Търси

Папа Франциск на обяд с бедните през 2017 г. Папа Франциск на обяд с бедните през 2017 г. 

Папата: мирът се изгражда, грижейки се за най-уязвимите

„Културата на грижата, като път към мира“ е заглавието на Посланието на папа Франциск за предстоящия 54-и Световен ден на мира, който ще бъде отбелязан на 1 януари 2021 г. Практикуването и възпитанието в грижите – пише папата – е пътя за изкореняването на безразличието, на отхвърлянето, на сблъсъка, който често надделява днес“.

Алесандро Ди Бусоло – Светла Чалъкова - Ватикана

Културата на грижата, като „общ, солидарен и активен агажимент за защитата и насърчаването на достойнството и доброто на всички“, а готовността да проявим интерес, да обърнем внимание, състраданието, помирението и изцелението, взаимното уважение и „взаимното приемане“ са привилегирования начин за изграждането на мира, за „изкореняването на културата на безразличието, отхвърлянето и сблъсъка, която днес надделява често“. Това пише папа Франциск в своето Послание, публикувано днес, за 54-ия Световен ден на мира, който ще се чества на 1 януари 2021 г., на празника на Пресвета Дева Мария, Богородица.

Необходими са миротворци за започването на изцелителни процеси

В осемте страници на текста, озаглавен „Културата на грижите като път към мира“, с дата, според традицията, на 8 декември, празник на Непорочното зачатие на Дева Мария, папата се обръща към „държавните и правителствени глави, ръководителите на международни организации, духовните водачи и вярващите на различни религии, мъжете и жените с добра воля”, като им напомня за написаното от него в последната си енциклика „Fratelli tutti“: „В много части на света са необходими пътища на мира, които водят до заздравяване на раните, има нужда от миротворци, готови да  дадат началото на процеси на изцеление и подновена среща с изобретателност и дързост“.

Пророци на културата на грижата, за запълване на неравенствата

Папа Франциск насърчава всички да станат „пророци и свидетели на културата на грижата, да запълнят многото социални неравенства“. Защото лодката на човечеството, където „никой не се спасява сам“, може да „плава по безопасен и общ маршрут“ само с „кормилото на човешкото достойнство“ и „компаса на основните социални принципи“.

Пандемията влоши вече съществуващите кризи

Франциск се спира на събитията от 2020 г., белязани „от голямата здравна криза на Covid-19“, която влоши други съществуващи кризи, които са тясно свързани, „като климатични, хранителни, икономически и миграционни, и които причиняват тежки страдания и трудности“. Папата мисли преди всичко „за тези, загубили член от семейството или любим човек, но също така и за тези, които са останали без работа“. Той припомня по специален начин лекарите, медицинските сестри и фелдшерите, фармацевтите, изследователите, доброволците, свещенициете и служителите в болниците и здравните центрове, „които са направили всичко възможно и продължават да го правят, с големи усилия и жертви, до степен, че някои от тях загубиха живота си, опитвайки се да бъдат по-близо до болните, да облекчат страданията им или да спасят живота им ”.

Ваксини и грижи също за най-бедните и уязвимите

Мислейки си за всички, особено за най-бедните, папата подновява призива си към политическите лидери и частния сектор, който отправи във видеопосланието за 75-годишнината на ООН, „да предприемат подходящите мерки за гарантирането на достъпа до ваксините срещу Covid-19 и предоставянето на основните технологии, необходими за подпомагане на болните на всички, които са най-бедни и най-уязвими“.

Културата на грижата срещу безразличието, отхвърлянето и сблъсъка

За съжаление – констатира папа Франциск - „наред с многобройните свидетелства за милосърдие и солидарност, различни форми на национализъм, расизъм, ксенофобия и дори войни и конфликти, които сеят смърт и разрушения набират скорост. Пандемията и другите събития, отбелязали пътя на човечеството през 2020 г. -  подчертава папата - ни учат на важността да се грижим един за друг и за сътворението, за да изградим общество, основано на братските отношения. Затова избрах за тема на това послание: „Културата на грижите като път към мира“.

Бог повери света на Адам, за да го култивира и опазва

Папата откроява основите на „културата на грижата“ и на човешкото призвание да се грижи за себе си, за другия и за творението, които са положени в Бог Създател, първият модел, който трябва да се следва, заедно с Неговия Син Исус и последователите Му, и накрая в социална доктрина на Църквата. Още в Божия промисъл за човечеството – пише Франциск - грижата и опазването са съществени. Книгата „Битие“, в разказа за сътворението, описва Бог, който поверява райската градина на Адам, със задачата да я „обработва и пази“, следователно „да направи земята продуктивна“, но също така „да я защити и да я запази в способността ѝ да поддържа живота“.

