Търси

Папата и отец Фредерик Форнос във Ватикана. Папата и отец Фредерик Форнос във Ватикана.  

Световната молитвена мрежа става Ватиканска фондация

Световната молитвена мрежа вече е ватиканска фондация. Папа Франциск, с хирограф от 17 ноември 2020 г., учреди фондация „Световна молитвена мрежа“ като канонично и ватиканско юридическо лице.

Папа Франциск, с хирограф от 17 ноември 2020 г., издигна в ранг на Фондация Световната молитвена мрежа - бивш Апостолат на молитвата - със седалище във Ватиканската държава в канонично и ватиканско юридическо лице, съобщи Ватиканския пресцентър.

Фондацията, чиято цел е "да координира и насърчава огромното духовно движение, така скъпо на папата, което посреща и разпространява месечните молитвени намерения предложени от папата на Църквата",  ще продължи да бъде поверено на грижите на отците йезуити от Обществото на Исус. Папата назначи отец Фредерик Форнос за международен директор на Фондацията.

Световната молитвена мрежа на папата, бивш  Апостолат за Молитва, започва във Франция от отеца йезуит Франсоа-Ксавие Готреле през 1944. Тя се основава на духовността на Пресвятото Сърце Исусово и приема месечните молитвени намерения предложени от папата на Църквата. Първоначално адресиран до млади йезуити по време на първоначалното им формиране, той бързо се разширява като Апостолат на молитва за мисията на Църквата, достигайки тогава около 13 милиона членове в много страни. През 1915 г., се създава и младежка секция наречена Евхаристийният кръстоносен поход, днес Младежко евхаристийно движение.

През последните години, молитвените намерения на папата се разпростарянват във формата на видеопослания, глобална инициатива на Световната молитвена мрежа на папата. Нейната главна задача е да мобилизира католиците чрез молитва и действия пред предизвикателствата на човечеството и мисията на Църквата: предизвикателства, представени под формата на молитвени намерения, поверени от папата на цялата Църква. Днес, Световната молитвена мрежа  присъства в 98 страни и е съставена от повече от 35 милиона католици, включиелно младежкия клон Младежко евхаристийно движение.

„Преди няколко години учредих Световната молитвена мрежа на папата като папско дело, за да подчертая всеобщия характер на този апостолат и необходимостта всички ние трябва да се молим все повече и повече, и с искрено сърце", пише папата в Хирографа, публикуван на 3 декември.

"За да се координира и насърчава това духовно движение, скъпо за мен,  осигуряваки му подходяща съвременна структура, по силата на  апостолическата власт в Църквата и суверенитет в града-държава Ватикана, издигам в юридическо, канонично и ватиканско лице Фондацията Световна молитвена мрежа на Папата“, чийто устав ще влезе в сила от следващия 17 декември и ще остане в експериментален период „ad Experimentum“ в продължение на три години - се чете във ватиканската нота. Папата поверява на Фондацията мисията да „оповестява, насърчава и стимулира  молитвените намерения, които изразяват предизвикателствата на човечеството и мисията на Църквата“.

Активите на Фондацията се състоят от първоначалното дарение в размер на сто петдесет хиляди евро и двеста и осемдесет хиляди долара и могат да бъдат увеличени „чрез покупки, завещания или дарения на движимо и недвижимо имущество, получено от Фондацията и винаги предназначено за постигане на институционални цели; от вноски от публични или частни субекти; от печалбата от лицензионни възнаграждения, като например авторски права, от инициативи, въведени за институционални цели".

Фондацията има правоспособността да „придобива, задържа, управлява и разпорежда с временни активи, съгласно правните разпоредби на всяка държава“. Международният директор отговаря за управлението на тези активи по отношение на административната дейност на Фондацията. Националните или регионалните директори отговарят за управлението на тези активи съответно на национално или регионално ниво.

 (dg/vatn)

03 Декември 2020, 18:00