Търси

Дете от Йемен, страдащо от тежка хранителна недостатъчност Дете от Йемен, страдащо от тежка хранителна недостатъчност 

Папата: гладът за човечеството не е само трагедия, а срам

Във видеопослание до генералния директор на ФАО (Организацията на ООН по прехрана и земеделие, на английски Food and Agriculture Organization, FAO), папа Франциск призовава международната общност да вземе смело решение: „да се изгради с парите, които се използват за въоръжението и други военни разходи, един "Световен фонд" за окончателно премахване на глада“.

Адриана Мазоти – Светла Чалъкова – Ватикана

В епоха, пълна с противоречия, е необходимо да се отговори на предизвикателството на глада в света с конкретни действия, защото е „срам“ за човечеството, че толкова много хора „продължават да умират поради липса на храна“. Това заявява недвусмислено папа Франциск във видеопослание, адресирано до Цюй Дунюй генералния директор на ФАО.

„Вашата мисия е хубава и важна, защото работите за премахването на глада, продоволствената несигурност и недохранването“, посочва папата в началото на посланието си, припомняйки темата на днешния Световен ден на прехраната „Да отглеждаме, храним, подкрепяме. Заедно“, която подчертава необходимостта от съвместни действия и „твърда воля “, за да се даде надежда на хората и народите.

„През тези 75 години ФАО научи, че не е достатъчно да се произвежда храна, но също така е важно да се гарантира, че хранителните системи са устойчиви и предлагат здравословна и достъпна диета за всички. Става въпрос да се приемат иновативни решения, които могат да променят начина, по който произвеждаме и консумираме храна за благосъстоянието на нашите общности и нашата планета, укрепвайки по този начин възстановяването и дългосрочната устойчивост“.

В това време, белязано от пандемията – изтъква папата – „е още по-необходимо да се подкрепят иницитивите на организациите като ФАО, Световната програма по прехраната и Междунардния фонд за земеделско развитие, за насърчаването на „диверсифицираното земеделие“ и развитие на селските райони в най-бедните страни. И това трябва да се направи в епоха, в която от една страна науката отбелязва голям напредък, а от друга има „множество хуманитарни кризи“.

Папата с горчивина отбелязва, че за съжаление трябва да се констатира, че според статистиката, въпреки всички усилия, положени до момента, броят на хората, засегнати от глада и продоволствената несигурност нараства. А настоящата пандемия само ще влоши нещата.

„За човечеството гладът е не само трагедия, но и срам. Това се дължи до голяма степен на неравномерното разпределение на плодовете на земята, към което се добавят липсата на инвестиции в селскостопанския сектор, последиците от изменението на климата и нарастването на конфликтите в различни райони на планетата. От друга страна, тонове храна се изхвърлят. Изправени пред тази реалност, ние не можем да останем безчувствени или да останем парализирани. Всички сме отговорни“.

Папа Франциск отново напомня на международната общност задължението да прилага политики и действия на висотата на това предизвикателство. Той призовава да не спираме до„диалектически или идеологически” дискусии, позволявайки по този начин на „нашите братя и сестри да продължават да умират поради липса на храна”. Оттук и предложението, направено вече в неотдавнашната му енциклика „Fratelli tutti“:

„Смело решение би било да се създаде „Световен фонд“ с парите, използвани за оръжия и други военни разходи, с цел трайно премахване на глада и допринасяне за развитието на най-бедните страни. Това би предотвратило много войни и емиграцията на много от нашите братя и техните семейства, които са принудени да напуснат домовете си и своите страни, за да търсят по-достоен живот“.

В края на видеопосланието папата дава своята благословия на ФАО и пожелава да продължи напред със своята дейност, „която е все по-решаваща и по-плодотворна“, защото е насочена към засищането на гладните и опазването на земята, така че всички да могат да водат един достоен живот.

16 Октомври 2020, 14:53