Търси

Vatican News
2020.05.24 Regina Coeli 2020.05.24 Regina Coeli 

Царице Небесна: да бъдем свидетели по света на Възкръсналия Христос

Да възвестяват, да кръщават и да учат да се върви по пътя на Евангелието, чрез свидетелство: тази е мисията, която Исус поверява на Апостолите в деня на Възнесение Господне. Това припомни папа Франциск на неделната молитва Царице Небесна.

Елвира Рагоста – Маня Кавалджиева – Ватикана

На празника Възнесение Господне, който се чества през настоящата неделя, преди неделната молитва Царице Небесна, папа Франциск размишлява върху откъса от Евангелието на Матей (Мт. 28, 16-20), в който се разказва за последната среща на Възкръсналия Господ с Апостолите, събрани в Галилея, „на планината, където Исус им бе посочил“.

Символиката на планината

Папата припомни, че планината има силен символичен, припомнящ заряд: на планината „Исус произнесе Блаженствата; на планините се оттегляше, за да се моли; там той събираше тълпите и лекуваше болните“.

Но този път на планината не е вече Учителят, който действа, учи, лекува, а е Онзи, който е възкръснал и иска от учениците си да действат и възвестяват, като възлага на тях поръчението да продължат Неговото дело.

Да не се страхуваме да свидетелстваме

Да възвестяват, да кръщават да учат да се върви по пътя, начертан от Учителя, тоест Евангелието. Папата поясни, че това е съдържанието на мисията, която Исус поверява на апостолите, мисия при всички езичници, която включва и нас днес:

Това послание на спасение включва преди всичко задължението за свидетелство, без свидетелство не може да се възвестява, и към него днес сме призовани и ние, за да дадем доказателство за нашата вяра. Пред една толкова ангажираща задача и мислейки за нашите слабости, ние се чувстваме непригодни, както несъмнено са се чувствали и самите апостоли. Но не трябва да се обезкуражаваме и трябва да си припомняме думите, които Исус им е казал, преди възнесението си в небето: „Аз съм с вас през всички дни, до свършека на света. Амин“.

Исус все още и винаги присъства сред нас

Папа Бергольо посочи, че това обещание на Исус за неговото присъствие е „постоянно и утешително“ , то се реализира чрез Неговия дух, който не само „води църквата“, но и действа за „опрощаването на греховете“. С Възнесението Исус открива своето присъствие по света, винаги живо в Словото, в Тайнствата, в постоянното и вътрешно действие на Светия Дух.

Празникът Възнесение Господне ни казва, че Исус, макар и да се е възнесъл в небето, за да застане там славно отдясно на Отца, все още и винаги е с нас: оттук идва и нашата сила, нашето постоянство и нашата радост, именно в присъствието на Исус сред нас, със силата на Светия Дух.

Накрая папа Франциск се помоли на Дева Мария да придружава нашия път с майчината си закрила; от Нея нека се научим на нежност и смелост, за да бъдем свидетели по света на Възкръсналия Христос.

25 Май 2020, 08:23