Търси

Бежански лагер в Афганистан Бежански лагер в Афганистан 

Папата към йезуитите: усилете гласа на изоставените

Папата отправи послание към Службата на отците йезуити за бежанците по повод 40 години от нейното създаване. „Жизненоважно е – пише папата – да протегнете приятелска ръка към онези, които са сами и разделени от своите семейства“.

Емануела Кампаниле – Светла Чалъкова – Ватикана

Четиридесетгодишен дълъг път, вдъхновен и подхранван от примера на Христос и от щедрата интуиция на нейния основател, Божия Раб отец Педро Арупе. И така, непрекъснато Службата на отците йезуити за бежнаците (JRS) напредва между кривите редове – перифразирайки една еврейска поговорка - на световната история.

И именно думите и молитвите на папа Франциск са тези, които придружават и укрепват, в тази историческа годишнина – цел и ново начало – международният организъм на Обществото на Исус и всички, които молят за помощ. В писмо до отец Томас Смолич, международен директор на Службата, Франциск пише:

„Мислите ми са насочени по-специално към многото мъже, жени и деца, които се обръщат към JRS  за убежище и помощ. Нека знаят, че папата е близо до тях и до техните семейства и, че ги споменава в молитвите си. Това съкровено християнско и игнацийско (присъщо на свети Игнаций от Лоьола) желание, да се полагат грижи за благосъстоянието на всички онези, които са в състояние на дълбоко отчаяние вдъхнови и ръководи работата на JRS през тези 40 години.

От 80-те години на миналия век до днешната пандемия

Една история на близост, започнала през 80-те години с „хората от виетнамските лодки“ и, „която продължава и до днес с настоящата пандемия от коронавирус“, подчертава Франциск, припомняйки как тази ситуация е „откроила, че цялото човешко семейство се намира в „една и съща лодка“ изправено пред безпрецедентни икономически и социални предизвикателства“.

Да протегнем ръка към най-самотните

В настоящия момент, JRS работи по програми в 56 страни, в служба на бежанците и на други насилствено разселени лица в зони на конфликти и в центровете за задържане, на най-далечните граници и в пренаселените градове. Многобройни са програмите за душепастирска грижа и психологична подкрепа в центровете за задържане и бежанците лагери, така както и хуманитарните помощи в ситуаци на извънредно разселване.

„Нашата работа изразява ангажимента на Обществото на Исус (йезуитите) да бъдем с бежанците по целия свят (JRS)“

Освен това програмите за образование и подкрепа имат за цел да предадат умения за създаване на възможности за интеграция в приемащите общности. „Ваша жизненоважна задача е – пише папата в писмото – да протегнете приятелска ръка на онези, които са сами, разделени от своите семейства, или изоставените, придружавайки ги и усилвайки гласа им, и преди всичко гарантирайки им възможности за растеж чрез вашите програми за образование и развитие. Вашето свидетелство за Божията любов в служба на бежанците и мигрантите е също така съществено за изграждането на „културата на срещата“, която единствено поставя основите за истинската и трайна солидарност за доброто на човешкото семейство.

С поглед към бъдещето

Освен към настоящето, погледът на папа Франциск се отправя и към утрешния ден с увереност в застъпничеството на Дева Мария, на която поверява всички членове на апостолата на JRS:

„Гледайки към бъдещето, съм уверен, че нито един неуспех или предизвикателство, лично или институционално, няма да могат да ви отвлекат вниманието или да ви обезкуражат да отговорите щедро на спешния призив за насърчаване на културата на близостта и срещата чрез решителната защита на правата на онези, които придружавате всеки ден“.

13 Ноември 2020, 11:38