Търси

Свети Йосиф Свети Йосиф 

Папата: да се научим от свети Йосиф да изпълняваме смирено волята Божия

При поздравите в края на генералната аудиенция, папата припомни публикацията, на 8 декември, на Апостолическото писмо, посветено на свети Йосиф: „Нека – призова той – да призовем неговата закрила над Църквата в това време“.

Дебора Донини – Светла Чалъкова – Ватикана

„С Бащино сърце“. Още самото заглавие на Апостолическото писмо, посветено на свети Йосиф, който преди 150 години бива обявен за покровител на Универсалната църква, обобщава исторята на неговия живот и мисия. Днес, при поздравите  в края на генералната аудиенция, папа Франциск се спря на неговата фигура, която е централна в живота на Църквата:

„Бог – каза папата – му повери най-безценните съкровища – Исус и Мария, и той отговори напълно с  вяра, смелост и нежност, с бащино сърце. Нека призовем неговата закрила над Църквата в това време и да се научим от него да изпълняваме винаги, със смирение, волята Божия“.

На земния баща на Исус, папа Франциск посвети специална Година, която ще завърши на 8 декември 2021 г. Оттук и Декрета на Апостолическата пенитенциарна служба, в съответствие с волята на папата, който предоставя възможността да се получат, в този период от време, специални индулгенции свързани с фигурата на свети Йосиф при обичайните условия: сакраментална изповед, Евхаристийно причастяване и молитва според намеренията на папата.

09 Декември 2020, 12:36