Търси

Папа Франциск на молитвата Ангел Господен,  18 октомври 2020 Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 18 октомври 2020 

Ангел Господен: добрите граждани допринасят за обществото и са свидетели на Евангелието

„Уловката“, която противниците на Исус правят, като Му задават „коварен въпрос“, за да го дискредитират: „Позволено ли е да се дава данък кесарю, или не?“, заема централно място в размишлението на папа Франциск на неделната молитва Ангел Господен. Именно като тръгва от отговора на Исус: „отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу“, Светият Отец разграничава различните плоскости, като припомня задълженията на всички да бъдат добри граждани и добри християни.

Предаваме ви пълният текста на обръщението на папа Франциск:

Скъпи братя и сестри, добър ден!

Евангелският откъс за днешната неделя (Мт. 22,15-21) ни говори за Исус, който се бори с лицемерието на своите противници. Отначало те го хвалят много – много го хвалят – но след това задават коварен въпрос, за да го поставят в затруднение и да го злепоставят пред хората. Питат Го: „позволено ли е да се дава данък кесарю, или не?“ (17), тоест да се платят ли данъците на императора? По онова време в Палестина господството на Римската империя не се приемало добре – и е разбираемо! Те са били завоеватели – но също  и поради религиозни причини. Според населението, култът към императора, подчертан и чрез неговото изобразяване върху монетите, е било оскърбление към Бога Израилев. Събеседниците на Исус са убедени, че няма алтернатива на техния въпрос: отговорът е или „да“, или „не“. И те чакат отговора, именно защото с този си въпрос са се надявали да поставят Исус на тясно и да го спипат.  Но Той , Исус, познава тяхното лукавство и се освобождава от  уловката. Той ги моли да му покажат данъчната монета, взема я в ръцете си и пита на кого е отпечатаният образ. Те отговарят, че е на Кесаря, тоест на императора. Тогава Исус им казва: „отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу“ (21).

И с този отговор, Исус се поставя над полемиката. Исус винаги е над нещата. От една страна признава, че данъкът на императора  трябва да бъде платен – важи и за нас: данъците трябва да се плащат –   защото образът върху монетата е негов; но преди всичко припомня, че всеки човек носи у себе си друг образ – носим го в сърцето си, в душата си –  този на Бог и затова на Него и само на Него всеки един е длъжник за съществуванието си, за собствения си живот.

               В това изречение на Исус се съдържа не само критерият за разграничаване на политическата и религиозната сфера, но се очертават и ясни насоки за мисията на вярващите от всички времена, дори и за нас днес. Плащането на данъците е задължение на гражданите, както и спазването на справедливите закони на държавата. В същото време трябва да се утвърди първенството на Бог в човешкия живот и в историята, като се зачита правото на Бог върху онова, което му принадлежи.

               Оттук произлиза мисията на Църквата и на християните: да говорят за Бог и да са Негово свидетелство пред мъжете и жените на своето време. Всеки един от нас, поради Кръщението, е призован да бъде живо присъствие в обществото, насърчавайки го с Евангелието и с жизнената лимфа на Светия Дух. Става дума да се ангажираме със смирение и в същото време със смелост, като даваме своя принос за изграждането на цивилизацията на любовта, където царуват справедливостта и братството.

    Пресвята Дево Мария, помогни на всички да избягват всякакво лицемерие и да бъдат честни и градивни граждани. И подкрепяй нас, Христовите ученици, в мисията да свидетелстваме, че Бог е същността и смисъла на живота."

man / VatNews

18 Октомври 2020, 14:00