Търси

Митинг в Сан Сиего, Калифорния, срещу отмяната на програмата за имигранти "Мечтатели" (19.6.2020) Митинг в Сан Сиего, Калифорния, срещу отмяната на програмата за имигранти "Мечтатели" (19.6.2020) 

Папата: социалната справедливост прави хората щастливи

Папа Франциск изпрати две видеопослания, едното с поздравителен адрес, другото със слово, до първата виртуална среща на съдиите – членове на комитетите за социалните права в Африка и Америка, на тема „Изграждане на социална справедливост. Към пълното прилагане на основните права на хората в условия на уязвимост“. Папата напомни на магистратите: с вашите решения „можете да създавате поезия“, за да се лекуват раните на бедните, за обединение на човечеството, за защита на земята
Видеопослание на папата към срещата на комитетите за соц.права в Африка и Америка

Алесандро Ди Бусоло – Маня Кавалджиева – Ватикана

За изграждане на „нова социална справедливост“ трябва да се каже,  че „християнската традиция никога не е признавала правото на частна собственост за абсолютно и недосегаемо, и винаги е подчертавала неговата социална функция. Когато, прибягвайки към закона и правото, „даваме на бедните крайно необходимите неща, ние не им даваме нашите неща, нито тези на трети лица“, а „им връщаме онова, което е тяхно“. В тези думи се съдържа са същността на словото на папа Франциск, което той изпрати с видеопаслание до първата виртуална среща на съдиите – членове на комитетите за социалните права в Африка и Америка, която се провежда на тема „Изграждане на социална справедливост. Към пълното прилагане на основните права на хората в условия на уязвимост“, на 30 ноември и 1 декември в Перу.

Собствеността е „вторично естествено право“

На съдиите, прокурорите, консултантите, адвокатите от Аржентина и Бразилия, Канада и САЩ, Куба и Гватемала, както и от Мароко, и на членовете на Папската академия за социални науки, много от които присъстваха на срещата на върха на 3-4 юни 2019 г. във Ватикана, в края на словото си папата припомни, че за социалната доктрина на Църквата „правото на собственост е вторично естествено право, произтичащо от правото, което има всеки един, въз основа на универсалното предназначение на създадени блага“.  И следователно, че „няма социална справедливост, основаваща се на несправедливостта, която предполага концентрация на богатството“.

Да бъдеш съдия е „мисия“ и „социална отговорност“

Първото кратко изказване на папа Франциск по време на двудневната онлайн среща, която е продължение на срещата на върха на панамериканските съдии, проведена преди една година във Ватикана на тема социални права и францисканската доктрина, бе поздрав на испански език, в който папата подчерта пред магистратите, че тази „пауза“ в редовната им работа ще им помогне „да разширят и направят по-цялостно  измерението на тяхната „мисия“ и на тяхната  „социална отговорност“.

Съдиите да са като поети, които лекуват бедните и земята

Папата отново се върна на сравнението, използвано на срещата преди година и половина във Ватикана, а именно, че съдиите, ангажирани със социалните права, наред със социалните движения, са поети. И поясни това:  „поетът трябва да съзерцава,  да обмисля, да разбира музиката на реалността и да я оформя с думи“.

Вие, при всяко решение, при всяка присъда, се намирате пред щастливата възможност да създавате поезия: поезия, която  да лекува раните на бедните, която да обединява планетата, която да защитава майката земя и всички нейни потомци. Поезия, която да поправя, да спасява и да подкрепя.

 „Справедливото правосъдие“ прави държавите щастливи

Затова Франциск отправи апел към съдиите: „не се отказвайте от тази възможност“. Решително и смело, „бъдете съзнателни, че всичко, което можете да направите с вашата праведност и вашия ангажимент, е много важно“. Защото „когато правосъдието е наистина справедливо, тази справедливост прави страните щастливи и техните жители достойни“.

Петте основи за нова социална справедливост      

На жените и мъжете, които на двата континента „работят за раздаване на правосъдие“ и мислят как да „изградят новата социална справедливост“, в словото си Франциск посочи петте основи на тази социална справедливост.  Вашите идеи, на първо място, не трябва да губят от погледа си реалността…

Тревожна е картина, при която малка част от човечеството живее в охолство, докато на все по-голям брой хора с най-голямо достойнство то е непознато и техните права се игнорират и нарушават. Не можем да мислим, ако сме откъснати от реалността.

Колективно действие на тези, които се грижат за болката на другите

Втората основа на новата социална справедливост, според Папата, е да се признае, че това е „колективна дейност“, при която „всички добронамерени хора трябва да приемат утопията за предизвикателство и да признаят, че както доброто и любовта, така и справедливостта е задача, която трябва да се завоюва всеки ден”, защото неравновесието е изкушение във всеки един момент. Затова – ето я  и  третата основа – необходимо е „отношение на ангажираност, следвайки пътя на Добрия самарянин“, тъй като е твърде често изкушението „да не  се интересуваш от другите, особено от най-слабите“.

Трябва да признаем, че сме свикнали да минаваме отстрани, игнорирайки ситуациите, докато те не ни засегнат директно. Безусловният ангажимент е да се грижим за болката на другия, а не да се подхлъзваме към културата на безразличието.

Да се базираме на миналото на онези, които са дали живота си за обединено човечество

Четвъртото „и задължително“ размишление на тези, които искат да постигнат „нова социална справедливост за нашата планета, жадна за достойнство“ е, според папа Франциск,  да приемаме историята „като водеща ос“. Той поясни, че „там  има битки, победи и поражения. Там е и кръвта на онези, които са дали живота си за цялостно и  обединено човечество". Това са корените на преживения опит, „дори и тези на социалната справедливост, които днес искаме да преосмислим, да увеличим и да укрепим“.  

Да бъдем хора с хората, а не богоизбрани

Папата посочи, че петата основа „е народът“: нека не претендираме, че сме „просветен елит, а народ, като се показваме постоянни и неуморни в работата по социалното включване, по интегрирането и изправянето на падналите“. Защото тези, които следват пътя на „богоизбраните“, „се озовават в добре познатите елитарни клерикализми, които работят за хората, но не правят нищо с хората“, и не чувстват, че са народ.

Солидарни: да се борим срещу културата на „използване на другите“

В заключение, папата посочи:

Борба срещу тези, които отричат ​​социалните и работните права. Да се борим срещу онази култура, която води до използване на другите, до поробване на другите и в крайна сметка отнема достойнството на другите.

Справедливи: да се върне на бедните това, което е тяхно

Нека изградим новата социална справедливост, като признаем, че християнската традиция никога не е признавала правото на частна собственост като абсолютно и недосегаемо, и винаги е подчертавала социалната функция във всичките й форми. Правото на собственост е вторично естествено право, произтичащо от правото, което има всеки един, въз основа на  универсалното предназначение на създадените блага.

01 Декември 2020, 12:34