Търси

Монахиня Монахиня 

Светият престол ще одобрява новите форми на богопосветен живот за Източните църкви

С документ под формата на Motu proprio “Ab initio” папа Франциск промени каноническите норми на Източно-католическите църкви, установявайки приоритета на Светия престол при утвърждаването на нови форми на богопосветен живот. За монсиньор Галаро, това е разпоредба, която уеднаквява кодексите, както се случи неотдавна за Църквите от западен обред.

Алесандро Де Каролис и Габриела Черазо – Светла Чалъкова - Ватикана

С Апостолческо писмо под формата на Motu proprio „Ab initio", папата реши да повери на Апостолическото седалище всяко решение относно официалното признаване на новосъздадени общности за богопосветен живот за Източнокатолическите църкви. Документът е подобен по форма и съдържание на този, публикуван на 4 ноември т.г, Authenticum charismatis, с който Франциск постановява същото и в Кодекса по каноническо право на Латинската църква.

Светият престол ще одобрява новите религиозни институти

Позовавайки се на декрета Perfectae caritatis, въз основа на който, при приемането на различните форми на богопосветен живот, „пастирите на отделните Църкви“, са тези, които регулират тяхната практика и ги установяват „в стабилни форми на живот“, но за да се избягне неблагоразумната поява на ненужни или лишени от достатъчна сила институти“, папският документ установява, че „Апостолическото седалище има отговорността да придружава пастирите в процеса на разпознаване, водещ до църковното признаване на един нов Институт или на едно ново Общество с епархийно право, както и окончателното решение да се провери автентичността на вдъхновяващата цел“.

Пред Vatican News секретарят на Конгрегацията за източните църкви, монсиньор Джорджо Деметрио Галаро, обяснява значението на законодателната промяна

Какво е значението на проманята, направена се прави в Кодекса по канонично право за Източните църкви?

„С публикуването на Апостолическото писмо Authenticum Charismatis, с което промени някои канони от Латинския кодекс от 1983 г. - канони, все още в сила до този нов докумен под формата на Motu proprio - папата установява, че за създаването на нов институт за бопосветен живот е необходимо предварителното разрешение на Светия престол и следователно, във връзка с това, мисля, че, считайки за неотложно и подходящо Източнокатолическите църкви също да имат подобен законодателен инструмент, с апостолическото писмо Ab Initio, Светият отец предвижда цялата католическа църква, Изток и Запад, да бъдат на една линия. Следователно целта на това Motu Proprio, посветено на Източнокатолическите църкви, е да не се създават различни ситуации. Трябва също да се каже, че от Втория Ватикански събор има много нови форми на богопосветен живот, на Институти, понякога има и дублирания. Следователно, за да се избегне това, отсега нататък ще е необходимо предварителното разрешение на Апостолскическото седалище чрез, в нашия случай, Конгрегацията за източните църкви и за Латинската църква, чрез Конгрегацията за институти за богопосветен живот и обществата на Апостолски4 живот. Това е основната причина за тази промяна в каноните.

Колко широко разпространен е феноменът на новите форми на богопосветен живот в Източнокатолическите църкви?

В Източнокатолическите църкви той е малко по-малко разпространен от Латинската църква, църквата на римската традиция, поради простия факт, че макар да има около двадесет източни църкви, 22-23, тези форми са малко по-малко. До 50-те години на миналия век, например, имахме по-силно изразено монашеско присъствие в Източнокатолическите църкви, след това Пий XII публикува Motu рroprio относно религиозния живот и според мен, много от тези източни монашески институти избраха форма на религиозен живот , на богопосветен живот, по модела на Западната църква. Но след Втория Ватикански събор, се наблюдава, не искам да кажа, разпространение на тези институти, а определен брой институти за богопосветен живот, така че в този смисъл имаше нужда от нормативен, каноничен подход, който да не създава различия. Това може да се каже за нововъведенията на каноните, отнасящи се до това законодателство, както Латинския кодекс от 1983 г., така и Източния кодекс на деветдесетте години. Тъй като Римският папа е единственият законодател, ние не се отделяме от каноничните норми.

Следователно това означава ред и опростяване?

Да, винаги зачитайки разнообразието от харизми и в хармония с Втория Ватикански събор и документите след събора. Например Декретът Perfectae Caritatis  подчертава, че Църквата приветства различните форми на посветен живот като проява на богатството на даровете на Светия Дух. Освен това църковната власт, както на папско, така и на епископско ниво, трябва да тълкува тези събори, да регулира тяхната практика и да установява стабилни форми на богопосветен живот, избягвайки именно създаването на малко полезни институти, на които липсва тази достатъчна църковна сила. Ето защо това е целта на промените. Трябва също да вземем предвид казаното от Йоан Павел II - който беше законодателят на двата кодекса - тоест, че нормите служат за благото на Църквата и могат да бъдат променяни в случай на нужда. Следователно Светият отец Франциск, според исканията и нуждите, не прави друго освен да промени там където е необходимо каноническите норми“.

07 Декември 2020, 14:01