Търси

Папа Франциск проведе генералната аудиенция от библиотеката на Апостолическия дворец. 2021.03.03 Папа Франциск проведе генералната аудиенция от библиотеката на Апостолическия дворец. 2021.03.03  

Генерална аудиенция: диалогът с Бог е благодат

„Защо човек трябва да бъде обичан от Бог?“. Този въпрос бе в центъра на генералната аудиенция, която папа Франциск проведе от библиотеката на Апостолическия дворец. В катехистичното си размишление, папа Бергольо подчертава, че „молитвата ни разтваря широко за Троицата и необятното море на Божията любов“.

Амедео Ломонако - Димитър Ганчев – Ватикана

Продължавайки катехистичния цикъл посветен на молитвата, папа Франциск  се спря на молитвата, която ни разтваря към Светата Троица – Отец, Син и Светия Дух. „Никога не бихме имали смелостта да повярваме, че Бог може да обича човека, ако не бяхме познавали Исус - подчерта папата. Само познавайки Исус, можем да разберем това. Това е скандалът, който намираме в притчата за милостивия баща или в пастира, който търси изгубената овца (вж. Лука 15)".

Подобни истории не бихме могли да разберем, ако не бяхме срещнали Исус. Кой Бог е готов да умре за хората? Кой Бог обича винаги и търпеливо, без да претендира  да бъде обичан в замяна? Кой Бог приема огромната липса на благодарност на син, който предварително го моли за наследството си и напуска дома, разпилявайки всичко?

Любов, която досига до всеки човек

Бащинството на Бог е „близост, състрадание и нежност“. Това, каза Светият Отец, е Божият стил, това е начинът да се изрази неговото бащинство. „Диалогът с Бог  е благодат – добави папата: ние не сме достойни за това, нямаме право да лагеруваме, „куцайки“ с всяка дума и всяка мисъл„ ... Но Исус “е вратата, която ни отваря към този диалог с Бог". Исус е "този, който разкрива Божието сърце". Никой не обича както Господ. „Трудно и много отдалечено си представяме любовта с която е изпълнена Светата Троица, и каква бездна на взаимно благоволение съществува между Баща, Син и Свети Дух“.

Преди всичко, много далеч от нас е да вярваме, че тази божествена любов ще се разпростре, достигайки нашия човешки бряг: ние сме обект на една любов, която няма равна на земята. Катехизисът обяснява: „Светото човечество на Исус е начинът, по който Светият Дух ни учи да се молим на Бог, нашият Отец“ (№ 2664).

„Това е благодатта на нашата вяра – заключи папата. Наистина, не бихме могли да се надяваме на по-висше призвание: човечеството на Исус ни предостави самия живот на Троицата“.

03 Март 2021, 11:17