Търси

Vatican News
Студентите от Папската църковна академия на аудиенция при Франциск, 25 юни 2015 Студентите от Папската църковна академия на аудиенция при Франциск, 25 юни 2015 

Папата: една година в мисия за бъдещите дипломати на Светия престол

Писмо на папа Франциск до декана на Папската църковна академия, в която се обучават бъдещите дипломати на Светия Престол. От сега нататък, от онзи който постъпва в академията ще бъде искано да направи една година мисионерски опит в чужд за него диоцез.

Светла Чалъкова – Ватикана

Една година в мисия, извън родния диоцез, като част от учебната програма, преди да постъпи в дипломатическата служба на Светия престол: това е искането на папа Франциск в писмо до архиепископ Джоузеф Марино, декан на Папската църковна академия. Един мисионерски опит – отбелязва папата – който „ще бъде полезен не само за младите студенти, но също за отделните Църкви, с които ще сътрудничат“.

И така от следващата академична година се променя „обучителният курс за посланиците на папата“. По традиция, бъдещите нунции се обучават в Църковната академия, институция пряко свързана с Ватиканския държавен секретариат и водеща своето създаване през ХVІІІ век, първо като академия за дипломатическото обучение на църковното потомство на благородническите семейства, а след това от 1850 за обучението на свещеници, предназначени да служат във ватиканската дипломация. Името Църковна академия бива дадено от папа Пий ХІ, докато правилата на Академията биват очертани през 1945 от папа Пий ХІІ, който учи и преподава в нея. Тези правила са все още в сила.

Писмото на папа Франциск е с дата 11 февруари и пряко ще повлияе върху хода на обучението на бъдещите ватикански дипломати, защото ще удължи обучението с една година, която ще бъде добавена към курсовете, в които участват около десетина свещеници, избирани всяка година от декана на академията.

В писмото папата подчертава, че тази мисионерска нужда е възникнала в края на Специалния Синод за Панамазонския регион. Папата е убеден, че едногодишния мисионерски опит „ще бъде полезен за всички млади хора, които се подготвят или започват свещеническото служение, но по-особен начин на онези, които в бъдеще ще бъдат призовани да сътрудничат с папските представители, и вследствие ще могат на свой ред да бъдат изпратени от Светия престол в различните нации и поместни Църкви“.

Папа Франциск уточнява, че „за положителното разрешаване на нарастващите предизвикателства за Църквата и за света е необходимо бъдещите дипломати на Светия престол да придобият, освен солидно свещеническо и пастирско формиране, и специфичната формация, предоставена от Академията, също личен мисионерски опит извън собствения диоцез на произход“.

„Този опит – пише папата – предвижда да се сподели с мисионерските Църкви един период на общ път, заедно с техните общности, участвайки във всекидневните евангелизаторски дейности“.

Ето защо, папа Франциск иска от архиепископ Марино да реализира това негово желание и „да обогати учебния академичен план с една година, посветена изцяло на мисионерското служение в поместните Църкви, разпръснати по целия свят.

Новият опит ще влезне в сила от следващата академична година и папа Франциск отбелязва, че „за да се осъществи това, ще бъде нужно тясното сътрудничество с Ватиканския държавен секретариат и, по-специално, с Отдела за дипломатическия персонал на Светия престол, както и с папските представители, които със сигурност няма да пропуснат да окажат ценна помощ при идентифицирането на поместните Църкви, готови да посрещнат студенти и да следят отблизо техния опит“.

В тази реформа важна роля ще има Третата секция на Ватиканския държавен секретариат, учредена от папа Франциск приз 2017 в рамките на реформата на Римската курия.

В писмото папа Франциск подчертава своето убеждение, че „след като бъдат преодолени първоначалните опасения, които могат да възникнат пред този нов стил на формиране за бъдещите дипломати на Светия престол, мисионерският опит, който се насърчава, ще бъде полезен не само за младите студени, но и също и за отделните Църкви, с които те ще си сътрудничат ".

Папата се надява също този мисионерски период за бъдещите дипломати „да разбуди у други свещеници на Универсалната църква желанието да се посветят за известен период от време на мисионерското служение извън своя диоцез“.

В настоящия момент студентите в Папската църковна академия следват двоен обучителен план: следват докторантски курсове в папските университети в Рим, по принцип Канонично право. След това, единствено студентите на академията участват в един двугодишен вътрешен курс, който завършва с изпит във Ватиканския държавен секретариат, който се базира на учебните програми, като „История на дипломацията“, „Дипломатическия стил“ и „Чужди езици“.

Настоящият декан на Папската църковна академия, архиепископ Марино, бе назначен от папа Франциск на 11 октомври 2019.

Деканът на Академията има за задача ежегодно да набира десетина свещеници, които да бъдат изпратени в дипломатическата мисия на Светия престол; да приема и да следи всички студенти и да организира вътрешния курс на обучение.

Академията е орган на Ватиканския държавен секретариат, следователно върховното управление принадлежи на самия държавен секретариат.

17 Февруари 2020, 12:59