Търси

Vatican News
Генерална аудиенция на площад "Свети Петър" Генерална аудиенция на площад "Свети Петър" 

Молитвените намерения на папата за 2022 година

Франциск се вслушва и се моли за света. От младежите до предприемачите, от семействата до излизащата Църква, от възрастните до децата, жертви на насилието. Тези са главните действащи лица на молитвените намерения на папа Франциск за следващата година. Единодушна е молитвата за солидарност, защита на човешкото достойнство, укрепване на вярата и смелостта на свидетелството.

Габриела Черазо – Светла Чалъкова – Ватикана

Светът, с неговите предизвикателства и главни действащи лица, поверен на Господ чрез молитвата. Така, месец след месец, ще бъде и следващата 2022 г., за която на 6 февруари бяха оповестени молитвените намерения на папа Франциск, придружени от традиционното кратко видео на испански език разработено от Световната молитвена мрежа на папата.

Братството и предизвикателството на биоетиката

За януари, в съвършена приемственост с настоящата година, първата молитва е посветена на темата за братството, та „всички, които са жертви на религиозна дискриминация и преследване, да могат да видят признаването на правата и достойнството, произтичащи от това, че са братя“.

Месец февруари е посветен на богопосветените жени и мъже, за да могат да продължат да намират отговори на предизвикателствата на нашето време, като тези, представени от биоетиката, за които е молитвеното намерение за месец март. Молитвата през третия месец на 2022 г. гласи, „християните да умеят винаги да насърчават защитата на живота с молитвата и социалната дейност“.

Здравните работници и вярата у семействата и младежите

Пандемията и семейството заемат централно място през месеците от април до юли. Молитвеното намерение за април е посветено на здравния персонал, който винаги е начело през последните две години, особено за онези, които работят в най-бедните страни, за да имат подкрепата на правителствата и местните общности. След това погледът на папата се насочва към различните компоненти на семейството. През май, в сърцето на папата са младите хора и тяхната вяра; през юни християнските семейства като цяло, а през юли 2022 г. възрастните хора. Франциск приканва да се молим на Господ, така че всеки да укрепва в смелостта на вярата, в отдадеността на служението, в безвъзмездната любов и в светостта на ежедневието. По-специално, за възрастните хора, папата се моли техният опит и мъдрост „да помогнат на младите хора да гледат към бъдещето с надежда и отговорност“.

Молитва за предприемачите, доброволците и децата, жертви на насилието

Погледът към предизвикателствата на съвременния свят се връща през месеците август, септември и октомври 2022 г. Франциск се моли за малките и средни предприемачи, за да могат да продължат да служат на общностите, въпреки настоящите сериозни икономически трудности. През септември молитвеното намерение е за премахване на смъртното наказание, тема, скъпа за папата, който отново, чрез молитва, призовава за „премахването му в законите на всички страни по света“. През октомври Църквата е главното действащо лице в молитвата на папата: „вярна на Евангелието и смела в провъзгласяването, да може да бъде място на солидарност, братство и гостоприемство, живеейки все повече и повече синодалността“.

2022 г. ще завърши с два месеца, посветени на децата, страдащи от различни форми на насилие и злоупотреби, та да могат да намерят любовта на семейството и пространство за образованието; накрая, през декември годината ще завърши с молитви за доброволческите организации и тези за човешкото насърчаване, за да могат да растат, намирайки „хора, готови да се отдадат на общото благо и да търсят все нови начини за сътрудничество на международно ниво“.

06 Февруари 2021, 19:45