Търси

Администрация за управлението на имуществото на Апостолическото седалище Администрация за управлението на имуществото на Апостолическото седалище 

Motu proprio на папата за уравлението на фондовете на Държавния секретариат

Повече контрол и прозрачност върху ватиканските финанси. С документ под формата на Motu proprio папа Франциск превърна в закон прехвърлянето на управлението на средствата от Ватиканския Държавен секретариат към Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище (APSA) и на техния контрол от Секретариата по икономиката. Става въпрос за формализирането на онова, което папата вече беше написал в писмото от 25 август до Държавния секретариат. С това се прави важна стъпка напред в реформата на курията, пожелана от папа Франциск.

Ватикан Нюз

„От 1 януари – се чете в чл. 1 на папския документ - собствеността на средствата и банковите сметки, на ценните книжа и инвестициите в недвижими имоти, включително инвестициите в компании и инвестиционни фондове, до сега на името на Държавния секретариат, се прехвърля на Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище, която ще се грижи за тяхното управление и администриране. Те ще бъдат подложени на специален контрол от Секретариата по икономика“.

„Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище – продължава папският документ – ще учреди „бюджетно осигуряване“, наречено „Папски фондове“, което за по-голяма прозрачност ще бъде част от консолидирания бюджет на Светия престол, за които трябва да се водят отделни счетоводни отчети, с отварянето на конкретни подсметки за: Фонда, наречен „Обола на свети Петър“, с всичките му различни подразделения и артикулации; Фондът наречен „Доверителен фонд на Светия отец“; всеки един от фондовете, наречени „Оправдани фондове“, с определено ограничение за предназначението им по волята на дарителите или от регулаторни разпоредби “, се чете още в документа.

По-специално, е необходима по-голямата видимост за даренията от верните на папата и преразпределените средства в подкрепа на милосърдието (т.нар. Обол на Свети Петър), така че - пише Франциск - „Божият народ, който със своята щедрост подкрепя мисията на Епископа на Рим, за го прави с увереността, че неговите дарения се администрират адекватно и прозрачно и с упражняването на необходимия контрол“.

Само по лично решение на папата ще бъде възможно да се извършат „покупки и други разпоредителни дейности от подсметката на „Доверителния фонд на Светия Отец“. „Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище - уточнява - периодично ще информира Държавния секретариат за състоянието на фондовете, който ще продължи да сътрудничи за тяхното събиране. Въз основа на този принцип, не е подходящо – се подчертава  още - Държавният секретариат, който също подкрепя по-отблизо и пряко действията на Римския първосвещеник в неговата мисия и представлява съществена отправна точка за дейността на Римската курия, да изпълнява функциите отнасящи се до икономическите и финансовите въпроси, които вече са възложени по компетентност на други ведомства“.

Решението – се посочва – е взето преди края на годината, за да "се приложи в бюджета за 2021 г.“. Но специалната „Комисия, създадена от папата за прехвърлянето на икономическите и финансовите функции от Държавния секретариат към Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище и към Секретариата по икономика, ще доуточни някои технически подробности до 4 февруари, както е планирано“, заключава Светият престол. Член трети от папският документ разглежда надзора и контрола и засилва надзорната роля на Секретариата по икономика. И накрая, с чл. 4 папата установява, че Административния отдел на Държавния секретариат ще се грижи „единствено за човешките ресурси, необходими за извършване на дейностите, свързани с вътрешото му управление“. Архивът на инвестиционния отдел и неговите средства се прехвърлят на Администрацията за имуществото на Апостолическото седалище“.

28 Декември 2020, 12:43