Търси

Папа Франциск на молитвата Ангел Господен,  1 ноември 2020 Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 1 ноември 2020 

Ангел Господен: светците са свидетели на християнската надежда

На празника Вси Светии, по време на неделната молитва Ангел Господен, папа Франциск ни призова към размишление за свидетелството на светците, което за нас е източник на надежда във възкресението и модел за вървене по път, основан на Блаженствата, който всички ние можем да изминаваме по единствен и неповторим начин, с кротостта, от която днешният свят се нуждае твърде много.

Предаваме ви пълния текст на обръщението на папата:

„Скъпи братя и сестри, добър ден!

На този тържествен празник на Вси Светии, Църквата ни кара да се замислим за голямата надежда, голямата надежда, която се основава на Христовото възкресение. Христос възкръсна и ние ще бъдем с Него, ще бъдем с Него.  Светците и блажените са най-уважаваните свидетели на християнската надежда, защото те я изживяха пълноценно в своето съществуване, сред радости и страдания, изпълнявайки Блаженствата, които Исус проповядваше и които днес отекват в Литургията (вж. Мат. 5,1-12a). Наистина, евангелските блаженства са пътят към светостта. Сега ще се спра на две Блаженства, второто и третото.

               Второто е следното: „Блажени плачещите, защото те ще се утешат“ (ст.4). Думите изглеждат противоречиви, защото плачът не е знак за радост и щастие. Причини за плач и страдание са смъртта, болестта, моралните противоречия, грехът и грешките: просто ежедневният живот, крехък, несигурен и белязан с трудности. Живот, който понякога е наранен и измъчен от неблагодарност и неразбиране. Исус провъзгласява за блажени онези, които плачат поради тези причини и въпреки всичко се доверяват на Господ и се поставят под неговата сянка. Те не са безразлични, сърцата им не стават твърди от болката и търпеливо се надяват на Божието утешение. И това утешение те вече изпитват в този живот.

               В третото Блаженство Исус казва: „Блажени кротките, защото те ще наследят земята“ (ст.5). Братя и сестри, кротостта!  Кротостта е характерна за Исус, който казва за себе си: „поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце“ (Мат. 11,29). Смирени са тези, които знаят как да усмиряват себе си, които оставят място за другия, слушат го и уважават неговия начин на живот, неговите нужди и неговите молби. Те не искат да надделяват над него, нито да го подценяват, не искат да взимат превес и  да доминират над всичко, нито да налагат своите идеи и интереси в ущърб на другите. Тези хора, които светският манталитет не цени, са ценни в очите на Бог, който им дава в наследство обещаната земя, тоест вечния живот. Това Блаженство също започва тук и ще бъде изпълнено в Христос.  Но кроткостта … В този момент от живота, в цял свят, където има голяма агресивност и в ежедневния живот първото нещо, което излиза от нас, е агресията, защитата, ние имаме нужда от смирение, за да вървим напред по пътя на светостта. Да се вслушваме, да уважаваме, а не да нападаме: кроткост.

               Скъпи братя и сестри, изберете чистотата, смирението и милосърдието; изберете да се доверите на Господ в бедността на духа и в скръбта; ангажиментът за справедливост и мир, всичко това означава да се върви срещу течението по отношение на начина на мислене на този свят, на културата на притежанието, на безсмисленото забавление, на арогантността към най-слабите. По този евангелски път преминаха Светците и Блажените. Днешният празник, който чества Вси Светии, ни напомня за личното и универсално призвание към святост и ни предлага сигурни модели за този път, който всеки един изминава по свой, неповторим начин. Достатъчно е да си помислим за неизчерпаемото разнообразие от дарове и от конкретни житейски истории сред светците и светците: те не са еднакви, всеки носи своята характерност и е развил живота си в светостта според собствената си личност и всеки един от нас може да направи това,  да върви по този път: моля ви, кроткост и ще вървим към светостта. 

               Това голямо семейство на Христовите ученици има една Майка, Дева Мария. Ние се прекланяме пред нея, като я наричаме Царица на всички Светци, но тя преди всичко е Майката, която учи веки един да приема и да следва нейните чеда. Нека тя ни помогне да подхранваме желанието за святост, като вървим по пътя на Блаженствата“.   

    man / VatNews    

01 Ноември 2020, 13:50