Търси

През март, Франциск призовава да се молим за тайнството на Помирението

През март, Франциск ни призовава да се молим така, че тайнството на Помирението да бъде изживяно „с нова дълбочина, за да вкусим безкрайното Божие милосърдие“

Амедео Ломонако - Димитър Ганчев - Ватикана

През този месец молитвеното намерение, което Папата поверява на цялата Църква, е посветено на тайнството Помирение. Поканата е да преоткрием обновителната сила на Изповедта. Не става въпрос за явяване пред съдник, а за участие в среща с Отца, който винаги прима и прощава. „Нека се молим - подчертава папата - Бог да даде на своята Църква милосърдни свещеници, а не мъчители“.

Служители на милосърдието

По време на своя пантификат, Франциск многократно приканва свещеници да бъдат милосърдни, служители на милосърдието. В апостолическото писмо Misericordia et misera, в края на извънредния Юбилей на милосърдието, папата ги призовава да бъдат като Исус, изпълнени със състрадание и търпение. Да „бъдем свидетели на бащинската нежност“, да бъдем „щедри в раздаването на Божията прошка“. По време на молитвата Ангел Господен на 14 февруари, Франциск призова да благодарим на милосърдните изповедници и припомни, че „Бог никога не се уморява да прощава“. Човекът, обяснява папа Франциск във видеопосранието за месец март, винаги се нуждае от божествената любов. „Центърът на Изповедта е Исус, който ни очаква“:

Когато отида да се изповядам, правя това за да излекувам себе си, да излекувам душата си. Да изляза с повече духовно здраве. Да премина от мизерията към милосърдието. Главното в Изповедта не са греховете, които казваме, а божествената любов, която получаваме и от която винаги се нуждаем. Центърът на изповедта е Исус, който ни очаква, слуша ни и ни прощава. Запомнете това: в сърцето на Бог първо сме ние, а след това нашите грешки. Нека се молим да изживеем тайнството на помирението с обновена задълбоченост, за да вкусим безкрайното Божие милосърдие. И да се молим Бог да даде на Църквата си милосърдни свещеници, а не мъчители.

Тайнството на помирението

„Онзи, който признава греховете си и ги осъжда - казва Свети Августин - вече е в съгласие с Бог“. „Добрите дела - добави той - започват с признаването на лошите“. Помирението ппомага на човека да получи дара на милосърдието на Отца. В катехизиса на Католическата църква се припомня по-конкретно, че това тайнство дарява на грешника Божията любов, която помирява: „Примирете се с Бог“ (2 Кор. 5:20). „Който живее с милосърдната любов към Бога, е готов да отговори на поканата на Господ: Вървете първи и се помирете с брат си“.

Видеото на папата и Световната молитвена мрежа

През последните години, молитвените намерения на папата се разпростарянват във формата на видеопослания, глобална инициатива на Световната молитвена мрежа на папата. Нейната главна задача е да мобилизира католиците чрез молитва и действия пред предизвикателствата на човечеството и мисията на Църквата: предизвикателства, представени под формата на молитвени намерения, поверени от папата на цялата Църква. Днес, Световната молитвена мрежа  присъства в 98 страни и е съставена от повече от 35 милиона католици, включително младежкия клон Младежко евхаристийно движение.

02 Март 2021, 17:15