Търси

Рафаело Санцио (1483-1520), Парнас, детайл с портрета на Данте Алигиери, фреска, 1508-11, Ватикански музеи. Рафаело Санцио (1483-1520), Парнас, детайл с портрета на Данте Алигиери, фреска, 1508-11, Ватикански музеи.  

Папата: Данте, пророк на надеждата и поет на милосърдието

В апостолическо писмо „Candor lucis aeternae“, Франциск припомня седмото столетие от смъртта на Данте Алигиери, като подчертава актуалността, трайността и дълбочината на вярата в „Божествената комедия“.

Изабела Пиро - Димитър Ганчев - Ватикана

700 години след смъртта му, през 1321 г. в Равена, в болезнено изгнание далеч от любимата си Флоренция, Данте все още ни говори. Говори на нас, мъже и жени в днешното време, и ни моли да бъде не само четен и изучаван, а преди всичко да го чуем и му подражаваме по пътя към щастието - безкрайната и вечна Божия любов. Това пише папа Франциск в Апостолическо писмо "Candor lucis aeternae, публикувано на 25 март, Тържеството на Благовещение Господне. Датата не е случайна, обяснява Светия отец: тайната на Въплъщението, извираща от отговора на Мария на Ангела, „Ето ме“, всъщност е  „истинският вдъхновяващ център и същественото ядро“ на цялата „Божествена комедия“, която пресъздава "обожествяването" или "пророческата размяна" между Бог, който "влиза в нашата история, ставайки плът", и човечеството, което "се въплътява в Бог, в когото намира истинското щастие".

Разделено на девет параграфа, Апостолическото писмо започва с кратък екскурз в който припомня мисли на различни папи за Данте. След това, папа Бергольо се спира на живота на Алигиери, определяйки го като „парадигма на човешкото състояние“ и подчертава „актулността и трайността“ на неговата творба. „Тя е неразделна част от нашата култура и ни препраща към християнските корени на Европа и Запада – пише папата. Представлява наследството на идеалите и ценностите предлагани и днес от Църквата и гражданското общество като „основа на човешкото съжителство", за да можем да се разпознаем взаимно като братя".

В „Божествената комедия“ има две основни линии - обяснява Франциск - а именно „желанието, присъщо на човешката душа“ и „щастието от визията за Любовта, която е Бог“. Затова Данте е „пророк на надеждата“: защото с творбата си тласка човечеството да се освободи от „тъмния лес“ на греха, за да намери „праведния път“ и така да достигне „пълнотата на живота в историята“ и „вечното блаженство в Бога”. Пътят, посочен от Данте, истинско „поклонничество“ - подчертава папата - е „реалистичен и възможен“ за всички, тъй като „Божието милосърдие винаги предлага възможност за промяна и обръщане“.

Апостолическото писмо изтъква и значението на три женски фигури в „Божествената комедия“: Мария, Богородица, емблема на милосърдието; Беатриче, символ на надеждата, и Санта Лучия, образ на вярата. Тези три жени, които препращат към трите богословски добродетели, придружават Данте в различни фази на неговото странстване, като демонстрация на факта, че „не можем да се спасим сами“, а е необходима помощта на онези, които „могат да ни подкрепят и водят с мъдрост и благоразумие“. Всъщност, божествената любов е тази, която движи Мария, Беатриче и Лучия, „единственият източник, който може да ни дари спасението“, „обновяването на живота и щастието“.

Специален параграф папата посвещава на св. Франциск, който в творбата на Данте е изобразен в „бялата роза на блажените“. Между Бедняка от Асизи и Върховния поет, папата вижда „дълбока хармония“ - и двамата се обръщат към хората: първият „върви сред хората“, вторият избира да не използва латински, а народен език, „ езикът на всички”. Освен това, и двамата се разкриват за „красотата и ценността“ на Творението, огледало на неговия Създател. Брилянтен художник, чийто хуманизъм „все още е валиден и актуален“, Алигиери е също „предшественик на нашата мултимедийна култура“, тъй като в неговата творба се сливат„думи и образи, символи и звуци“, за да образуват „едно уникално послание“ .

Франциск насърчава учителите, които могат да „предават със страст посланието на Данте и културното, религиозно и морално богатство” на неговата творба, като приканва това „наследство” да не остане заключено в училищните стаи и университетските аули, а да бъде опознато и широко разпространено с помощта на християнските общности и културни сдружения. Папата си обръща и към  художниците р, като ги насърчава „да придадат форма на поезията на Данте по пътя на красотата“, за да се разпространяват „послания за мир, свобода и братство“. Особено важна задача в настоящия исторически момент, белязан от сенки, деградация и липса на доверие в бъдещето, подчертава папата. Върховният поет - заключава Апостолическото писмо - може да „ни помогне да напредваме със спокойствие и смелост в поклонничеството на живота и вярата, докато сърцето ни намери истинския мир и истинската радост”, тоест „любовта, която движи слънцето и другите звезди”.

25 Март 2021, 12:18