Търси

Vatican News
12 юни, Световен ден срещу експлоатацията на детския труд 12 юни, Световен ден срещу експлоатацията на детския труд 

Франциск: нека закриляме децата, всички сме отговорни за тях

С оглед на Световния ден срещу експлоатацията на детския труд, който ще бъде отбелязан на 12 юни, в края на генералната аудиенция папа Франциск отправи силен и настойчив апел за децата, принудени да вършат неподходящ за тяхната възраст труд. В не малко от случаите – подчерта папата – става въпрос за форми на робство

Дебора Донини – Светла Чалъкова – Ватикана

Нека защитаваме децата от експлоатацията на детския труд: те са бъдещето на човешкото семейство. Този бе апелът, отправен не само към институциите, но и към „всички нас“ от папа Франциск в края на генералната аудиенция, срещу бича на експлоатацията на детския труд. Според данните на Уницеф 150 милиона са децата на възраст от 5 до 14 години, които са принудени да работят. Става въпрос – подчерта папата – „за феномен, който лишава децата от тяхното детство и застрашава тяхното цялостно развитие и води до физически и психологически страдания“. Световният ден срещу експлоатацията на детския труд е учреден от Международната организация по труда и се чества всяка година от 2002 г.

Форми на робство

Мислите на папата се спират по-специално на настоящата ситуация на здравна криза, предизвикана от пандемията на Covid-19: „в различни страни – каза папата – много деца и подрастващи са принудени да вършат неподходящ за тяхната възраст труд, за да помогнат на семействата си, живеещи в крайна бедност“.

„В много случаи това са форми на робство и лишаване от свобода с последващи физически и психически страдания. Всички ние сме отговорни за това. Отправям апел към институциите, за да положат всички усилия за закрилата на малолетните, запълвайки икономическите и социалните пропуски, които са в основата на изкривената динамика, в която за съжаление са въвлечени. Децата са бъдещето на човешкото семейство: всички ние имаме задължението да спомагаме за техния растеж, здраве и спокойствие“.

Най-засегната е Субсахарска Африка

В най-бедните зони на света детския труд представлява вид компенсация за семейния доход, към който семействата прибягват в трудни ситуации. Най-засегната е преди всичко Субсахарска Африка, но този бич се среща и в Азия, Латинска Америка и Карибите. Но също страните от „първия свят“ не са чужди на този феномен. И сред формите на експлоатация е също насилието над децата с търговски и сексуални цели, за което информира Националния координационен център на преподавателите по човешките права в комюнике по повод предстоящия Световен ден. Войните и природните бедствия влошават още повече ситуцията, когато образованието престава да бъде право и приоритет. Една трагедия, която предизвиква всички, както казва папа Франциск, защото децата са нашето бъдеще.

10 Юни 2020, 12:25