Търси

Vatican News
Синод на епископите във Ватикана през 2017 Синод на епископите във Ватикана през 2017 

Църква и синодалност: папата свика Синода на епископите за 2022

След две години ще се проведе следващата редовна генерална асамблея на Синода на епископите, който ще бъде посветен на синодалността. Това оповести генералният секретар на Синода, кардинал Лоренцо Балдисери.

Амедео Ломонако – Светла Чалъкова – Ватикана

„За една синодална Църква: общение, участие и мисия“. Тази ще бъде темата на ХVІ редовна генерална Асамблея на Синода на епископите, свикана от папа Франциск през 2022. По време на своя понтификат Франциск неведнъж припомня, че синодалността е главният път в живота на Църквата. По повод 50-та годшинина от учредяването на Синода на епископите, 17 октомври 2015, папата каза: „Онова, което Синодът иска от нас, в определен смисъл, се съдържа изцяло в думата Синод. Да вървим заедно – миряни, пастири, епископ на Рим – е лесно за изрязавене на думи понятие, но не е толкова лесно за прилагане“.

„Пътят на синодалността е път, който Бог очаква от Църквата през третото хилядолетие (Папа Франициск, 17 октомври 2015).“

Една обърната пирамида

Синодалността – подчерта още през 2015 папата – „предоставя най-подходящата тълкувателна рамка, за да се разбере самото йерархично служение. Ако разберем, както казва свети Йоан Златоуст, че Църква и Синод са синоними, ще разберем също, че в нейното лоно никой не може да бъде „въздигнат“ по-горе от другите. Напротив – поясни папата – в Църквата е необходимо някой да „се сведе“ за да служи на братята по пътя. Исус установи Църквата, като една обърната пирамида, върхът се намира под основата. Затова – отбеляза папа Франицск – онези, които имат и упражняват властта се наричат „служители“, защото според първоначалното значение на думата са най-малки сред всички“.

Нива на синодалност

Първото ниво за упражняването на синодалността се реализира в поместните Църкви. Второто ниво е това на Провинциите и Църковните окръци, на поместните Събори и по специален начин от Епископските конференции. Последното ниво е това на Универсалната църква. „Тук, Синодът на епископите, представяйки католическия епископат – припомни папата – се превръща в израз на епископската колегиалност в лоното на една изцяло синодална Църква“.

Синод и синодалност

Черпейки вдъхновение от думите на Франциск по повод 50-та годишниа от учредяването на Синода на епископите, Международната богословска комисия проведе през 2018 едно проучване за синодалността в живота и в мисията на Църквата. Синод – се чете в документа – е една древна дума в традицията на Църквата. Тя е съставена от σύν (cъс) и от съществителното ὁδός (път). Тя посочва пътя извървян заедно с Божия народ. Още от първите векове – се припомня в документа – с думата „синод“ биват обозначавани църковните асамблеи, свиквани на различни нива, за да се обсъдят, в светлината на Словото Божие, доктринални, литургични, канонични и пастирски въпроси. Теримнът „синодалност“ – подчертава проучването – посочва специфичния начин на живот и действие на Църквата, Божия народ, която проявява и реализира конгретно своето общение в съвместния път, в събирането в асамблеи и в активното участие на всички нейни членове в нейната евангелизаторска мисия. Понятието за общение изразява „дълбоката същност на служението и мисията на Църквата, която намира своя извор и своята кулминация в отслужването на Евхаристията“.

07 Март 2020, 12:59