсене на сигурност и средства за живот. „Мисълта, че ние сме отговорни за крехкостта на другите, трябва да вдъхновява всички усилия за създаване на конкретни възможности както в икономическо, така и в сферата на образованието, както и за грижата за творението, нашия общ дом. 

Франциск се обърна към политическите и дипломатическите лидери да насърчават този дух на братска солидарност: „Необходимо е да се справим с бича на корупцията, злоупотребите с власт и незаконността. Наред с това е необходимо да се изгради справедливост, да се увеличи честността, прозрачността и да се укрепят отговорните за това институции. По този начин стабилността може да укрепва и да се развие здравословна политика, способна да предложи на всички, особено на младите хора - толкова много в тази страна - надеждата за по-добро бъдеще“.

„Идвам като каещ се, който иска прошка от Небето и от братята за толкова много разрушения и жестокости – каза папа Франциск. Идвам като поклонник на мира, в името на Христос, Князът на мира. Колко много се молехме през последните години за мир в Ирак! Свети Йоан Павел II не спести усилия и инициативи, но преди всичко отправи молитви. И Бог слуша, винаги слуша! От нас зависи да го слушаме и да вървим по неговите пътища. Нека замлъкнат оръжията! Нека се ограничи разпространението им, тук и навсякъде! Нека се прекратят особените интереси, онези външни интереси, които не се интересуват от местното население. Стига насилие, екстремизъм, сблъсъци и нетърпимост! Дайте глас на гражданите, които искат да изградят заедно тази страна, в диалог, в откровена и искрена, конструктивна конфронтация“.

 „Международната общност също трябва да играе решаваща роля за насърчаването на мира в тази страна и в Близкия изток - подчерта папата. Както видяхме по време на продължителния конфликт в съседна Сирия, предизвикателствата пред човечеството все повече нарастват. Това предполага сътрудничество в световен мащаб, за да справяне и с икономическите неравенства и регионалното напрежение, които застрашават стабилността на тези земи“.  „Надявам се, че нациите няма да оттеглят протегнатата ръка на приятелство и конструктивен ангажимент от иракския народ, но ще продължат да действат в дух на обща отговорност с местните власти, без да налагат политически или идеологически интереси“. Специална благодарност отправи към държави, международни организации и хуманитарни агенции, които работят в Ирак за възстановяване и за оказване на помощ на ежанци и вътрешно разселени лица, както и за онези, които се борят да се завърнат в домовете си.

Словото си папата завърши с акцент за важната роля на религията за възстановяването на страната. „По своята същност религията трябва да бъде в услуга на мира и братството. Божието име не може да се използва за „оправдаване на актове на убийство, изгнание, тероризъм и потисничество“. Напротив, Бог, който е създал човешки същества, равни по достойнство и права, ни призовава да разпространяваме любов, доброжелателност, хармония“. Папата увери, че Католическата църква в Ирак желае да бъде приятел с всички и чрез диалог да си сътрудничи конструктивно с други религии, за каузата на мира. „Древното присъствие на християни в тази земя и техният принос в живота на страната съставляват богато наследство, което иска да предложи за благото на всички. Тяхното участие в обществения живот като граждани, които се ползват изцяло с права, свободи и отговорности, ще свидетелства, че здравословният религиозен, етнически и културен плурализъм може да допринесе за просперитета и хармонията на страната“.

05 Март 2021, 15:15