Търси

Vatican News

Папа Франциск: болните са знак за присъствието на Христос

Папа Франциск прие на аудиенция във Ватикана лекарите, медицинския и административен персонал и ръководителите на Група „ Villa Maria care and research“, реалност, работеща в здравния сектор. На всички папата припомни, че близостта е „метода“, използван от Бог, за да ни спаси: болните и страдащите – каза той – са живи знаци на Христовото присъствие. Папата пожела за създаването на една нова култура в служба на човешкия живот и насочена към техническата и морална подготовка на здравните работници.

Светла Чалъкова – Ватикана

„Насърчавам ви да постоянствате с всеотдайност в предприетите дейности и пожелавам вашите структури, места на страдание, но също на надежда, на човешки и духовен опит да бъдат все повече белязани от солидарността и вниманието за болния човек“. С тези думи папа Франциск поздрави лекарите, медицинските работници, административния персонал и ръководителите на Група „ Villa Maria care and research“, от четиридесет години работеща в здравния сектор и в служба на човешкото здраве. Става въпрос за структури присъстващи не само в Италия, но също в Полша, Франция, Албания, Русия, Украйна, които – отбеляза папата – са „в служба на човешкия живот, белязан от болестта“.

В съвременния контекст – изтъкна папа Франциск – „се открои необходимостта от една нова култура, особено в техническата и моралната подготовка на здравните работници на всички нива. Ангажиментът за разширяване на обхвата на действие с придобиването или създаването на нови структури и разширяването на инфраструктурата, показва желанието за осигуряване на оборудването и комфорта, необходими за хоспитализацията на болните и за тяхното възстановяване. Желателно е – каза папата – лечебните центрове да бъдат все повече домове, белязани от гостоприемството и удобството, където болният да намери приятелство, разбирателство, любезност и милосърдие. С една дума да намери хуманност, защото болният не е бройка, а личност. Ето защо – подчерта папата – е необходимо да се стимулира сътрудничеството на всички, за да се посрещнат нуждите на болните с дух на служение и нагласа на щедрост и чувствителност. Това не е лесно, но трябва да се направи“, каза Франциск.

Поради тази причина – каза още папата – „е необходимо да не позволяваме да бъдем погълнати от системите, целящи единството финансово-икономическия компонент, а да се приложи един стил на близост към човека, за да можем да го обгрижваме с човешка топлота пред тревогите, които го връхлитат в най-критичните моменти на болестта. По този начин се допринася конкретно за хуманизирането на медицината и на болничната и здравната реалност. Необходима е близост и не трябва да го забравяме, защото – каза папата – това е метода използван от Бог, за да ни спаси. Близостта е ключът на човечеството и на християнството“.

Папа Франциск припомни, че „онези, които работя в здравната сфера и са вдъхновени от вярата, работят следвайки евангелската повеля за служението към ближния. По този начин болните и страдащите се превръщат за онзи, които има вяра в живи знаци на Христовото присъствие, Сина Божий, дошъл да изцелява, поемайки върху си нашата слабост и нашата крехкост. Да се грижиш за страдащия брат, в този смисъл означава да направиш място на Господ. От местата за лечение и болка се отправя едно послание за живота на всички; един урок, който никоя катедра не може да предаде. Страдащият човек разбира най-добре нуждата и стойността на божествения дар на изкуплението и вярата, и помага на онези до него да оценят и търсят този дар“.

Папа Франциск изрази своята духовна близост към болните и пациентите в структурите на Групата.

„Присъединявам се към тяхното очакване за изцеление, споделяйки духовно с тях изпитанията и пожелавайки те скоро да приключат, така че всеки един да може колкото се може по-скоро да се завърне в своя дом и при своето семейство. За тях прося от Господ даровете на търпението и вярата, заедно с издръжливостта, за да бъдат винаги послушни на волята Божия, уповавайки се в неговата бащинска и провиденческа доброта“.

Накрая папата повери работата на медициските работници в здравните структури на Групата на „майчиното застъпничество на Дева Мария, Здраве на болните“.

01 Февруари 2020, 13:41