Търси

Vatican News

Ангел Господен: нека не се страхуваме да се поверим на Бог

Преследваните християни, които „несъмнено“ днес са повече, отколкото в миналото, са мъчениците на днешното време. По време на неделната молитва, папа Франциск размишлява върху откъса от евангелието според Матей, в който прозвучава поканата, отправена от Исус към неговите ученици „да не се страхуват пред предизвикателствата на живота и на нещастията.

Джада Акуилино – Маня Кавалджиева – Ватикана

Действителността на преследваните християни, днес, както и „във всяко време“, е „болезнена“, но доказва „верността на свидетелите“ на Исус и тяхното „общение с Бога“: срещу онези, които се опитват да „подтиснат евангелизаторската сила с арогантност и насилие“, се изправят „днешните мъченици“. По време на неделната молитва, произнесена пред събралите се поклонници на площад „Свети Петър“ в Рим, папа Франциск призова да не се поддаваме никога на отчаянието и винаги да се поверяваме на Господ и на неговата благодат, „по-силна от злото“.

„На видело и от покривите“

Папата размишлява върху откъса от евангелието според Матей (10, 26-33), в който отново прозвучава поканата, която Исус отправя към своите ученици да не се страхуват: страхът, поясни Бергольо, „е един от най-лошите врагове на нашия християнски живот“. Затова Исус призовава апостолите „да са силни и доверчиви пред предизвикателствата на живота“, а също и пред „нещастията“. Папата отбеляза, че това са „мисионерски думи“, с които Исус подготвя апостолите за „първото възвестяване на Божието царство“. Те ще срещнат преди всичко „враждебността на хората, които биха искали да престанат да се чуват Божите слова, като „ги правят сладникави, разводнени, или като карат да замлъкнат онези, които ги известяват:

Исус окуражава апостолите да разпространяват спасителното послание, което Той им е поверил. За момента, Той го е предал предпазливо, почти скришом, на малкото група ученици. Но те трябва да кажат „на видело“, тоест открито и да разгласят „от покривите“ – така казва Исус – тоест публично, Неговото евангелие.

Заради Евангелието и с любов

„Христовите мисионери“, добавя папата, ще се натъкнат на физическата опасност против тях, тоест „директното преследване срещу техните хора, до убиването им“:

Колко християни са преследвани и днес в цял свят! Те страдат заради Евангелието с любов, те са днешните мъченици. И можем със сигурност да кажем, че сега те са повече от онези през първите години: толкова много мъченици, само заради факта, че са християни. На тези днешни и утрешни ученици, които търпят преследвания, Исус препоръчва: „Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият“ (28). Не трябва да се оставяме да ни плашат онези, които искат да подтиснат евангелизаторската сила с арогантността и насилието. Наистина, те нищо не могат да направят срещу душата, тоест срещу общението с Бог, което никой не може да отнеме на апостолите, защото то е Божи дар. Единственият страх, който ученикът трябва да има, е да не изгуби този божествен дар, близостта, приятелството с Бог, като се откаже да живее според Евангелието и по този начин предизвиквайки морална смърт, което е последицата от греха.

В ръцете на Бог

Папата посочи, че Исус говори след това и за онова чувство, което може и да се изпита – че самият Бог е изоставил своите чеда, „оставайки на разстояние и мълчаливо“. Франциск обаче поясни, че „макар и преминавайки през тези и други опасности, животът на учениците е здраво сложен в ръцете на Бог, който ни обича и се грижи за нас“:

Те са като трите изкушения: да се „подслади“ Евангелието, като се разводни; второто е преследването; третото е чувството, че Бог ни е оставил сами. Исус също страда от това изпитание в Гетсиманската градина и на кръста: „Боже мой, защо си ме изоставил?, казва Исус. Понякога се чувства тази духовна сухота; но не трябва да се страхуваме от нея. Бог се грижи за нас, защото нашата стойност в неговите очи е голяма. Това, което е важно, е откровението, смелостта на свидетелството, на свидетелството на вярата: „да се признае Исус пред човеците“ и да се върви напред, правейки добро.

Преди поздравленията към събралите се на площада поклонници, папата отправи молитва съм пресвятата Дева Мария, пример на вяра и поверяване на Бог, свойствени в момент на нещастия и опасности.

22 Юни 2020, 07:31