Търси

Vatican News
"За знание за мира" "За знание за мира" 

Папа Франциск насърчава обучаването на млади миротворци

Папата насърчава сътрудничеството между Църквата и университетите за свят без война и насилие в предговора на публикация на Ватиканското издателство.

Еудженио Бонаната – Димитър Ганчев  - Ватикана

Необходимо е да се инвестира в младите поколения, особено в атмосферата на война и взаимно насилие, която характеризира съвременното общество. Това подчертава папа Франциск в предговора на новата публикация на Ватиканското издателство „За знание за мира“. Книгата предлага изказвания и доклади, повечето от които са от учебен семинар, проведен на 28 февруари 2019 г. в Папския латерански университет.

Целта
Изданието, редактирано от Джилфредо Маренго, заместник-декан и ординарий по богословска  антропология в Папския богословски институт „Йоан Павел II“ за науките за брака и семейството, насочва погледа към бъдещето, като предоставя някои моменти за  размисъл. Франциск посочва необходимостта да се определят контурите на конкретната фигура на миротвореца, като припомня своето неотдавнашно  решение да създаде цикъл от изследвания в областта на науките за мира в Папския латерански университет.

Съюзът
Отправната точка е особеното измерение на „излизащата Църква“, което се отразява в сътрудничеството с академичния свят. „Църквата - пише Папата - е призвана да се ангажира с решаването на проблеми, свързани с мира, хармонията, околната среда, защитата на живота, човешките и гражданските права“. И в този процес - продължава той - „академичният свят играе централна роля, символично място на един цялостен хуманизъм, който непрекъснато трябва да се обновява и обогатява“.

Диалог
Крайната перспектива е ново интердисциплинарно академично начинание, основано на ползотворния диалог между философия, теология, право и история. Франциск изразява увереността си, че „стриктното проучване на тези изследователски пътища, подхранвано и от приноса на хуманитарните науки, ще благоприятства развитието на „знанието за мира “, за да се формират наистина ценни миротворци, готови да се включат в различни области от живота на нашите общества".

Идентичност
Но какво е необходимо, за да се специализира в този сектор? „Добрият миротворец – се чете в предговора на папа Бергольо - трябва да може да развие поглед към света и историята, който не се ограниччава в „диагностичен излишък“, който не винаги е придружен от решения, които наистина са приложими. Всъщност, става въпрос да се премине отвъд чисто социологическия подход, който претендира да обхване цялата реалност по неутрален и асептичен начин”.

Конкретност
Папата приканва да задържим поглед върху контекста, без да пренебрегваме практическите аспекти. „Онзи, който възнамерява да стане експерт в Науките за мира - уточнява Франциск - трябва да се научи да бъде внимателен към знаците на времето: вкусът към научните изследвания и изучаване трябва да бъде придружен от сърце, способно да споделя радости и надежди, тъгата и мъката на съвременните хора, за да могат да упражняват истинско евангелско разпознаване”.

Милосърдието
Обръщайки се към потенциално заинтересованите експерти миротворци, папата дава още един допълнителен знак: „Участието в тази подготовка може да помогне на много млади хора да открият, че призванието на миряните е преди всичко любов в семейството и социално или политическо милосърдие“. Същевременно предупреждава, че това е „конкретен ангажимент, който започва от вярата в изграждането на ново общество".

Приноси

Сред публикациите са изказвания и доклади на архиепископ Пол Галахър, ватикански секретар за Отношенията с държавите; Даниеле Меноци, експерт по история на религиите; Джулио Чезарео, главен мениджър на Ватиканското издателство(LEV); кардинал Ренато Мартино, почетен председател на Папския съвет за справедливост и мир и почетен председател на Папския съвет за пастирска дейност сред на мигрантите и пътуващите; Флавия Маркачи, извънреден професор по История на научната мисъл във Философския факултет на Папския латерански университет.

15 Септември 2020, 09:59