Търси

Научни изследвания в търсене на ваксина срещу Covid-19. Научни изследвания в търсене на ваксина срещу Covid-19. 

Папата: науката и технологиите градители на приобщаващо общество

Нов апел на папата да се осигури равен достъп до коронавирусната ваксина за всички, като се започне с бедните и маргинализираните, който отправя в послание до пленарната сесия на Папската академия на науките, която се провежда във Ватикана

„Когато ваксините станат достъпни, трябва да бъде гарантиран равен достъп независимо от доходите, като винаги се започва от минималния". Това пише папа Франциск в послание до пленарната сесия на Папската академия на науките, която се провежда във Ватикана от 7 до 9 октомври. "Глобалните проблеми, с които се сблъскваме - припомня Папата - изискват съвместни и многостранни отговори. Международни организации като ООН, СЗО, ФАО и други, създадени с цел насърчаване на глобалното сътрудничество и координация, трябва да бъдат уважавани и подкрепяни, за да могат да постигнат целите си за всеобщото благо.

Пандемията разкри не само нашата илюзорна сигурност, а и неспособността на страните по света да работят заедно. Въпреки цялата ни хиперсвързаност, ние сме свидетели на фрагментация, която затруднява решаването на проблеми, които  засягат висчки".

 „Многозначителен факт е - продължава папата в посланието - че тази виртуална пленарна сесия на Академията обединява редица различни научни дисциплини“ и предлага „пример за това как трябва да се отговори на предизвикателствата на кризата Covid-19, чрез координирани усилия в служба на цялото човешко семейство".

"Голяма част от вашите усилия са концентрирани върху изучаването на нови имунологични изследвания и имунохимични пътища за активиране на защитните механизми на организма или за спиране на разпространението на заразени клетки - добавя Франциск. Изследвате също и други специфични лечения, включително ваксини, които се тестват в клинични изпитвания.

Както знаем, вирусът, засегна здравето на хората, но оказа влияние и върху цялата социална, икономическа и духовна структура на обществото, парализирайки човешките взаимоотношения, работата, производството, търговията, както и много духовни дейности". За папата, Covid-19 също има "огромно въздействие върху образованието". В действителност, в много части на света „много деца не могат да се върнат на училище“, с риск от „увеличаване на детския труд, насилие, малтретиране и недохранване“.

 „Фактът, че не можем да погледнем човек в лицето и гледаме на другите като потенциални носители на вируса, е ужасна метафора за глобална социална криза, която трябва да бъде повод за безпокойство за всички, които се грижат за бъдещето на човечеството“, предупреждава папата, като посочва въздействието на кризата върху бедните, чието оцеляване често е застрашено. Папа Бергольо се обръща към правителствата с призива за „по-приобщаващи здравни системи, които са достъпни за най-уязвимите и за тези, които живеят в страни с ниски доходи“. Посланието завършва с апел за „промяна на посоката“ към „екологично обръщане“, позовавайки се на енцикликите Laudato Sì и Fratelli tutti.

(dg/vatn)

07 Октомври 2020, 20:28