Търси

Vatican News
Папата с експертите от Комитета Монивал към Съвета на Европа.2020.10.08 Папата с експертите от Комитета Монивал към Съвета на Европа.2020.10.08 

Папата към Монивал: не позволявайте спекулациите с човечеството

В обръщение към експертите от Комитета за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Монивал) към Съвета на Европа, които са във Ватикана от 30 септември за периодичната оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, папа Франциск припомни необходимостта от чисти финанси, които да бъдат в служба на човечеството, особено за най-слабите. Посещението на експертите е съгласувано през 2019 г. и се провежда в цикъла на периодични оценки, на които са подложени всички юрисдикции, принадлежащи към Моневал (Moneyval), съгласно предварително установен календар.

Ватикан Нюз

В словото си, Франциск припомни, че „наскоро, ватиканските компетенти служби приеха някои мерки за прозрачност при управлението на парите и за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. На 1 юни беше издаден папски документ Motu Proprio за по-ефективно управление на ресурсите и за насърчаване на прозрачността, контрола и конкуренцията в процедурите за възлагане на обществени поръчки. На 19 август, президента на Губернаторството въведе заповед доброволческите организации и юридическите лица на държавата-град Ватикан да докладват за подозрителни дейности на Службата за финансова информация".

Папата изрази пожеланието, финансите „да не потискат най-слабите и нуждаещите се“, подчертавайки необходимостта да се „преосмисли връзката с парите“, защото „в някои случаи изглежда, че се приема господството на парите над човека":

„Понякога, за да се натрупа богатство, не се обръща внимание на неговия произход, на дейностите, повече или по-малко законни,  които са го породили, и на логиката на експлоатация, която може да породи. Така се случва, че в някои области се пипат парите изцапани с кръв, с кръвта на нашите братя. Или може да се случи така, че финансовите ресурси се разпределят, за да сеят терор, за утвърждаване на хегемонията на по-силния, на безскрупулни, които жертват живота на брата си, за да утвърдят своята власт“.

Следвайки Свети Павел VI, Франциск изтъкна предложението за създаване на Световен фонд за подпомагане на бедните и гладните "с парите, използвани за оръжия и други военни разходи". Също така припомни, че Социалното учение на Църквата посочва „погрешността на неолибералната догма“, според която икономическият ред и моралният ред са толкова„ чужди един на друг, че първият по никакъв начин не трябва да зависи от втория".

„Преклонението пред древния златен телец - добави Франциск - намери нова и безмилостна версия във фетишизма на парите и в диктатурата на икономика без лице и без истинска човешка цел“. По този начин „финансовата спекулация с лесни пари, като основна цел, продължава да убива“. Но пътят, начертан от Исус, е ясен:

„Исус изгони търговците от храма и учи, че „ не може да се служи на Бог и на богатство“ (Мт. 6:24). Когато икономиката загуби човешкия си лик,  с парите не се служи, а се служи на парите. Това е форма на идолопоклонство, срещу която сме призовани да реагираме, като предлагаме отново рационалния ред на нещата, който води обратно към общото благо, според който парите трябва да служат, а не да управляват!".

 

 

 

 

08 Октомври 2020, 11:26