Грижата на Бог Създател за всичките му чеда, включително Каин

След това Книгата „Битие“ разказва за Каин, който след убийството на Авел отказва пред Бог да бъде „пазител“ на брат си. Цитирайки пасаж от енцикликата Laudato si ', папата коментира, че вече в тези древни истории е се намира убеждението „че всичко е свързано и че автентичните грижи за собствения ни живот и за нашите взаимоотношения с природата са неделими от братството , от справедливостта и вярността към другите“. Сам Бог - продължава папа Франциск - е образец за грижа, когато „се грижи за своите създания, по-специално за Адам, Ева и техните деца“. Сам Каин, макар и прокълнат за престъплението, което е извършил, получава от Създателя „знак за защита, за да може животът му да бъде защитен“: като човек, създаден по образ и подобие Божии, той има неприкосновено достойнство и хармонията на творението иска „мира и насилието да не обитават в един и също дом“.

Еврейският народ и пророците: Бог се грижи за бедните

Чествайки Божията почивка в съботния ден, еврейският народ от Стария Завет възстановява „социалния ред и вниманието към бедните", а с юбилея, в седмата съботна година, „позволява на земята, робите и задлъжнелите да си починат“. „През тази специална съботна година – се чете в текста на посланието -  се полагат грижи за най-уязвимите, предлагайки им нов живот“. И накрая сред пророците – припомня папата - по-специално Амос и Исайя са тези, издигащи„непрекъснато глас в полза на справедливостта за бедните, които поради тяхната уязвимост биват „изслушвани само от Бог, който се грижи от тях“.

Исус Добрият Пастир се грижи за овцете си и се поднася на кръста

Мисията на Исус, която той сам провъзгласява в синагогата в Назарет, е „да донесе Благата вест на бедните, да провъзгласи освобождение за затворницита, да дари зрението на слепите и да освободи потиснатите“. Исус - подчертава Франциск,  - е добрият пастир, който се грижи за овцете си, добрият самарянин, който се навежда над ранения човек и се грижи за него“. Исус „потвърждава окончателно своите грижи за нас, поднасяйки се  на кръста, като по този начин ни освобождава от робството на греха и смъртта“.

Грижите на първите християни за най-уязвимите

Следвайки примера на Учителя - продължава папата - първите християни „практикуваха споделянето, така че никой от тях да не бъде в нужда и се опитаха да направят общността приветлив дом, готова да се грижи за най-уязвимите. И когато „щедростта на християните губи малко от своя порив, някои отци на Църквата настояваха над факта, че собствеността е видяна от Бог като общо благо“. Свети Амвросий - припомня папа Франциск - твърди, че природата е дала „всичко за хората за общо ползване“, но алчността е превърнала това общо право за всички в „право за малцина“. Веднъж свободна от гоненията, Църквата прилага „charitas christiana“, създавайки или насърчавайки създаването на „болници, приюти за бедни, домове за сираци и сиропиталища и хосписи за страдащото човечество“.

„Граматиката“ на грижата в Социалната доктрина на Църквата

Тези примери за „действено милосърдие на толкова много сияйни свидетели на вярата - продължава Папата – се поместиха в принципите на Социалната доктрина на Църквата, които предлагат на всички хора с добра воля „граматиката“ на грижата: „насърчаване на достойнство на всяка човешка личност, солидарност с бедните и беззащитните, загриженост за общото благо, защита на творението ”.

Грижата като насърчаване на достойнството и правата на човека

Четири са основните принципи, които Франциск анализира един по един, започвайки от защитата „на достойнството и правата на човека“, понятие „родено и узряло в християнството, която помага да се преследва изцяло човешкото развитие“. Човекът всъщност „винаги е белязан от взаимоотношенията, а не индивидуализма, потвърждава приобщаването, а не изключването, уникалното и неприкосновено достойнство, а не експлоатацията“. Всеки човек - подчертава той - „е създаден да живее заедно в семейството, в обществото, където всички членове са равни по достойнство“. Достойнство, което носи права, но и задължения, като например „приемане и помощ за бедните, болните, маргинализираните, всеки наш ближен“.

Грижа за общото благо

Общото благо, за което трябва служим и да се грижим -  уточнява папата, цитирайки съборните отци, които в Gaudium et spes пишат – е, „съвкупността от онези условия на социалния живот, които позволяват на„ колективността и хората да постигнат собственото си съвършенство изцяло и по-бързо и се отнася и до бъдещите поколения“. Пандемията Covid-19 ни показа „че сме в една и съща лодка, всички уязвимии дезориентирани, но в същото време важни и необходими, всички призовани да гребем заедно“, както каза папа Франциск в молитва на 27 март от пустия площад „Свети Петър, защото „никой не се спасява сам“ и никоя изолирана национална държава „не може да осигури общото благо на собственото си население“.

Грижа за другия в знак на солидарност

Ето защо – подчертава папата - солидарността е ангажираност за доброто на всеки един:

Солидарността ни помага да възприемаме другия – както като човек, така и в широк смисъл като народ или нация - не като статистика или средство, което трябва да бъде използвано и след това изхвърлено, когато вече не е полезно, а като наш ближен, другар по пътя, призован да участва като нас в трапезата на живота, на която всички са еднакво поканени от Бог.

