Търси

Папа Франциск на аудиенцията с Движението на фоколарите, 6 февруари 2021 Папа Франциск на аудиенцията с Движението на фоколарите, 6 февруари 2021 

Папата: свидетелствайте евангелието чрез диалог и отвореност към другите

„За да ви насърча по вашия път, бих искал да ви предложа някои размисли, които обобщавам в три точки: „периодът след основателката“; „значението на кризите“; „изживяване на духовността с последователност и реализъм“. Това посочи папа Франциск по време на аудиенцията с членовете на Движението на фоколарите, по повод приключването на тяхната генерална асамблея.

Маня Кавалджиева – Ватикана

В началото на срещата, напускащата председателската длъжност Мария Воче представи на папата новоизбраната председателка Маргарет Карам. От своя страна, Франциск отбеляза: „нека изкажем голяма благодарност на първата, тя беше много способна и много човечна; на втората да изкажем сърдечно пожелание, което е отправено и към съпредседателя и съветниците“.

В словото си, папа Франциск посочи трите точки:

Периодът след основателката. Папата отбеляза, че са  изминали 12 години от смъртта на Киара Лубик и „вие сте призовани да преодолеете естественото чувство на празнота,  както и това, че намалява броят на членовете, за да продължите да бъдете жив израз на първоначалната харизма“. За да направите това, каза още папата, е необходима „динамична вяра“, тоест ангажимент „да останем верни на първоизточника, като се стремим да го преосмислим и изразим в диалог с нови социални и културни ситуации“.

Вашата духовност, характеризираща се с диалог и отвореност към различните културни, социални и религиозни контексти, със сигурност може да благоприятства този процес. Отвореността към другите, каквито и да са те, винаги трябва да се култивира: Евангелието е предназначено за всеки, то е квасът на новото човечество, на всяко място и във всяко време. Това поведение  на откритост и диалог ще ви помогне да избегнете всякаква самореферентност, която никога не идва от добрия дух. Това, което пожелаваме за цялата Църква, е: да се пази да бъде самодостатъчна, което винаги води до защита на институцията в ущърб на хората и което може да доведе и до оправдаване или прикриване на форми на злоупотреба.

Папата поясни, че самореферентността трябва да стори място на паррезията, на прозрачността, за да се посрещнат със смелост и истина различните проблеми, „винаги следвайки указанията на Църквата, която е истинската Майка, и отговаряйки на нуждите на справедливостта и милосърдието".

Втората точка е значението на кризите и папа Франциск посочи:

 „Кризите са благословия, кризите на детето, например, са важни. Винаги има изкушение кризата да се превърне в конфликт. Всяка криза е призив за нова зрялост; това е време на Духа, което поражда необходимостта от актуализиране, без да се обезсърчаваме от човешката сложност и нейните противоречия.  Днес се подчертава много колко е важна устойчивостта, когато сме изправени пред трудностите, тоест способността да ги посрещаме положително, като черпим възможности от тях. Задължение на тези, които заемат държавни длъжности на всички нива, е да работят, за да се справят по най-добър начин и по-конструктивно с общностните  и организационни кризи; докато духовните кризи на хората, които засягат интимната сфера на индивида и сферата на съвестта, изискват разумен подход от онези, които не заемат управленчески длъжности, на всяко ниво, в рамките на Движението“.

В словото на папата последва и третата точка, „изживяване на духовността с последователност и реализъм“.

Това намерение изисква ангажимент с двойна перспектива: извън Движението и вътре в него. Що се отнася до дейността навън, ви насърчавам да бъдете – и за това божият служител Киара Лубик даде много примери! – свидетели на близост с братска любов, която преодолява всяка бариера и достига всяко човешко състояние. Това е пътят на братската близост, която предава присъствието на Възкръсналия на мъжете и жените на нашето време, започвайки от бедните, от последните,  от отхвърлените; работейки заедно с хората на добра воля, за насърчаване на справедливостта и мира. Що се отнася до ангажимента вътре в Движението, аз ви призовавам да насърчавате все повече синодалността, така че всички членове, като пазители на една и съща харизма, да бъдат съотговорни и да участват в живота на „Мариино дело“ (Движението на фоколарите) и на неговите специфични цели", изтъкна папа Франциск.  

Накрая, папата отправи пожелание: „Следвайки Киара Лубик, винаги се вслушвайте във  вика на изоставения Христос на кръста, който проявява най-високата мярка на любовта“.

Благодатта, която произлиза от това,  може да предизвика у нас, слабите и грешните, щедри и понякога героични отговори; тя е в състояние да трансформира страданията  и дори трагедиите в източник на светлина и надежда за човечеството. В това преминаване от смъртта към живота се намира сърцето на християнството, а също и на вашата харизма.

Като благодари за „радостното свидетелство за Евангелието, което продължавате да предлагате на Църквата и на света“, Папата се пошегува:

Радостно свидетелство. Говори се,  че фоколарите винаги се усмихват; винаги са с усмивка. И си спомням, че веднъж чух да се говори за невежеството на Бог. Казаха ми: „ама ти знаеш ли, че Бог е невеж? И има четири неща, които Бог не може да знае“ – И кои са те?“ – „Какво мислят йезуитите, колко пари имат салезианите, колко конгрегации на монахини има и на какво се усмихват фоколарите".

След това папа Франциск благослови присъстващите, като повери всички членове на Движението на фоколарите на Дева Мария,  Майка на Църквата.

 

06 Февруари 2021, 16:31