Търси

Училище по време на коронавирус Училище по време на коронавирус 

Папата: да възпитаваме в зачитането на човека и творението

В послание към Ордена на бедните клирици на Майката Божия от благочестивите училища, познати като отците сколопи, папата припомня, че богопосветеният живот е на първа линия за възпитанието на младите. Папата ги приканва да обновят ангажимента и ентусиазма на своя основател свети Джузепе Каласанцио.

Бенедета Капели – Светла Чалъкова – Ватикана

Да се оцени, приеме и обвърже личността: тези са трите линии на действие за възобновяването на възпитателния пакт, посочени от папата по повод онлайн събитието, от 12 до 15 ноември, организирано от Съюза на генералните настоятели и Международния съюз на Генералните настоятели на отците Сколопи. Франциск припомния, че „богопосветения живто винаги е бил на първа линия във възпитателната задача“, именно по примера на свети Джузепе Каласанцио, основател в Рим на първото безплатно училище, отворено за всички. „Днес Църквата – пише папата – ви приканва да подновите тази цел, започвайки именно от вашата идентичност и ви благодаря, че събрахе това свидетелство с толкова ангажираност и ентусиазъм“.

Едно мирно бъдеще

Първата от трите линии на действие, предложени от папата, е оценяването на личността, с „нейното достойнство, за да се открои нейната специфичност, красота, уникалност и в същото време способността ѝ да се свързва с другите и с реалността, която я заобикаля“. Задачата на възпитателя е тази да разкрие „уменията и ресурсите за взаимното изграждане на справедливо и мирно бъдеще“.

Отричане на културата на отхвърлянето

Ето защо – продължава папата – втората линия на действие изисква да „се работи с хората под знака на приемането, и да се насърчават нашите деца и младежи да се научат да работят в екип, да създават връзки помежду си, да имат емпатично отношение, което отрича културата на отхвърлянето. „По същия начин - продължава папата - е важно те да се научат да пазят общия ни дом, да го предпазват от експлоатацията на неговите ресурси, да възприемат по-трезв начин на живот и да се опитват да използват пълноценно възобновяемата енергия, като същевременно зачитат човешката и природната среда, спазвайки принципите на субсидиарността и солидарността и на кръговата икономика“.

Да се гледа на света с нови очи

Накрая Франциск пояснява важността от обвързването, припомняйки, че изслушването на другия не трябва да бъде единствено „просто изслушване и забрава“. „Да си обвържеш и да се ангажираш означава да работиш, за да дадеш на децата и младежите – подчертава папата – възможността да видят този свят, който им оставяме в наследство с критично око, способно да разбира проблемите в икономическата и политическата сфера, на растежа и напредъка, и да предлага решения, които са наистина в служба на човека и на цялото човешко семейство в перспективата на цялостната екология“.

12 Ноември 2020, 13:29