Търси

Папа Франциск на генералната аудиенция от Библиотеката в Апостолическия дворец Папа Франциск на генералната аудиенция от Библиотеката в Апостолическия дворец 

Франциск: Бог е баща и майка и винаги благославя света

На генералната аудиенция от Библиотеката в Апостолическия дворец, папата призова да не проклинаме, а да благославяме: „Ако всички правим така – каза той – със сигурност нямаше да има войни“.

Дебора Донини – Светла Чалъкова – Ватикана

Бог е като „един добър баща и една добра майка, които никога не престават да обичат своето дете, колкото и да греши“. Този е образът, използван от папа Франциск в катехистичната беседа на генералната аудиенция от Библиотеката в Апостолическия дворец, за да може да се разбере дълбокия смисъл на благословията, тясно свързана с надеждата и любовта на Бог за всеки един, дори и за най-непоправимите. Бог – посочи папата – „не изчака да се обърнем, за да започне да ни обича, а го направи много преди това, когато бяхме още в греха“. Оттук и настойчивия призив на Франциск да се научим от Бог да благославяме, а не да проклинаме.

Бог е търпелив до край

Продължавайки цикъла от беседи, посветени на молитвата, папа Франциск насочи тази сутрин вниманието над благословията, която е същественото измерение на молитвата: още от сътворението, Бог благославя живота, в първите страници от Библията непрекъснато се повтарят благословии и „следователно в началото на света Бог „благо славя“ и признава, че сътворението е много добро. Но човешкото същество ще се превърне в „изродено същество“, способно да разпространява злото в света и смъртта, но нищо не ще може да заличи „първия печат на доброта, който Бог положи“ в света, в човешката природа, във всички нас: „способността да благославяме и факта, че сме благословени“, прибави папата импровизирайки. Но най-голямата благословия на Бог е Исус Христос, големия дар на Бог, „една благославия, която ни спаси всички“, подчерта папата, позовавайки се на свети Павел, прогласяващ промисъла на любов на Бог, който „ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата“.

„Не съществува грях, който може да заличи напълно образа на Христос, присъстващ във всеки един от нас. Никой грях не може да заличи образа, който Бог ни даде. Образа на Христос. Може да го опорочи, но не може да го откъсне от милосърдието на Бог. Един грешник може да пребъдва в своите грешки дълго време, но Бог е търпелив докрай, надявайки се, че накрая това сърце ще се обърне и ще се промени. Бог е като един добър баща и една добра майка, които никога не престават да обичат своето дете, колкото и да греши, винаги“.

Майки, чакащи на опашка, за посетят децата си в затвора

В мислите на папата се завърна един образ на любов, на хора, чакащи на опашка, за да влезнат на посещение при своите деца в затвора: много майки на опашка, за да видят сина си в затвора. „Те не спират да обичат своето дете“, отбеляза папата, и не се срамуват ако някой ще ги посочи, като майки на затворник. Вероятно се срамуват, но вървят напред.

„По-важен е сина от срама. По същия начин за Бог ние сме по-важни от всички грехове, които можем да извършим. Защото Той е баща, майка, чиста любов, Той ни благослови завинаги. И никога не ще спре да ни благославя“.

Божията благодат променя живота

Благословията – каза папата – е реалност, която е тясно свързана с надеждата. „Надеждата на света пребъдва изцяло в Божията благословия: Той продължава да ни обича, Той пръв, както казва поета Пеги, продължва да се надява в нашето добро“, подчерта папата, който изтъкна, че е от голяма полза тези библейски текстове на благословия да се четат в затворите или в общностите за възстановяване. „ Да кажеш на тези хора, че остават благословени въпреки техните големи грешки, че небесния Отец продължава да им желае доброто и да се надява, че най-накрая ще се отворят за доброто“.

„Дори ако техните най-близки роднини са ги изоставили, защото ги смятат за непоправими, за Бог те винаги са чеда. Бог не може да заличи в нас образа на син, всеки един от нас е син, дъщеря. Понякога се виждат чудеса: мъже и жени, които се прераждат, защото откриват тази благословия, която ни помаза като чеда. Защото благодатта Божия променя живота: взима ни такива каквито сме, но не ни оставя никога такива каквито сме.

Това по-конкретно може да се разбере в историята на Закхей, в когото всички виждат злото, докато Исус вижда проблясъка на добро. От любопитството на Закхей да види Господ, се преминава към милосърдието, което го спасява. „В отхвърлените Исус вижда незаличимата благословия на Отца. Нещо повече, Той дойде, за да се идентифицира с всеки нуждаещ се“, подчерта папата. В действителност в Евангелието често се казва: „Той изпита състрадание към тях“. В този контекст папата припомни „финалния протокол, по който всички ще бъдем съдени, Евангелието според Матей, глава 25, когато Исус казва: „Бях там, бях гладен, бях гол, бях в затвора, бях в болница, Аз бях там“.

Способността да благославяме

И тъй като Бог благославя, също хората могат да отговорят с благословия. Но „не можем само да благославяме този Бог, който ни благославия“, предупреди папата, защото призива е да благославяме, „всички в Него, всички хора, да благославяме Бог и да благославяме братята, да благославяме света: този е корена на християнската кротост, способността да се чувстваме благословени и способността да благославяме“.

„Ако всички правим така, със сигурност войните нямаше да съществуват. Този свят се нуждае от благословия и ние можем да даваме благословията и да я получаваме. Бог Отец ни обича. А на нас остава само радостта да Го благославяме и да Му благодарим, и да се научим от Него да не проклинаме, а да благославяме“.

Франциск призова също да се запитаме дали сме свикнали да проклинаме и да изпросим от Господ благодатта да променим този навик, защото притежаваме благословено сърце, а едно благословено сърце не може да проклина“.

Адвент и деветница за Непорочното Зачатие на Дева Мария

При поздравите папата се спря на настоящия литургичен период, Адвент, започнал миналата неделя, за да може да бъде за всеки един момент на особена благодат. Папата припомни също, че през тези дни се провежда деветницата за празника на Непорочна Дева Мария, като насърчи да се поверим на Майката на въплътеното Слово: „Нека ни закриля от злото и да бъде знак на сигурна надежда“, каза папата.

02 Декември 2020, 12:59