Търси

Папа Франицск на генералната аудиенция. 2018.06.20 Папа Франицск на генералната аудиенция. 2018.06.20  

Папа Франциск за по-голямо включване на хората с увреждания

Папа Франциск насърчава по-голямо включване на хората с увреждания в обществото, а също и в Църквата. Това заявява в послание по повод Международния ден на хората с увреждания, 3 декември, на тема „По-добро възстановяване: към свят след Covid-19, включващ увреждания, достъпен и устойчив“. Папа Франциск използва тази възможност като посочва три важни точки за отношението към хората с увреждания: заплахата от културата на отхвърляне, скалата на включването и скалата на активното участие.

Кой е достоен за живот

Папата се спира на термина „по-добро възстановяване“, който припомня евангелската притча за къщата, построена върху скала или пясък (Mат. 7,24-27; Лук. 6,47-49).  Папа Бергольо подчертава, че опасностите от онова време - дъжд, реки, ветрове - днес са представени от „културата на отхвърлянето“, при която някои хора са пожертвани, а други достойни да живеят. „Хората вече не се чувстват като основна ценност, която трябва да се уважава и защитава, особено ако са бедни или с увреждания“

Франциск признава напредъка, постигнат през последните 50 години с гражданските и църковните институции, който доведе до „вземане на смел избор за включване на тези, които изпитват физически или психически ограничения“. Въпреки това, остава много да се направи, защото, забравяме, че „уязвимостта принадлежи на човешката същност“.

Наблюдават се нагласи за отхвърляне, които също поради нарцистичен и утилитарен манталитет водят до маргинализация, без да се има предвид, че крехкостта принадлежи на всички. В действителност, има хора дори със сериозни увреждания, които въпреки трудности са намерили пътя към добър и смислен живот, както има много други „трудоспособни“, които въпреки това са недоволни или понякога отчаяни.

Никой да не бъде изключен

За папата, насърчаването на култура на живота означава да се основава на включването, термин с който „понякога се злоупотребява“, подчертава Папата, „скалата, върху която да се изграждат програмите и инициативите на гражданските институции, така че никой, особено тези в най-голямо затруднение, да не бъдат изключени". Включването предполага лично участие. Това е изборът, който сме призвани да правим всеки ден: „да бъдем добри самаряни или безразлични пътници“. „Силата на веригата зависи от грижите, полагани към най-слабите звена“.

Църква с приветливо лице

Голяма част от посланието на папата се отнася до ангажимента на Църквата към хората с увреждания. Франциск подчертава необходимостта да се осигурят подходящи и достъпни средства за предаване на вярата“, доколкото е възможно безплатно, като се използват нови технологии, особено ефективни по време на пандемии. Също така насърчава такава формация за свещеници, семинаристи, богопосветени, катехисти, пастирски работници, която да помогне на вярващите да почувстват „стила на посрещане на хора с увреждания“.

Правото на Тайнствата

Друга ключова дума в посланието на папата е „активно участие“ на най-слабите субекти.

Силно подчертавам  правото на хората с увреждания да приемат тайнствата като всички други членове на Църквата. Всички литургични чествания в енорията трябва да бъдат достъпни, така че всеки, заедно с братята и сестрите, да може да задълбочи и да живее вярата си.

Папата посочва необходимостта да се признае, че хората с увреждания са „активен субект на евангелизация“, а не само получател, а „всеки един от тях е уникален и неповторим човек“. Франциск посова също, че „присъствието на хора с увреждания сред катехистите, според собствените им възможности, представлява ресурс за общността“.

Нека общата воля за „възстановяване към по-добро“ задейства сътрудничеството между граждански и църковни организации, за да се изгради солиден „дом“, способен да посрещне хора с увреждания, защото е изграден върху скалата на включването и активното участие.

(dg/vatn)

 

03 Декември 2020, 13:36