Търси

Vatican News

Генерална аудиенция: бъдете смели и радостни евангелизатори

Църквата, „дори и да е преследвана, неразбрана и окована във вериги, никога не се уморява да приема с майчино сърце всеки мъж и жена, за да им възвестява любовта на Отца, която стана видима в Исус“.

Светла Чалъкова – Ватикана

„Бъдете смели и радостни евангелизатори“. Този бе силният призив, по примера на свети Павел, който папа Франциск отправи в края на генералната аудиенция във Ватикана, завършвайки цикъла от катехистични беседи, посветени на Деянията на Апостолите. На последната беседа папа Франциск се спря на затворничеството на свети Павел в Рим, където – каза той – „му е позволено да живее самостоятелно, под военен надзор. Той бе под домашен арест“.

„С пристигането на Павел в сърцето на Империята – каза папата пред повече от 7000 души присъстващи на аудиенцията – завършва разказът на Деянията на Апостолите, които не приключват с мъченичеството на Павел, а с изобилната сеитба на Словото“.

Въпреки, че е затворник в Рим, Павел „може да се среща с еврейските знатници, за да им обясни, защо е бил принуден да се апелира до Кесеря и, за да им говори за Царството Божие. Той се опитва да ги убеди относно Исус, започвайки от Писанията и показвайки приемствеността между новостта на Христос и мъдростта на Израил (Деян. 28, 20).

Коравосърдечието на Божия народ и спасението на народите

„Павел се разпознава дълбоко в себе си за евреин и вижда в Евангелието, което проповядва, т.е. в прогласяването умрелия и възкръснал Христос, реализирането на обещанията направени на избрания народ. След тази първа неформална среща, при която намира евреите добре разположени, следва една друга по-официална, при която, за цял един ден, Павел възвестява Царството Божие и се опитва да отвори сърцата на своите събеседници за вярата в Исус, започвайки от „закона Мойсеев и Пророците“ (Деян. 28, 23). Тъй като не всички са убедени, той разобличава коравосърдечието на Божия народ, причина за неговото осъждане (Исайя 6, 9-10) и възвестява пламенно спасението на народите, които се показват чувствителни към Бог и способни да се вслушат в Словото на Евангелието на живота (Деян. 28, 28).

Сеитбата на семето на Словото Божие

„Именно тук Лука завършва своят разказ, показвайки ни не смъртта на Павел, а динамизма от неговото проповядване, на едно Слово, което не е „оковано във вериги“ (2Тим. 2, 9), а готово да бъде посято с пълни ръце от Апостола. Павел го прави с „пълно дръзновение и без да му забранява някой“ (Деян. 28, 31), в дом, където приема всички, които искат да получат Благата вест на Царството Божие и да се запознаят с Христос. Този дом, отворен за всички търсещи сърца, е образ на Църквата, която въпреки, че е преследвана, неразбрана и окована във вериги, никога не се уморява да приема с майчино сърце всеки мъж и жена, за да им възвести любовта на Отца, която стана видима в Исус“.

Смели и радостни евангелизатори

„Скъпи братя и сестри – каза папата – в края на това пътуване, което изживяхме заедно, следвайки пътя на Евангелието по света, нека Светия Дух да съживи във всеки един от нас призива да бъдем смели и радостни евангелизатори. Нека направи и вас, като Павел, способни да изпълните домовете си с Евангелието и да ги направи пространства на братство, където да приемате живия Христос, който идва насреща ни във всеки човек и във всяко време“.

Призива да „бъдем смели и радостни евангелизатори“ бе повторена от папа Франциск при поздравите на всички езици. На немски език и арабски език папата изтъкна, че „пътя на Словото Божие продължава също и в наши дни. Господ ни призовава, да бъдем свидетели въпреки нашите ограничения. Нека не ни възпира страха, че можем да сгрешим и, че ще преминем по нови пътища, понеже нашите ограничения не са препятствия, а безценни средства, защото благодатта Божия обича да се показва в ограниченията“.

15 Януари 2020, 12:00