Търси

Папата за климатичната криза: трябва да изберем преди да бъде късно

Видеопослание на папа Франциск към участниците в Countdown, дигитално събитие на TED, организирано на световно ниво за намирането на незабавни решения за климатичните промени: „Всеки един от нас може да предложи своя принос“, посачва папата.

Ватикан Нюз

„Настоящата икономическа система е неустойчива. Изправени сме пред моралния императив и практическата спешност да преосмислим много неща: как произвеждаме, как консумираме, да се замислим над нашата култура на разхищения, краткосрочната визия, експлоатацията на бедните, безразличието към тях, нарастването на неравенствата и зависимостта от вредните енергийни източници“. Това посочва папа Франциск във видеопослание, изпратено до участниците в „Countdown“, дигитално събитие на TED (Technology Entertainment and Design – „технологии, развлечения, дизайн“ е световна поредица от конференции, организирани от частна фондация с нестопанска цел, създадена, за да популяризира „идеи, ценни за разпространяване), организирано в световен мащаб с цел намиране на незабавни решения в отговор на климатичната криза

Папата цитира настоящия труден момент, пандемичната криза и социално-екологичната криза. „Това ни поставя пред нуждата на избор. Изборът между това, какво има значение и какво не. Изборът между това да продължим да пренебрегваме страданията на най-бедните и да се отнасяме лошо с нашия общ дом, Земята, или да се ангажираме на всяко ниво, за да променим начина си на действие“.

След като припомня неотложността на съвместните действия за избягване на бъдещи бедствия, както посочват учените, Франциск говори за икономиката, която „не може да бъде ограничена до производство и дистрибуция. Тя задължително трябва да вземе предвид въздействието си върху околната среда и достойнството на човека“. Папата призова за една „креативна сама по себе си, в своите методи и в начина на действие икономика“ и предлага на участващите пътуване „на трансформация и действие“, с цел „през следващото десетилетие да се изгради свят, в който можем да отговорим на нуждите на настоящите поколения, без да се изключва никого и без да се компрометират възможностите на бъдещите поколения”.

„Бих искал да призова всички хора с вяра, християни или не, и всички хора с добра воля - потвърждава Франциск - да предприемат това пътуване, изхождайки от своята вяра или, ако няма вяра, от своята воля, от собствената си добра воля. Всеки един от нас, като индивиди и членове на групи - семейства, религиозни общности, фирми, асоциадии, институции - може да да даде своят значителен принос“.

Папата припомня Енцикликата Laudato sì и предлага конкретни предложения. Първото е „да се насърчава на всяко ниво възпитанието в грижата за общия дом, развивайки разбирането, че проблемите на околната среда са свързани с човешките нужди; образование, основано на научни данни и етичен подход. Във второто предложение се говори за водата и прехраната: „Достъпът до питейната и сигурна вода е основно и всеобщо човешко право. Това е от съществено значение, тъй като определя оцеляването на хората и поради това е причина и условие за упражняване на всяко друго право и отговорност“, а „осигуряването на адекватно хранене за всички чрез неразрушаващи земеделски методи трябва да се превърне в основната цел на целия цикъл на производството и дистрибуцията на храната“.

Третото предложение се отнася до енергийния преход: „Необходима е прогресивната замяна, но без забавяне, на изкопаемите горива с чисти енергийни източници. Имаме няколко години, учените изчисляват приблизително по-малко от тридесет, за да се намалят драстично емисиите на парникови газове в атмосферата. Този преход трябва не само да бъде бърз и способен да отговори на настоящите и бъдещите енергийни нужди, но също така трябва да бъде внимателен към въздействието върху бедните, върху местното население и върху тези, които работят в секторите за за енергийно производство“.

Папата подчертава също, че „един от начините да насърчим тази промяна е да насочим бизнеса към спешната необходимост да се ангажира в цялостната грижа за общия дом, изключвайки от инвестициите онези компании, които не отговарят на параметрите за цялостната екология и възнаграждавайки онези, които полагат конкретни усилия в този преходен етап, поставяйки параметрите като устойчивост, социална справедливост и насърчаване на общото благо в центъра на своите дейности“.

Земята – завършва папата – трябва да бъде обработвана и обгрижвана, култивирана и закриляна; не можем да продължаваме да я изстискваме като портокал. И можем да кажем, че грижата за земята е човешко право. „ И всеки от нас може да изиграе ценна роля в този процес, ако всички тръгнем на път, днес. Не утре, днес. Защото бъдещето се гради днес и не го градим сами, а в общността и в хармония”.

11 Октомври 2020, 13:19