Търси

Vatican News
Администрация за управлението на имуществото на Апостолическото седалище Администрация за управлението на имуществото на Апостолическото седалище 

Motu proprio на папата за уравлението на фондовете на Държавния секретариат

Повече контрол и прозрачност върху ватиканските финанси. С документ под формата на Motu proprio папа Франциск превърна в закон прехвърлянето на управлението на средствата от Ватиканския Държавен секретариат към Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище (APSA) и на техния контрол от Секретариата по икономиката. Става въпрос за формализирането на онова, което папата вече беше написал в писмото от 25 август до Държавния секретариат. С това се прави важна стъпка напред в реформата на курията, пожелана от папа Франциск.

Ватикан Нюз

„От 1 януари – се чете в чл. 1 на папския документ - собствеността на средствата и банковите сметки, на ценните книжа и инвестициите в недвижими имоти, включително инвестициите в компании и инвестиционни фондове, до сега на името на Държавния секретариат, се прехвърля на Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище, която ще се грижи за тяхното управление и администриране. Те ще бъдат подложени на специален контрол от Секретариата по икономика“.

„Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище – продължава папският документ – ще учреди „бюджетно осигуряване“, наречено „Папски фондове“, което за по-голяма прозрачност ще бъде част от консолидирания бюджет на Светия престол, за които трябва да се водят отделни счетоводни отчети, с отварянето на конкретни подсметки за: Фонда, наречен „Обола на свети Петър“, с всичките му различни подразделения и артикулации; Фондът наречен „Доверителен фонд на Светия отец“; всеки един от фондовете, наречени „Оправдани фондове“, с определено ограничение за предназначението им по волята на дарителите или от регулаторни разпоредби “, се чете още в документа.

По-специално, е необходима по-голямата видимост за даренията от верните на папата и преразпределените средства в подкрепа на милосърдието (т.нар. Обол на Свети Петър), така че - пише Франциск - „Божият народ, който със своята щедрост подкрепя мисията на Епископа на Рим, за го прави с увереността, че неговите дарения се администрират адекватно и прозрачно и с упражняването на необходимия контрол“.

Само по лично решение на папата ще бъде възможно да се извършат „покупки и други разпоредителни дейности от подсметката на „Доверителния фонд на Светия Отец“. „Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище - уточнява - периодично ще информира Държавния секретариат за състоянието на фондовете, който ще продължи да сътрудничи за тяхното събиране. Въз основа на този принцип, не е подходящо – се подчертава  още - Държавният секретариат, който също подкрепя по-отблизо и пряко действията на Римския първосвещеник в неговата мисия и представлява съществена отправна точка за дейността на Римската курия, да изпълнява функциите отнасящи се до икономическите и финансовите въпроси, които вече са възложени по компетентност на други ведомства“.

Решението – се посочва – е взето преди края на годината, за да "се приложи в бюджета за 2021 г.“. Но специалната „Комисия, създадена от папата за прехвърлянето на икономическите и финансовите функции от Държавния секретариат към Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище и към Секретариата по икономика, ще доуточни някои технически подробности до 4 февруари, както е планирано“, заключава Светият престол. Член трети от папският документ разглежда надзора и контрола и засилва надзорната роля на Секретариата по икономика. И накрая, с чл. 4 папата установява, че Административния отдел на Държавния секретариат ще се грижи „единствено за човешките ресурси, необходими за извършване на дейностите, свързани с вътрешото му управление“. Архивът на инвестиционния отдел и неговите средства се прехвърлят на Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище“.

28 Декември 2020, 12:43