Търси

Мали, река Бани: водата е основен ресурс за цялата планета и на първо място най-бедните Мали, река Бани: водата е основен ресурс за цялата планета и на първо място най-бедните  

Франциск: модел на развитие, който се вслушва в гласа на бедните

В послание до Форума на ЮНЕСКО за биологичното разнообразие, папа Франциск припомня необходимостта от съвместни действия за задълбочена ревизия на настоящия модел на развитие. Глобалното затопляне и неговото въздействие върху бедните изисква конкретен отговор, като отговорност за общия ни дом.

Да се вслушаме в гласа на коренното население, който е „изразител на вика на земята и на бедните“, да се инвестира във възпитанието на младите хора, за да възприемат нов начин на живот, да се укрепвят процесите, които противодействат на феномена на изменението на климата. Това са насоките, които папа Франциск предлага на участниците във форума на ЮНЕСКО за биологичното разнообразие на тема: "Нашата планета, нашето бъдеще: петдесет години от програмата за човека и биосферата", който се проведе онлайн на 24 март. По този повод постоянният наблюдател на Светия престол в Юнеско, монсеньор Франческо Фоло, прочете посланието, което папата изпрати до генералния директор г-жа Одри Азулай. В текста на испански език, папата изразява „благодарност“ за обсъждането на „един от най-важните и неотложни проблеми на нашето време“.

В посланието си, папата подчертава, че „борбата срещу изменението на климата и борбата срещу крайната бедност“ са взаимозависими и затова е необходимо да се предефинира нов модел на развитие, „възприемайки такава методология, която интегрира етиката солидарността и на политическото милосърдие".

Само по този начин ще бъде възможно да се насърчи едно наистина универсално общо благо, истинска цивилизация на любовта, където няма място за пандемията на безразличието и разхищението.

В сърцето на папата са бедните, които понасят въздействието на изменението на климата повече от останалите и затова „отговорът на настоящата социално-екологична криза“ трябва да се разглежда „като уникална възможност да поемем отговорността за нестабилността на нашите общ дом, подобряване на условията на живот, здраве, транспорт, енергийна сигурност и създаване на нови възможности за работа“.

"Ако искаме борбата с изменението на климата да бъде ефективна - пише папата – трябва  да действаме заедно, като вземем предвид необходимостта да направим задълбочена ревизия на настоящия модел на развитие, за да коригираме неговите аномалии и изкривявания".

Даването на конкретни отговори на сериозния феномен на глобалното затопляне е морален императив. Липсата на действия ще има вторични ефекти, особено сред най-бедните слоеве на обществото, които са и най-уязвими от тези промени.

(dg/vatn)

30 Март 2021, 15:36