Търси

Папа Франциск с болните в Литва Папа Франциск с болните в Литва  (ANSA)

В Деня на болните папата повери на Дева Мария всички страдащи

В туит съобщение за празника на Дева Мария Лурдска и Световен ден на болните, папа Франциск уверява всички страдащи, техните семейства и здравни работници в „своята духовна близост в молитвата“.

11 февруари, денят в който Църквата чества празника на Дева Мария Лурдска и 28-я Световен ден на болните, папа Франциск в своя девет езичен акаунт  @Pontifex в социалната мрежа Twitter, поверява „на Дева Мария, Здраве на болните, всички хора, които носят тежестта на болестта, заедно с техните близки и здравните работници“. Всички „с обич“ папа Франциск уверява в своята „духовна близост и молитва“.

В посланието си за този Световен ден, публикувано на 3 януари т.г. Франциск черпи вдъхновение от думите на Исус, които срещаме в Евангелието според Матей: „Елате при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя» (Матeй 11, 28). Думи, които откриват милосърдието на Исус към нараненото човечество, неговия поглед, който стига до дълбините, който приема и изцелява с нежност. Предлагаме ви пълният текст на папското послание.

**********

Скъпи братя и сестри,

1. Думите, на Исус: „Дойдете при мен всички, които сте отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя“ (Мат. 11, 28), сочат към тайнствения благодатен път, който се разкрива на простия и обикновения и дава нова сила на изтощените и уморените. Тези думи на Христос изразяват солидарността на Сина Човечески с всички наранени и страдащи. Колко хора страдат в тяло и дух! Исус призовава всички да дойдат при Него, " дойдете при мен" и им обещава утеха и почивка. „Исус казва това, на тeзи, които среща всеки ден по улиците на Галилея: обикновени хора, бедни, болни, грешни, маргинализирани под тежестта на закона и потискащата социална система ... Тези хора винаги Го следваха, за да чуят Неговото слово, слово, даващо надежда!” (Ангел Господен, 6 юли 2014 г.).

На XXVIII Световен ден на болните, Исус отправя тези думи към болните и потиснатите, към бедните, които знаят, че зависят изцяло от Бог и които, ранени от тежестта на изпитанието, се нуждаят от изцеление. Исус Христос не налага правила на онези, които изпитват мъка, породена от ситуация на нестабилност, болка и слабост, а предлага Своята милост, Своето утешително присъствие. Исус гледа раненото човечество с очи, които виждат и забелязват, защото се вглеждат в сърцето на всеки човек. Този поглед не е безразличен, а се спира и обхваща човека в неговата цялост, в конкретното му здравословно състояние, не отхвърля никого, а призовава всеки да сподели живота Му и да изпитат нежната Му любов.

2. Защо Исус Христос изпитва тези чувства? Защото Той Сам стана слаб, търпя човешко страдание и получи утеха от Отца. Само тези, които лично изпитват страдание, са в състояние да утешат другите. Има толкова много видове сериозни страдания: нелечими и хронични заболявания, психични патологии, такива, които изискват рехабилитация или палиативни грижи, различни увреждания, детски и гериатрични заболявания ... Понякога в нашето отношение към тях липсва човешката топлина и затова е необходимо да се персонализира подходът към пациента, не само за излекуването му, но и за грижа, с оглед на цялостното изцеление на човека. Когато е болен човек чувства физическата си цялост застрашена, но и релационните, интелектуалните, афективните и духовните измерения на своя живот. Поради тази причина, в допълнение към терапиите и подкрепата, те очакват грижи и внимание. С една дума, любов. Освен това, до всеки болен има семейство, което страда и също се нуждае от утеха и близост.

3. Скъпи болни братя и сестри, болестта ви поставя по особен начин сред онези, които „уморени и потиснати“ привличат погледа и сърцето на Исус. В Него ще намерите светлина за вашите мрачни моменти, надежда за вашето отчаяние. Той ви призовава да отидете при Него: „Дойдете при мен“. В Него ще намерите сили да преодолеете тревогите и въпросите, които ви обземат през тази „тъмна нощ” на тялото и духа. Да, Христос не ни даде рецепти, но със Своите страдание, смърт и Възкресение Той ни освобождава от властта на злото.

