Търси

Папа Франциск на молитвата Ангел Господен,  13 декември 2020 Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 13 декември 2020 

Ангел Господен: Кръстителят, пример за откриване на християнската радост

През третата неделя от Адвента, 13 декември, преди да произнесе молитвата Ангел Господен, папа Франциск размишлява върху християнската радост. Той каза, че за да я постигнем, първото условие е да действаме „не съсредоточени върху себе си“, а следвайки Йоан Кръстител. След неделната молитва, папата по традиция благослови статуетките на Младенеца

Емануела Кампаниле – Маня Кавалджиева – Ватикана

Казват, че времето минава неумолимо, но по време на Адвента - за тези, които вярват – то става радостно, защото „Господ е близо“, както твърди свети Павел. И очакването „в известен смисъл както когато очакваме посещението на човек, когото много обичаме“, се превръща в радост. Това напомни папа Франциск на молитвата Ангел Господен:

...това измерение на радостта се появява особено днес, през третата неделя, която започва  с насърчението  на Свети Павел „Радвайте се винаги в Господа“ (срв. Фил. 4, 4.5). Радвайте се, християнската радост. И коя е причината?  Че „Господ е близо“. Колкото по-близо е Господ до нас, толкова повече сме в радостта; колкото по-далече е Той,  толкова повече сме в тъгата. Това за християните е правило. Христос те обича, ти не си ли радостен? Нека се замислим: радостен ли съм поради това, че Господ ме обича?

Радостта на Кръстителя

Коментирайки Евангелието за деня, папата се спря на фигурата на Йоан Кръстител, „библейският персонаж, който,  с изключение на Дева Мария и Свети Йосиф, първи и най-много изживява очакването на Месията и радостта да видим неговото идване:

Кръстителят е първият свидетел на Исус, със словото и с дара на живота. Всички Евангелия са съгласни при показването на това как той е осъществил  своята мисия, като е посочил Исус като Христос, Божият Пратеник.

Да поставим Исус в центъра на живота си

Папата отбеляза, че Кръстителят бе известен човек, „лидер на своето време”, познат  в цяла Юдея и извън нея, но който „нито за миг не се поддаде на изкушението да привлече вниманието към себе си”. „Винаги Господ в центъра, както Дева Мария“.

И именно чрез примера на Кръстителя, папата посочи първото условие за християнска радост:

…да не се съсредоточаваме върху себе си, а да поставим в центъра Исус. Това не е отчуждение, тъй като Исус наистина е центърът, той е светлината, която дава пълен смисъл на живота на всеки мъж и жена, които идват на този свят. Това е същата динамика на любовта, която ме кара да изляза от мен самия, не за да изгубя себе си, а за да се преоткрия, когато дарявам себе си,  когато търся доброто на другия.

Папа Бергольо обаче поясни, че за да стигне до това да свидетелства Исус, Йоан Кръстител е изминал „дълъг път“, осеян с радикални решения и отричания. „Пътят на радостта не е разходка“, отбеляза папата.

Той остави всичко, от малък, за да постави Бог на първо място, да слуша Словото Му с цялото си сърце и с цялата си сила.

Кръстителят, пример при възвестяването

И колкото някои черти от неговата личност да са уникални, „неповторими, недостъпни  за всички“, почерта Франциск,  неговото свидетелство „е пример за всеки, който иска да търси смисъла на живота си и да намери истинската радост“:

По-специално, Кръстителят  е модел  за онези в Църквата, които са призовани да възвестяват Христос на другите: те могат да правят това само откъснати от себе си и от светското, не като привличат хората към себе си, а като ги насочват към Исус. Това е радостта и радостта трябва да е отличителната черта на нашата вяра, дори в мрачните дни. Знаейки, че Господ е с мен. Господ, Господ е в центъра. Нека се запитаме: винаги ли съм като онези тъжните, които сякаш са на погребение?

Дева Мария, чрез нея Бог се приближи

И ако Кръстителят посочваше Този, който трябваше да дойде, ставайки модел за онези, които днес в Църквата възвестяват Христос, има една друга фигура, която преминава във времето и чрез която Бог „се приближи“, като я превърна в „Източника за нашата радост“. Това е Дева Мария, образът, с който папата завърши катехизисната си беседа през третата адвентна неделя, денят, в който тази година се отбелязва 51-та годишнина  от свещеническото му ръкополагане.

 „Сега, като се молим на неделната молитва,  ние виждаме всичко това напълно реализирано в Дева Мария: тя чакаше мълчаливо Божието спасително слово;  вслуша се в него, прие го, вникна в него. Чрез нея Бог се приближи. Затова  Църквата нарича Дива Мария „Източник на нашето щастие"

13 Декември 2020, 13:41