Търси

Папа Франциск при откриването на 91-та съдебна година на Ватиканския Трибунал, 15 февруари 2020 Папа Франциск при откриването на 91-та съдебна година на Ватиканския Трибунал, 15 февруари 2020  (Vatican Media)

Папата: ватиканските съдебни реформи са част от мисията на Църквата

Папа Франциск произнесе слово по време на церемонията за откриването на 91-та Съдебна година на Трибунала на Държавата Град Ватикан. Той изрази пълно доверие в работата на съдебните и следствените органи, с ефикасни и ефективни действия за борба с престъпността, като подчерта ползата от международното правно сътрудничество, осъществявано през последните 10 години.

Маня Кавалджиева – Ватикана

В словото си Светият Отец насърчи: „моля ви да продължавате, с все по-голямо убеждение, по пътя на правосъдието като път, който прави възможно истинското братство, когато всички са защитавани, особено слабите и уязвимите. Първата точка, на която бих искал да се спра по време на тази среща, е Евангелието. То ни учи да имаме по-задълбочен поглед в сравнение със светския начин на мислене и ни показва, че правосъдието, предложено от Исус, не е обикновена съвкупност от правила, които да се прилагат технически, а е предразположение на сърцето, което ръководи имащите отговорност. Голямото насърчение на Евангелието е това да установи справедливостта преди всичко вътре в нас, борейки се решително за премахване на неразбирателството, което е в самите нас. Според Исус е наивно да мислим, че ще успеем да премахнем всякакъв корен на злото вътре в нас, без да навредим на доброто зърно“.

Папа Бергольо след това отправи апел „всеки да се чувства участващ не само в даден външен ангажимент, който се отнася до другите, но и в личната задача, която е  вътре във всеки един от нас, тоест нашата лична промяна. Това единствено е справедливостта, която поражда справедливост!.

Папата добави още, че „ само справедливостта не е достатъчна, необходими са също така благоразумие, решителност и умереност.

„Благоразумието – отбеляза Бергольо – ни прави способни да различаваме истината от лъжата и ни позволява да дадем всекиму своето. Умереността, като елемент на чувството за мярка и уравновесеност при преценката на фактите и на положенията, ни прави свободни да решаваме според нашата съвест. Решителността ни позволява да превъзмогнем трудностите, които срещаме, устоявайки на натиска и на страстите. Особено на вас може да ви бъде в помощ при уединението, което често преживявате при взимането на сложни и деликатни решения“.

Папа Франциск изтъкна, че през ежедневната работа „трябва да помните, че често пъти се намирате пред хора, които са гладни и жадни са справедливост, страдащи хора, понякога обхванати от екзистенциални тревоги и отчаяние. В момента на отсъждането вие трябва да дадете правилни отговори, навлизайки навътре в  сложността на човешките истории, спрягайки точността на законите и милосърдието, на което ни е научил Исус. Наистина, милосърдието не е премахване на правосъдието, а негов завършек“.

След като припомни осъвременяването на ватиканското законодателство, папа Франциск поясни, че то се помества „вътре в мисията на Църквата, дори е неразделна и съществена част от нейното свещенослужение. Това обяснява факта, че Светият Престол полага усилия, за да споделя ангажимента на международната общност за създаването на справедливо и честно съжителство, внимателно най-вече към положението на най-затруднените и отхвърлените, лишени от основни блага, често пъти с потъпквано човешко достойнство и считани за невидими и отстранени като негодни“.

Папа Франциск след това похвали усилията за борба с „незаконността във финансовия сектор на международно ниво“: “Светият Престол е твърдо решен да продължава по поетия път, не само на равнището на съдебните реформи, които допринесоха за съществено заздравяване на системата, но и със започване на нови форми на съдебно сътрудничество на следствено и проучвателно ниво, по начин, предвиден от международните норми и практики“.

Папата отправи мисъл и към недоумението на много вярващи пред изникналите незаконни положения. Той каза, че е „важно, че някои от сигналите бяха подадени именно от вътрешността на Ватикана. Тези действия наскоро разкриха съмнителни финансови ситуации, които, извън евентуалната незаконност, са несъвместими с характера и целите на Църквата и които доведоха до дезориентиране и безпокойство на общността от вярващи. Във всеки случай, при пълното доверие в работата на съдебните и следствените органи, положителен факт е, че първите сигнали дойдоха именно от вътрешните ватиканските органи. Това показва  ефикасността ефективността на методите за противопоставяне, както е поискано от международните стандарти“.

Накрая, папа Бергольо насърчи ватиканските магистрати да работят „със съзнанието за важната отговорност, която имат, отваряйки пространства за нови пътища на правосъдие, в полза на защитата на човешкото достойнство и свобода, и в крайна сметка на мира“.

15 Февруари 2020, 14:07