Търси

Vatican News
Папа Франциск на неделната молитва "Царице Небесна" Папа Франциск на неделната молитва "Царице Небесна" 

Папата на "Царице Небесна": Светият Дух утешава и преобразява сърцата

„Да вървим напред в живота, през радости и скърби, като винаги оставаме по пътя, белязан от Иус, пътят на взаимната, безвъзмездна любов, която не обвинява, а умее да прощава. Със силата на Светия Дух, ние можем да правим това“. Тези думи каза папа Франциск в размишлението си, направено от библиотеката на апостолическия дворец, преди да произнесе неделната молитва Царице Небесна, в очакване да бъдат възстановени религиозните церемонии за вярващите.

Габриела Черазо – Маня Кавалджиева – Ватикана

През шеста Пасхална неделя (последната с безлюдни църкви, но неопразнени от Божията любов), папа Франциск се спря на откъса от Евангелието според Йоан (14, 15-21), в който се говори за безвъзмездната любов, която Исус желая тя да стане „конкретна форма на живота помежду ни“, любов, която дарява на християнското сърце Светия Дух, за да можем да разберем това негово желание, за да ни поправя, утешава и преобразява нашите сърца, отваряйки ги за истината и любовта.

Взаимната любов е заповедта на Исус

Двете главни послания на днешната литургия са „спазването на Божиите заповеди и обещанието на Светия Дух“. С приближаването на празника Петдесятница, папа Франциск ги постави в центъра на евангелското си размишление, преди произнасянето на неделната молитва Царице Небесна:

Исус иска от нас да го обичаме, но обяснява, че тази любов не се изчерпва в едно Негово желание, или в едно чувство, не, тя изисква готовността да следваме неговия път, тоест желанието на Отца. И тя се обобщава в заповедта за взаимната любов, първата любов, дадена от самия Исус: „както Аз ви възлюбих, да любите и вие един другиго“ (Йн. 13, 34). Той не казва „обичайте ме, както аз обичах вас“, а „обичайте се взаимно, както аз обичах вас“. Той ни обича без да иска нищо в замяна. Любовта на Исус е безвъзмездна, никога не иска размяна. И иска тази негова безвъзмездна любов да стане конкретна форма на живота помежду ни: това е неговото желание“.

Светият Дух ни помага да останем на пътя, посочен от Исус

„Ако Ме любите, опазете Моите заповеди; и Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител“: в тези думи от евангелието на Йоан, посочи папа Бергольо, се съдържа обещанието, което Исус дава на своите ученици, когато се сбогува с тях, за да им помогне да вървят по пътя на любовта: обещава да не ги оставя сами и да изпрати на свое място един „Утешител“, един „Защитник“, който да им вдъхне „способността да се вслушват“ и „смелостта да следват Неговите думи“. Този дар, който слиза и изпълва сърцата на кръстените християни, е Светият Дух:

Светият Дух ни ръководи, просветлява, прави ни по-силни, за да може всеки един от нас да върви напред в живота, дори и през бедствия и трудности, в радости и скърби, оставайки по пътя на Исус. Това е възможно именно като оставаме покорни на Светия Дух, за да може той, със своето действащо присъствие, не само да ни утеши, но и да преобрази сърцата ни, като ги отвори за истината и любовта.

Божието слово е живот

Папата посочи, че Светият Дух утешава, преобразява, ни помага ни да не изпадаме в грешка и в грях, както „се случва на всички“, кара ни да „изживяваме напълно Божието слово – „светлина за нашите стъпки“:

Божието слово ни е дадено като слово на живот, който променя сърцето, обновява, не обвинява, а оздравява и има за цел да прощава. И Божието милосърдие е такова. Слово, което е светлина за нашите стъпки. И всичко това е дело на Светия Дух! Той е Божият дар, самият Бог, който ни помага да бъдем хора свободни, които искат и могат да обичат, хора, които са разбрали, че животът е мисия за възвестяване на чудесата, които Бог върши у онези, които Му се доверяват.

Накрая, папа Франциск се обърна с молитва към Дева Мария, като „пример на Църквата, която умее да се вслушва в Божието слово и да приема дара на Светия Дух“: нека Тя ни помогне да изживяваме с радост Евангелието, със съзнанието, че Светият Дух ни поправя и ръководи.

18 Май 2020, 08:01