Търси

Папата се моли технологията да бъде винаги в служба на човека

Адриана Мазоти – Светла Чалъкова – Ватикана

Изкуственият интелект, една бързо развиваща се реалност, не е лишен от рискове и негативни последици, ако не се управлява, имайки предвид централната роля и място на човека. Поради тази причина папа Франциск моли вярващите от цял ​​свят да поместят в своите молитви едно специално намерение за месец ноември, посветено на тази ключова тема за нашите общества.

Папата: напредакът трябва да служи на общото благо

Видеото с молитвеното намерение, което папа Франциск поверява на Църквата бе публикувано на 5 ноември следобед. „Изкуственият интелект е в основата на епохалната промяна, която живеем“, констатира папата, който говори на испански език. „Роботиката – продължава той – може на направи по-добър света ако е съчетана с общото благо. Ако технологичния напредък увеличава неравенствата, то той не е истински напредък“. Ето защо, папата посочва пътя, през който трябва да се премине, припомняйки, че „бъдещият напредък трябва да бъде ориентиран към зачитането на достойнството на човека и на Творението“. Оттук и призива на папата да не се губи от погледа човечеството: „Нека се молим – насърчава той – та напредъка на роботиката и Изкуствения интелект да бъде винаги в служба на човека, можем да кажем дори „да бъде хуманен“.

Напредъкът в Изкуствения интелект

В нота, разпространена от Световната молитвена мрежа на папата, която насърчава месечната молитвена инициатива, се контекстуализират думите на папа Франциск в краткото видео: „Не е новост – се чете в нотата – че през последните години Изкуственият интелект напредна на експоненциално ниво, както се вижда от многобройните му приложения в различни области на познанието. Днес 37% от световните организации са внедрили по някакъв начин Изкуствения интелект, с увеличение от 270% през последните четири години“. Изкуственият интелект е способен да разреши много въпроси. В нотата се изброяват някои от тях, като например преценка на способността за усвояване на учениците, подпомагане на хората с увреждания да разработят по-добри средства за комуникация и улесняване на събирането и разпространението на здравна информация за подобряване на диагностиката и лечението. В екологичната област приложенията му са забележителни: могат да бъдат анализирани данните за изменението на климата, за да се предвидят природни бедствия. Може да се използва и за създаване на устойчиви градове, с намаляване на градските разходи и увеличаване на енергийната ефективност.

Необходимо е да се гарантират възможности и благополучие за всички

Възможностите за използването на този напредък за общото благо са огромни, и видеото на папата, реализирано с изображения предоставени от Enel  и Италианския технологичен институт, показва някои от тях: „Нашата задача е - казва главният изпълнителен директор на Enel Франческо Стараче - да гарантираме, както повтаря папа Франциск, получените блага да бъдат равномерно разпределени и да породят възможности и благополучие. За да насочим положително нашите действия и избори по отношение на настоящето и бъдещето, трябва да поставим в центъра почитта към хората и околната среда, възприемайки визията, основана на устойчивостта. Само по този начин технологичната еволюция може да бъде съюзник на човечеството и да породи възможности, които допреди няколко години дори не можехме да си представим“.

„Колко хубаво би било, ако растежа на научните и технолигчните иновации, сътветства също на все по-голяма справедливост и социално приобщаване (Папа Франциск, Fratelli tutti)“

Напредъкът и отговорността трябва да вървят заедно

„Мутацията на нашите общества, променя също нашата работа. Това са бързи промени, които трябва да придружаваме, така че да бъдат за доброто на всички", отбелязва о. Фредерик Форнос SJ, международен директор на Световната молитвена мрежа на папата. За отец Форнос, молитвеното намерение на Франциск, „подсилва идеята че ползата, която човечеството е получило и която ще продължи да получава, като се започне от технологичния прогрес, трябва винаги да предвижда, успоредно с това, адекватното развитие на отговорността и ценностите. Изкуственият интелект, роботиката и другите технологични приложения – посочва отец Форнос – отварят големи предизвикателства за етиката и социалната справедливост. Затова молбата на папата е много важна: да се молим, та непредъка да бъде все по-хуманен“.

05 Ноември 2020, 17:03