Търси

глобален пакт за образование глобален пакт за образование 

Папата: ново глобално образование, акт на надежда за нашето време

Безразличието и изключването са две големи злини на нашата култура: това твърди папа Франциск във видеопосланието, изпратено до конференцията, която се провежда за стартирането на нов глобален образователен ангажимент, чрез действието на ООН, съгласувано с проекта Глобален образователен пакт, пожелан от папата

Адриана Мазоти – Маня Кавалджиева – Ватикана  

На конференцията „Образованието е акт на надежда“, която с провежда на 16 и 17 декември, участват лидери на младежки движения от цял ​​свят и експерти от сектора. Срещата е организирана от Папската академия за социални науки и ООН, и се провежда на 16 и 17 декември, отчасти онлайн и отчасти с лично присъствие в седалището напапската академията във Ватикана.

Първият ден е посветен на стартирането на Подцел 4.7, тоест на изпълнението на 4-та цел на Програмата за устойчиво развитие (Образование),  която предвижда до 2030 година „гарантиране на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за непрекъснато обучение за всички“, като в точка 7 се посочва „включително чрез преподаване на знания за устойчивото развитие и устойчив начин на живот, правата на човека, равенството между половете, насърчаване на култура на мир и ненасилие, глобално гражданство, разбиране и оценяване на културното многообразие“. Всичко това, съгласувано с Global Compact on Education или проектът за нов глобален образователен пакт, лансиран от папа Франциск през миналия месец октомври.

Безразличието и културата на изключване са днешните злини  

Папата участва в конференцията чрез видеопослание, с което изказа поздравления за ангажимента на толкова много правителства и институции в областта на образованието, което, твърди той,  наистина е акт на надежда за бъдещето и акт на солидарност по отношение на новите поколения. Ангажимент, още по-необходим днес, когато „световният образователен пакт се наруши“ и поради пандемията и когато става все по-очевидна необходимостта от  „нов  вид образование, което да позволи да се преодолее сегашната глобализация на безразличието и културата на изключването“.

Безпрецедентна криза в образованието

Папа Франциск описва със следните думи 2020 година, която бе година на особено страдание поради Ковид-19 и  неговите последици:

Година на задължителна изолация и изключване, на тревога и духовни кризи, и на не малко смъртни случаи, както  и на безпрецедентна образователна криза. Повече от милиард деца трябваше да прекъснат образованието си. Стотици милиони деца останаха назад във възможността за социално и когнитивно развитие. И на много места биологичната, психологическата и икономическата кризи  се влошиха поради свързаните с тях политически и социални кризи.

Папата подчертава, че, изправени пред този сценарий, е необходим  „акт на надежда, така че подтиците на омраза, разделение и невежество да бъдат преодолени“ чрез нови образователни възможности, „базирани на социалната справедливост и взаимната любов, нов Глобален пакт за образование". И папата казва:

Благодаря ви, че се събрахте днес, за да накарате да нараснат  нашите надежди и споделени планове за  ново образование, което да насърчава трансцендентността на човешката личност, цялостното и устойчиво човешко развитие, междукултурният и религиозен диалог, защита на планетата, срещите за мира и отварянето към Бог.

Мирът, подобно на войната, се ражда в ума на хората

Папа Франциск отбелязва, че е от съществено значение действието на ООН за  включване на правителства и общества от цял ​​свят в усилията за ново образование. И цитира думите, които свети Павел VI бе отправил към ООН: „Господа, вие извършихте и продължавате да вършите една велика дейност: възпитаването на човечеството в мир“. След това припомня, че Конституцията на ЮНЕСКО, приета през 1945 г., в края на Втората световна война, признава, че „тъй като войните се раждат в ума на хората, затова в духа на хората трябва да се постави защитата на мира“. Това е било преди 75 години, а днес? Папата твърди:

В наше време, когато световният образователен пакт бе прекъснат,  виждам със задоволство, че правителствата отново се ангажираха да приложат тези идеи на практика, чрез приемането на Програмата за 2030 г. и Целите на ООН за устойчиво развитие, съгласувано с глобалния образователен пакт. В основата на целите за устойчиво развитие е признаването на факта, че качественото образование за всички е необходима база за защита на нашия общ дом и за насърчаване на човешкото братство.

Общ ангажимент за цивилизоването на любовта

Глобалният образователен пакт и подцел 4.7 ще работят  заедно за цивилизоването на любовта, красотата и единството", твърди още папа Франциск  и като се обръща  към участниците в конференцията,  завършва със следното виждане и пожелание: „Надявам се вие да бъдете поетите на нова човешка красота, нова братска и приятелска красота, както и на опазването на земята, върху която стъпваме”.

16 Декември 2020, 19:23