Грижа и защита за творението и последните

От внимателно изслушване на „вика на нуждаещите се и този на сътворението“, както бе поискано от Франциск в Laudato si ', може да се роди „ефективната грижа за земята“, нашия общ дом „и за бедните“, като се има предвид, че чувството за „съкровения съюз с другите същества от природата“ не може да бъде автентичено, ако не е придружено от нежността „за хората“.

Общ курс, следващ компаса на тези принципи

Ето защо, папата приканва „лицата, отговорни за международните организации и правителствата, икономическия и научния свят, социалните комуникации и образователните институции“, пред „влошаването на неравенствата в и между нациите“, да вземат в ръка „компаса“ на принципите на социалната доктрина на Църквата, за да придадат на процеса на глобализацията един общ, „наистина човешки“ курс, както се посочва в Енцикликата Fratelli tutti. Това би позволило – пише папата - „да действаме заедно и солидарно за общото благо, облекчавайки тези, които страдат от бедността, болестите, робството, дискриминацията и конфликтите“.

„Чрез този компас – казва папата - насърчавам всички да станат пророци и свидетели на културата на грижата, за да запълнят толкова много социални неравенства. И това ще бъде възможно само със силния и широко разпространен протагонизъм на жените, в семейството и във всяка социална, политическа и институционална сфера“.

Твърде много нарушения на хуманитарното право

Един полезен компас и за отношенията между нациите, „които трябва да бъдат вдъхновени от братството, взаимното уважение, солидарността и спазването на международното право“, насърчавайки основните права на човека и зачитането на хуманитарното право, особено в този епат, в който конфликтите и войните не стихват. В много региони и общности – коментира папата – отдавна престанаха да си спомнят за времената, когато са живели в мир и сигурност“.

„Многобройни градове се превърнаха в епицентър на несигурност: жителите им се борят, за да поддържат нормални ритми на живот, тъй като биват атакувани и бомбардирани безразборно от експлозиви, артилерия и стрелкови оръжия. Децата не могат да учат. Мъжете и жените не могат да работят за изхранването на семейства. Гладът се корени там, където някога е бил неизвестен. Хората са принудени да бягат, оставяйки след себе си не само домовете си, но и семейната си история и културните си корени“.

Фонд срещу глада, с парите, които сега се използват за оръжия

„Трябва да спрем – е призивът на папата - и да се запитаме: какво е довело до нормализирането на конфликта в света? И най-вече как да обърнем сърцата си, за да търсят истинския мир в солидарността и братство?  Пандемията и изменението на климата подчертават голямото разхищение на ресурси за оръжия, по-специално за ядрени оръжия, които могат да се използват  за насърчаването на мира и цялостното човешко развитие, борбата с бедността, гаранцията на здравните нужди“. И Франциск поднавява предложението, направено на последния Световен ден за прехраната: „Да се създаде „Световен фонд“ с парите, които се влагат за производсството на оръжия и други военни разходи, за да  се премахне окончателно глада и да се допринесе за развитието на най-бедните страни“.

Възпитание в културата на грижата

Ето защо е от съществено значение според Франциск „възпитателният процес“ в културата на грижата, който се ражда в семейството, „където човек се учи да живее във взаимоотношения и взаимно уважение“, и се развива в училищата и университетите и чрез социалната комуникация: субекти, които са призвани да подкрепят „ценностната система, основана на признаването на достойнството на всеки човек, на всяка езикова, етническа и религиозна общност, на всеки народ и на основните права, които произтичат от него“.

Незаменимата роля на религиозните водачи

По-конкретно религиозните лидери – пояснява папата - могат да изиграят „незаменима роля в предаването на ценностите на солидарността, уважението към различията, приема и грижата за най-уязвимите братя на верните и на обществото“. Целта за всички, „работещи в областта на образованието и научните изследвания, е по-отворено и приобщаващо образование, способно на търпеливо изслушване, конструктивен диалог и взаимно разбирателство“, както посочва папа Франциск в предложението за „Глобален образователен пакт“.

Кормилото на човешкото достойнство и компаса на принципите

Папата завършва посланието си, като подчертава, че не може да има мир „без културата на грижата“, която е общ ангажимент за „защитата и насърчаването на достойнството и доброто на всички,  интерс към състраданието, помирението и изцелението, взаимното уважение и приемане“.

„В това време, в което лодката на човечеството, разтърсена от бурята на кризата, продължава усилено да търси по-спокоен хоризонт, кормилото на достойнството на човешката личност и компасът на основните социални принципи могат да ни позволят да плаваме по един безопасен и общ маршрут“.

Общност от братя, които се грижат един за друг

Християните - е последния призив на папа Франциск – трябва да гледат към към Дева Мария, „Морска Звезда и Майка на надеждата“ и всички трябва да работим заедно, за да напредваме към новия хоризонт на любовта и мира, братството и солидарността, на взаимната подкрепа и приемане“.

„Нека не се поддаваме на изкушението да не проявяваме интерес към другите, особено към най-слабите, нека не свикваме да гледаме встрани, а нека се ангажираме конкретно всеки ден, за да образуваме общност, съставена от братя, които се приемат взаимно, грижейки се един за друг“.

17 Декември 2020, 12:18