Търси

Vatican News
Мигранти в опожарения лагер Мория на остров Лесбос в Гърция. Мигранти в опожарения лагер Мория на остров Лесбос в Гърция. 

Папата: да превърнем границите в пространства за взаимно обогатяване

Папа Франциск се срещна днес във Ватикана с участниците в европейския проект “Snapshots from the Borders” (Гласове и опит от границите), който има за цел да допринесе за създаването на нова култура към мигрантите, основана на срещи и солидарност, както и по-ефективни политики за приемане и интеграция в Европа. За папа Франциск, границите трябва да се превърнат в "пространства за взаимно обогатяване".

Адриана Мазоти –Димитър Ганчев-Ватикана

 „Това е далновиден проект, чиято цел е да насърчи по-задълбочено разбиране на миграцията, което позволява на европейските общества да дадат по-хуманен и координиран отговор на предизвикателствата на съвременната миграция“. Така  папата  се обърна към присъстващите на срещата, водени от кмета на Лампедуза и Линоза Салваторе Мартело.

Настоящата миграционна ситуация е сложна и често има драматични последици. Глобалните взаимозависимости, които определят миграционните потоци, трябва да бъдат проучени и разбрани по-добре. Предизвикателствата са многобройни и засягат всички. Никой не може да остане безразличен към човешките трагедии, които продължават да се разиграват в различни региони на света. Сред тях често е Средиземно море, гранично море, но също така и място за среща на култури.

Безразличие към мигрантите и отхвърляне

Папа Франциск припомни как сред тези, които прекосяват Средиземно море, има и такива, които бягат от войната или напускат земята си в търсене на по-достоен живот, но които често срещат безразличие и дори отхвърляне. Цитирайки словото си в Бари на 23 февруари, той заяви:

Международната общност се ограничава до военни интервенции, докато трябва да изгражда институции, които да гарантират равни възможности и места, където гражданите имат възможност да поемат отговорността за общото благо [...]. Същевременно, никога не можем да приемем, че търсещите надежда по море, ще умрат, без да получат помощ [...]. Разбира се, приемът и достойната интеграция са етапи в един нелесен  процес, но е немислимо да го посрещнем чрез изграждане на стени “(слово, 23 февруари 2020 г.).

Необходима е споделена отговорност

„Пред тези предизвикателства, ясно изпъква необходимостта от конкретна солидарност и споделена отговорност, както на национално, така и на международно ниво“, посочи папата. „Настоящата пандемия показа нашата взаимозависимост: всички ние сме свързани помежду си, както за добро, така и за лошо“ (Обща аудиенция, 2 септември 2020 г.). Трябва да действаме заедно, а не сами“.

Нов хуманизъм

Също така е важно да променим начина по който виждаме и разказваме за миграцията: става въпрос да се постават хора, лица и истории в центъра. Оттук и важността за създаване на проекти, които се стремят да предложат различни подходи, вдъхновени от културата на срещата, която представлява пътя към нов хуманизъм. „Когато казвам „нов хуманизъм“ - уточни папата - нямам предвид това само като философия на живота, но и като духовност и стил на поведение".

 

Жителите на градовете и на граничните територии - общества, общности и църкви - са призовани да бъдат главните действащи лица в този повратен момент, посочи папата, благодарение на непрекъснатите възможности за среща, които историята им предлага.

Границите, които винаги са се считали за разделящи бариери, могат да станат „прозорци“, пространства за взаимно познание, взаимно обогатяване, общуване в многообразието; места, където се експериментират нови модели за преодоляване на трудностите, които новопристигащите носят за местните общности.

Проектът

"Snapshots from the borders е тригодишен европейски проект, финансиран с над 4,5 милиона евро от Европейската комисия. Проектът включва 19 територии в Италия, Испания, Франция, Германия, Швеция, Австрия, Словения, Унгария, Румъния, България, Гърция, Кипър, Малта и Босна и Херцеговина, а 15 други страни са включени в различна степен в дейностите: Белгия, Латвия , Литва, Хърватия, Люксембург, Чехия, Холандия, Дания, Полша, Естония, Португалия, Финландия, Словакия, Ирландия, Обединеното кралство.

Целите

Главната цел на проекта е да повиши съзнанието, запознаването и критичното разбиране относно глобалната взаимозависимост и причините за миграционните потоци, за да улесни постигането на ЦУР (Цели за устойчиво развитие). Специфичната цел е да се насърчи координацията между европейските гранични градове, засегнати от миграционните потоци, да се насърчи съгласуваността на политиките на европейско, национално и местно ниво. Повечето културни, информационни и промоционални дейности ще се провеждат координилано в местните територии през първите две години. Целта, от една страна, е  да повишат осведомеността сред гражданите за причините за миграционните потоци и за глобализацията, но също така да събират гледни точки и размисли, за да бъдат разпространявани в публични инициативи на различни нива.

Дейностите
Проектът ще включва както местни власти, така и организации на гражданското общество в управлението. Сред основните дейности ще бъдат: кампании, информационни семинари, локални събития, посещения и обмен на добри практики, създаване на „Мрежа от гранични градове“, проучване в териториите на местни власти-партньори, действия за подкрепа на национално е европейско ниво.

10 Септември 2020, 14:10