Търси

Vatican News
Папа Франциск на молитвата "Ангел Господен" от Апостолическата библиотека Папа Франциск на молитвата "Ангел Господен" от Апостолическата библиотека 

Молитва „Ангел Господен“: Христос е извор на спасение

В краткото си размишление преди неделната молитва „Ангел Господен“ папа Франциск коментира неделният Евангелски откъс, като припомни обещанието на Исус, направено на самарянката: Той е изворът, от който извира Светия Дух, който прощава греховете и възражда за нов живот. Отново неделната молитва, така както се случи с генералната аудиенция и, както ще се случи с ритуалите за Страстната седмица, бе излъчена на живо онлайн, заради извънредната ситуация, причинена от вируса COVID-19.

Емануела Кампаниле – Светла Чалъкова – Ватикана

Водата, като елемент, който поддържа живота и като тайна. На това двойно значение на водата бе посветено краткото размишление на папа Франциск преди неделната молитва „Ангел Господен“, който почерпи вдъхновение от Евангелският откъс за Трета пасхална неделя. Евангелист Йоан, в четвърта глава, разказва за срещата на Исус със самарянката при кладенеца на Яков. Христос, уморен и ожаднял, иска вода от една жена, която принадлежи на една презирана от Юдеите общност, „събаряйки“ по този начин всякакви бариери.

При кладенеца идва една жена, за да си налее вода, и Той ѝ казва: „Дай ми да пия“ (ст. 7). Така, събаряйки всяка бариера, започва един диалог, в който открива на тази жена „тайната на живата вода“, т.е. на Светия Дух, дар Божий. На реакцията, пълна с изненада, на самарянката Исус отговаря: „да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива“ (ст. 10).

„Ако нашето търсене и нашата жажда намирят в Исус пълно удовлетворение, ще покажем, че спасението не се състои в „нещата“ от този свят, а в Онзи, който ни обикна и винаги ни обича: Исус, нашия Спасител“ (Папа Франциск)“

Бог, извор на жива вода

В библейската традиция, поясни папата, Бог е извор на жива вода и отдалечайвайки се от Него води до най-ужасната суша. Това се случва с народа на Израил, воден в пустинята от Мойсей:

„По пътя към свободата, народът, изгарящ от жажда, започва да роптае срещу Мойсей и срещу Бог, защото нямаше вода. Тогава, по воля Божия, Мойсй прави да избликне вода от скалата, като знак на провидението на Бог, който придружава своя народ и му дава живот“.

Скалата, символ на Христос

В тази скала, от която извира вода, свети Павел съзира Христос, „извор, от който извира Светия Дух“:

„Апостолът тълкува тази скала, като символ на Христос, дори, като тайнствена фигура на неговото присъствие сред поклонническия Божи народ (1Кор. 10, 4). Христос е Храмът от който, според пророческите видения, извира Светия Дух, който пречиства и дава живот. Който е жаден за спасение, може да черпи безвъзмездно от Исус, и Духът ще се превърне в него или в нея в извор на пълен и вечен живот. Обещанието за жива вода, което Исус прави на самарянката се превръща в реалност в неговата Пасха: от неговото прободено ребро „избликват кръв и вода“ (Йоан 19, 34). Христос, пожертвания и възкръснал Агнец, е извора от който извира Светия Дух, който прощава греховете и възразжда за нов живот“.

От дара на Пасхата към свидетелството

От срещата с Христос, не може да последва тишина и мълчание. „Чувства се необходимостта – каза папата – да я разкажем на другите, именно, както се случи със самарянката“:

„Невъзможно е да се мълчи след срещата с Христос, защото, както се случи със самарянката, всеки който среща лично живия Исус, чувства нуждата да го разкаже на другите, за да могат всички да изповядат, че „Исус е наистина спасителя на света“ (Йоан 4, 42), както казват след това съгражданите на самарянката. Също ние, родени за нов живот чрез Кръщението, сме призовани да свидетелстваме живота и надеждата, които са в нас. Ако нашето търсене и нашата жажда намерят в Христос пълно удовлетворение, ще покажем, че спасението не е в „нещата“ от този свят, но в Онзи, който ни обикна и винаги ни обича: Исус, нашия Спасител“.

15 Март 2020, 12:25