Във вашето състояние със сигурност имате нужда от място, където да намерите почивка. Църквата желае винаги да бъде „страноприемницата“ на Добрия Самарянин, който е Христос (срв. Лк 10, 34), дом, където да откриете Неговата благодат, която намира израз в близост, приемане и утеха. В този дом ще можете да срещнете хора, които, изцелени по Божията милост от своята слабост, ще ви помогнат да понесете кръста си, давайки на раните ви нова перспектива, чрез която да видите хоризонт отвъд болестта си и да получите нова светлина и свежи сили за живот.

Ключова роля в това усилие да предложи утеха и обновяване на нашите болни братя и сестри, играят здравните работници: лекари, медицински сестри, медицински и административни специалисти, асистенти и доброволци, които благодарение на своите умения могат да накарат пациентите да почувстват присъствието на Христос, който утешава и се грижи за болните и лекува всяка рана. Но те също са мъже и жени със своите слабости, а дори и болести. Те показват колко е вярно, че „след като получим обновлението и утехата на Христос, ние сме призовани от своя страна да станем обновление и утеха за братята си, с меко и смирено отношение, в подражание на Учителя“ (Ангел Господен, 6 юли 2014).

4. Уважаеми здравни работници, винаги помнете че диагностичните, профилактичните и терапевтични лечения, изследвания, грижи и рехабилитация винаги са в услуга на болния, където съществителното „личност “ винаги има предимство преди прилагателното „болен“. Нека в работата си непрекъснато да се стремите да утвърждавате достойнството и живота на човека и да отхвърлите всеки компромис в посока на евтаназията, асистираното самоубийство или потискане на живота, дори когато състоянието на болестта е необратимо.

Когато се сблъскате с ограниченията и дори неуспехите на медицинската наука, изправени пред все по-проблематични клинични случаи и мрачни диагнози, вие сте призовани да бъдете отворени към трансцендентното измерение на вашата професия в което се разкрива пълния и смисъл. Нека помним, че животът е свещен и принадлежи на Бог, следователно е неприкосновен и никой не може да претендира за правото да се разпорежда с него свободно (вж. Инструкцията Donum vitae витае, 5; Енцикликата Evangelium vitae, 29-53). Животът трябва да бъде приет, защитен, зачитан и обслужван от неговото зачатие до естествената смъртта: изискват го едновременно както разумът, така и вярата в Бог, Автор на живота. В някои случаи възражението по съвест е за вас необходимия избор, за да останете верни на вашето „да“ към живота и човека. Във всеки случай, вашият професионализъм, оживен от християнското милосърдие е най-доброто служение на най-истинското човешко право, правото на живот. Когато не можете да изцерите, винаги можете да предложите грижа и лек с дела и процедури, които носят успокоение и облекчение на пациента.

Трагично е, че в някои контексти на война и насилие, здравните специалисти и съоръженията, които приемат и оказват помощ на болните, са атакувани. В някои области политическите власти също се опитват да манипулират медицинските грижи в своя полза, като по този начин ограничават законната автономия на медицинската професия. Нападението на тези, които се посвещават в служба на страдащите членове на обществото не е от полза за никого.

5.На този XXVIII Световен ден на болните, си мисля за многобройните братя и сестри по света които нямат достъп до медицински грижи, защото живеят в бедност. Затова се обръщам към здравните институции и правителствата във всички страни по света, да не пренебрегват социалната справедливост по икономически причини. Надявам се, че като се съединят принципите на солидарност и субсидиарност ще се постигне сътрудничество, така че всеки да има достъп до адекватни грижи за опазване и възстановяване на здравето. Искрено благодаря на доброволците, които служат на болните, като често компенсират структурните недостатъци и отразяват с дела на нежност и близост образа на Христос Добрия Самарянин.

На Дева Мария, Здраве на болните, поверявам всички, които носят тежестта на болестта, заедно със семействата си, както и всички здравни работници. Уверявам ви в моята близост в молитвата и сърдечно ви отправям Апостолическата си благословия.

Ватикана, 3 януари 2020

Празник на Пресветото Име Исусово

(превод Бистра Пищийска)

 

11 Февруари 2020, 10:43