Търси

Логото на Юбилея на Конгрегацията на Михаилитите Логото на Юбилея на Конгрегацията на Михаилитите 

Папата към Михаилитите: бъдете близо до социално отхвърлените

Послание на папа Франциск за предстоящата сто годишнина от каноническото одобрение на Конгрегацията на Свети Михаил Архангел, основана от полския свещеник Бронислао Маркиевич, ученик на свети Йоан Боско. Продължавайте – е призива на папата – да служите на изоставените деца и сираците, но също на онзи, които е привлечен от съвременната обусловеност и на пастирската грижа за социалните комуникации.

Алесандро Ди Бусоло – Светла Чалъкова - Ватикана

„Не се уморявайте да се вслушвате във вика, който беззащитните деца и младежи носят запечатан в своите очи, превръщайки се за тях в носители на надежда и бъдеще. Продължавайте да докосвате човешката мизерия, страдащата плът на другите, както иска Исус, другите, които са малките бедни, сираците и изоставените, но също младежите, роби да съвременните обусловености и зависимости. И продължавайте вашата пастирска дейност чрез печатното слово и новите медии, които достигайки до мнозина, могат да дадат плодове на добро в разума и съвестта на хората“.

Наследството на основателя, блажен Бронислао Маркиевич

Тези са насърченията и съветите,  които папа Франциск отправя към богопосветените от Конгрегацията на Свети Михаил Архангел, познати като Михаилити, по повод началото на Юбилейната година за сто годишнината от каноническото одобрение на религиозния институт, основан в Полша от блажен Бронислао Маркиевич, ученик и събрат на свети Йоан Боско. В посланието до генералният настоятел, отец Дариуш Вилк, папата припомня, че синапеното семенце, което Божественото провидение пося в живота на отец Бронислао, ревностен свещеник от диоцеза на Пшемишл, го култивира преди всичко чрез „опита от религиозния живот в Салезианската конгрегация и в пряката връзка със свети Йоан Боско“.

Одобрението на Конгрегацията на 29 септември 1921 г.

След като се завръща в родината си, като първия полски салезянин, отец Маркиевич „продължава сеитбата, работейки в полза на бедните и изоставени деца, събирайки около себе си мъже и жени, сътрудници на първото ядро на мъжкия и женски клон на бъдещите Конгрегации на Свети Михаил Архангел“. Основателят умира през 1912 г., а религиозният Институт, основан от него, бива одобрен на 29 септември 1921 г. от тогавашния архиепископ на Краков Адам Стефан Сапейха. През тези сто години – подчертава Франциск – духовното наследство на основателя е адаптирано от синовете му, разпространили се от Полша до всички континенти, към новите пастирски нужди, дори с цената на върховния дар на живота“, както се вижда от мъченичеството на блажените Ладислао Блондзински и Адалберто Нирихлевски .

Близо до сираците и изоставените, отхвърлени от обществото

Папата припомня, че харизмата на Михаилитите, „която е повече от всякога актуална, се характеризира от загрижеността към бедните деца, сираците и изоставените, които не са искани от никого и често са смятани за „отпадъците“ на обществото“. Един възпитателен ангажимент, развит през годините чрез изграждането на училища, молитвени центрове, приемни семейства, приемни домове и други хуминнитарни и обучителни реолности. „Човешкото и християнското възпитание, преди всичко по отношение на бедните и в местата, където по-различни причини, то липсва и не е гарантирано по подходящ начин от обществото – пише папата – е най-големия дар, който днес сте призовани да предлагате на пренебрегнатите деца и младежи“.

Близо до младежите, които се отдалечават от Бог

Днес – продължава папата – най-нуждаещите се не са само онези, които живят в материална нищета, но също онези, които са роби на съвременните обусловености и зависимости. Затова, Конгрегацията е призована да посвети всяка грижа и внимание към младежките и социални реалности, изложени на опасността от злото и от отдалечаването от Бог. Накрая Францикс призовава богопосветените от Конгрегацията да продължават да работят и в една „друга важна сфера на апостолата: пастирската дейност чрез печатното слово, с издателската къща „Микалинеум“ и двете списания „ Въздържаност и работа“ и „Кой е като Бог“, които „адаптирани към настоящите изисквания и обогатени от модерните технологии, могат да достигнат до всички, пораждайки плодове на добро в разума и съвестта на хората“.

Богопосветени в служба на „съвременните полеви болници“

Настоящите времена – завършва посланието си папата – „се нуждаят от богопосветени, които да умеят да гледат все повече на нуждите на последните, които не се страхуват да реализират харизмата на своите институти в съвременните полеви болници. Нужно е те да бъдат хора на общението, да преодоляват границите, да създават мостове и събарят стените на безразличието“. Папата пожелава това религиозно семейство „да продължи в разпространението на апостолата на Свети Михаил Архангел, мощен победител над силите на злото, виждайки в това едно велико дело на милосърдие за душата и за тялото“.

29 Септември 2020, 11:21