Търси

22 март, Световен ден на водата. 22 март, Световен ден на водата.  

Франциск: „не разхищавайте и не замърсявайте водата"

„Разхищението, пренебрегването или замърсяването на водата е погрешно“. Това каза кардинал Пиетро Паролин във видеопослание, изпратено от името на папа Франциск до генералния директор на ФАО по повод Световния ден на водата.

„За да се осигури равния достъп до водата, е жизненоважно да се действа незабавно, за да се прекрати веднъж завинаги разхищението, търговията и замърсяването“. Това заявява  държавният ватикански секретар кардинал Пиетро Паролин във видеопослание, изпратено - от името на папа Франциск - до генералния директор на ФАО Ку Донгю и до генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азулай и до участниците във виртуална конференция по повод Международния ден на водата 2021 г., на тема „Да оценим стойността на водата“.

Във видеопосланието, прочетено на испански от кард.Паролин, се подчертава, че водата "е ресурс, който не е бил третиран с отдадеността и вниманието, което заслужава. Нейното разхищение, пренебрегване или замърсяване е грешка, която продължава да се повтаря и днес". Освен това, през 21-ви век, „в ерата на прогреса и технологичния напредък, достъпът до безопасна и питейна вода не е възможен за всички“, продължава кард. Паролин, като припомня думите на Франциск в Laudato si ', че водата е „благо на което всички човешки същества, без изключение, имат право на достъп по подходящ начин, за да могат да водят достоен живот".

„Към тази тъжна реалност - продължава кард.Паролин - днес се добавят вредните ефекти от изменението на климата: наводнения, суша, повишаване на температурите, внезапна и непредсказуема променливост на валежите, размразяване, намаляване на речните течения или изчерпване на подпочвените води“. Всички „тези явления увреждат и намаляват качеството на водата, като в резултат възпрепятстват спокойния и плодотворен живот.

За това състояние допринася и разпространението на културата на отхвърляне и глобализацията на безразличието, което карат човека да се чувства упълномощен да ограбва и експлоатира творението". Към това се прибавя и  пандемията, която изостри социалните и икономическите неравенства и "показа щетите, причинени от липсата или неефективността на потреблението на вода сред най-нуждаещите се".

Стига замърсяване на водните ресурси, моретата, реките. Стига с начина на живот, който не е насочен към общото благо. В своето послание кардинал Паролин отправя погледа си към бъдещето и живота на следващите поколения, като на първо място посочва нуждата от възпитателен процес, който да промени гледната точка в търсенето на добро, истина и красота, така че те да бъдат двигатели на избора на потребление, спестяване и инвестиции. „Вместо да говорим за нейното „потребление“, трябва да се позоваваме на разумното и използване, в съответствие с нашите реални нужди и зачитане тези на другите“. „Ако живеем с умереност и поставим солидарността в центъра на нашите критерии, ще използваме водата по рационален начин, без да я хабим излишно, и ще можем да я споделяме с тези, които имат най-голяма нужда от нея“. „Да оценим стойността на водата “означава също така признаването, че хранителната безопасност и качеството на водата са неразривно свързани“.

"Сътрудничеството между държавите, между публичния и частния сектор, както и умножаването на инициативи от междуправителствени органи е по-необходимо от всякога", се казва във видеопосланието. „Също толкова неотложно е да има задължително правно покритие, систематична и ефективна подкрепа, така че питейната вода да достига, количествено и качествено,  до всички области на планетата“.

„Трябва да се побърза да се даде вода на жадните, да коригираме начина си на живот, за да не се разхищава и замърсява водата - казва накрая кард. Паролин. Да станем главни действащи лица на онази доброта с която св.Франциск от Асизи я описа като  „смирена, ценна и целомъдрена наша сестра“.

(dg/vatn)

22 Март 2021, 16:26