Търси

Vatican News
Папа Франциск на неделната молитва "Ангел Господен", 1 март 2020 Папа Франциск на неделната молитва "Ангел Господен", 1 март 2020 

Папата на „Ангел Господен“: с дявола никога не се води диалог

На неделната молитва „Ангел Господен“ папа Франциск припомни, че „изкушението е опит да се преминат пътища, алтернативни на тези на Бог“.

Амедео Ломонако – Светла Чалъкова – Ватикана

И днес „Сатаната нахлува в живота на хората, за да ги изкушава със своите атрактивни предложения“. Това каза папа Франциск в краткото си размишление преди неделната молитва „Ангел Господен“, черпейки вдъхновение от евангелието предложено от литургията за Първа постна неделя. „Днес – продължи папата – дявола смесва своя глас с многобройните гласове, които се опитват да опитомят съвестта, приканвайки да се оставим на изкушението, за да изпитаме тръпката на прегрешението. Но скоро осъзнаваме, че колкото повече се отдалечаваме от Бог, повече се чувстваме беззащитни и безпомощни пред големите проблеми на живота“.

В евангелският откъс, предложен за Първа постна неделя, Исус ни показва пътя, който трябва да преминем при изкушението. „Дяволът – каза папата – първо казва на Исус, който е гладен, че може да превърне камъните в хляб. Но отговорът на Исус е категоричен: „Не само с хляб живее човек, а от всяко слово, което излиза от Божиите уста“. След това дяволът иска от Исус да изпита доверието в Бог, да се хвърли от най-високата точка на храма, защото – казва – така ангелите ще му се притичат на помощ. „Онзи, който вярва – подчерта папата – знае, че Бог не се подлага на изпитания, а се поверява на неговата доброта“. Ето защо, Исус отговаря на дявола с тези думи: „Да не изпитваш Господа твоя Бог“. В третото изкушение, лукавият предлага една „перспектива на политически месианизъм“. Но Исус – припомни папата – „отхвърля идолопоклоничеството на властта и човешката слава и накрая изгонва изкусителя, казвайки му: „Махни се, Сатана, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".

Колкото повече се отдалечаваме от Бог, толкова повече сме беззащитни

Исус – припомни папата – не води диалог с дявола, а отговаря на лукавия със словото на Бог. Не трябва да се води диалог с дялова, и в това трябва да сме много внимателни. Опитът на Исус трябва да ни помогне да бъдем бдителни, да не се поддаваме на никакви идоли:

„Никога не трябва да диалогираме с изкушението, никога не трябва да водим диалог с дявола. Също днес Сатаната нахлува в живота на хората, за да ги изкушава с примамливи предложения; смесвя своя глас с многото гласове, които се стремят да опитомят съвестта. От много страни идват послания, които приканват да се подадем на изкушението, за да изпитаме тръпката на прегрешението. Опитът на Исус ни учи, че изкушението е опит да се преминат пътища, алтернативни от тези на Бог: пътища, които ни дават усещането за самодостатъчност, за самоцелната наслада от живота. Но всичко това е илюзорно: много скоро разбираме, че колкото повече се отдалечаваме от Бог, толкова повече се чувстваме беззащитни и безпомощни пред големите проблеми на живота. Нека Дева Мария, Майката на Онзи, който премаза главата на змията, да ни помогне в това Великопостно време да бъдем бдителни, да не се поддаване на никой идол на този свят, да следваме Исус в борбата срещу злото. Така и ние ще бъдем победители като Исус“.

02 Март 2020, 09:46